સામાન્ય ખાતાવહી અને ટ્રાયલ બેલેન્સ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - સામાન્ય લેડર વિ ટ્રાયલ બેલેન્સ

સામાન્ય ખાતાવહી અને ટ્રાયલ બેલેન્સની તૈયારી એકાઉન્ટિંગ ચક્રમાં બે મુખ્ય કાર્યો છે જે વર્ષના અંતે નાણાકીય નિવેદનો તૈયાર કરવા માટે જરૂરી છે. સામાન્ય ખાતાવહી અને ટ્રાયલ બેલેન્સ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે સામાન્ય ખાતાવહી તે એકાઉન્ટ્સનો એક સમૂહ છે જેમાં વિગતવાર વ્યવહારો હાથ ધરવામાં આવે છે, જ્યારે ટ્રાયલ બેલેન્સ એ એક નિવેદન છે જે સામાન્ય લેઝરનો અંત બેલેન્સ રેકોર્ડ કરે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 સામાન્ય લેજદાર
3 શું છે ટ્રાયલ બેલેન્સ
4 શું છે સાઇડ દ્વારા સરવાળો - સામાન્ય લેડર વિ ટ્રાયલ બેલેન્સ
5 સારાંશ

સામાન્ય લેજર શું છે

સામાન્ય ખાતાવહી એ એકાઉન્ટ્સના મુખ્ય સમૂહ છે કે જ્યાં નાણાકીય વર્ષમાં હાથ ધરવામાં આવેલા તમામ વ્યવહારો રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય ખાતાવહીમાંની માહિતી સામાન્ય જર્નલમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જે વ્યવહારો દાખલ કરવા માટેની પ્રારંભિક પુસ્તક છે. જનરલ ખાતાવહીમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તમામ ડેબિટ અને ક્રેડિટ એન્ટ્રીઝનો સમાવેશ થાય છે અને એસેટ વર્ગોથી અલગ છે. (અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ, ઇક્વિટી, આવક અને ખર્ચ)

ઇ. જી. વ્યક્તિગત એસેટ એકાઉન્ટ્સ જેમ કે કેશ, એકાઉન્ટ્સ લેવલેબલ્સ, પ્રિપેમેન્ટ્સ વગેરે વગેરે. એસેટ્સના વર્ગીકરણ હેઠળ રેકોર્ડ કરવામાં આવશે.

જ્યાં મોટાભાગના વ્યવહારો હાથ ધરવામાં આવે છે ત્યાં મોટા પાયે વ્યવસાયો માટે, ઉચ્ચ વોલ્યુમને લીધે સામાન્ય લેજરમાં તમામ વ્યવહારો દાખલ કરવા અનુકૂળ હોઈ શકે નહીં. તે કિસ્સામાં, વ્યક્તિગત વ્યવહારો 'પેટાકંપની લીઝર' માં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે અને કુલ ખાતામાં સામાન્ય ખાતાવહીમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. આ એકાઉન્ટને 'નિયંત્રણ ખાતા' તરીકે ઓળખાવાય છે અને એકાઉન્ટ પ્રકારો જે સામાન્ય રીતે ઊંચી પ્રવૃત્તિ સ્તર ધરાવે છે તે અહીં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.

આકૃતિ_1: સામાન્ય ખાતાના સંતુલનનું ઉદાહરણ

ટ્રાયલ બેલેન્સ શું છે?

ટ્રાયલ સિલક એ સારાંશવાળી કાર્યપત્રક છે જેમાં બૅજર બેલેન્સની ગાણિતિક સચોટતા ચકાસવાના હેતુથી ચોક્કસ ખાતાની બેલેન્સ (ખાસ કરીને એકાઉન્ટિંગ વર્ષ પૂરા થતા) જેવા તમામ ખાતાવહી બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે. તમામ ડેબિટ બેલેન્સ એક કૉલમમાં બીજા ક્રેડિટ બેલેન્સ સાથે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે.

ટ્રાયલ બેલેન્સ એક જ નજરે એક જ ડોક્યુમેન્ટમાં તમામ અંત બેલેન્સીસ પૂરી પાડે છે, તેથી, સંદર્ભ સાધન તરીકે વાપરવાનું સરળ છે. તે ઘટનાના કિસ્સામાં સંખ્યાબંધ શક્ય ભૂલો જાહેર કરવામાં મદદ કરે છે અને ઓળખી કાઢવામાં આવેલી ભૂલોને સુધારવા માટે પોસ્ટ કરેલ હોવાની જર્નલ એન્ટ્રીઝના પ્રકારને ઓળખવામાં સહાય કરે છે.

મુખ્ય હેતુઓ અને ટ્રાયલ બેલેન્સના ઉપયોગો

 • ખાતા બેલેન્સના ગાણિતિક સચોટતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિર્ણાયક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવો

જો એકાઉન્ટિંગ સમયગાળાની તમામ વ્યવહારો ચોક્કસ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે તો, ડેબિટ બેલેન્સનો સરવાળો ટ્રાયલ બેલેન્સના ક્રેડિટ બેલેન્સના સરવાળા જેટલા હોવા જોઈએ.

 • નાણાકીય માહિતીના રેકોર્ડિંગમાં ભૂલો શોધવા અને સુધારવા માટે

સામાન્ય ખાતાવહીમાં કેટલીક પ્રકારની ભૂલો ટ્રાયલ બેલેન્સ દ્વારા ઓળખી શકાય છે. તે છે,

 • આંશિક ખોટની ભૂલો (ફક્ત ડેબિટ એન્ટ્રી અથવા ક્રેડિટ એન્ટ્રી પોસ્ટ કરવામાં આવે છે એકાઉન્ટ્સ)
 • આગળ ધરવા માટેની ભૂલો (અંત સિલક ખોટી રીતે આગળ વધે છે)
 • કાસ્ટિંગની ભૂલો (કુલ ખાતા વધુ કે ઓછો રેકોર્ડ છે)

ભૂલની ઘટનામાં, તફાવતને પરિણમે છે તે રકમ 'સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ' પર મૂકવામાં આવે છે ત્યાં સુધી તે સુધારવામાં આવે ત્યાં સુધી. જો ટ્રાયલ બેલેન્સની ડેબિટ બાજુ ક્રેડિટ બાજુથી વધી જાય છે, તો પછી તફાવત સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે અને જો ક્રેડિટ બેલેન્સ ડેબિટ સિલક કરતા વધારે હોય તો, સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં તફાવતને ઉધારવામાં આવે છે. એકવાર ભૂલો ઓળખી કાઢવામાં આવે છે, સુધારેલ છે અને ટ્રાયલ બેલેન્સનો ક્રમ આવે છે, સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયું છે કારણ કે બાકી રહેતું નથી.

જોકે, નીચેની એન્ટ્રીઓ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ફરક નહીં કરે.

 • સિદ્ધાંતની ભૂલો (પ્રવેશો અયોગ્ય પ્રકારનાં એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે)
 • સંપૂર્ણ ભૂલની ભૂલો (એન્ટ્રીઝ એકાઉન્ટ્સથી સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવે છે)
 • કમિશનની ભૂલો (એક પ્રવેશ યોગ્ય પ્રકારમાં પોસ્ટ કરવામાં આવે છે
 • મૂળ પ્રવેશની ભૂલો (ખોટી રકમ યોગ્ય એકાઉન્ટ્સ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે)
 • વળતરની ભૂલો (બે અથવા વધુ એકાઉન્ટ્સમાં ખોટી એન્ટ્રીઝ એકબીજાને રદ કરે છે)
 • સંપૂર્ણ ભૂલો રિવર્સલ (યોગ્ય રકમ યોગ્ય એકાઉન્ટ્સ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે પરંતુ ડેબિટ અને ક્રેડિટ્સ ઉલટાવી દેવામાં આવ્યાં છે)

જનરલ લેજર અને ટ્રાયલ બેલેન્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

સામાન્ય ખાતાવહી અને ટ્રાયલ બેલેન્સ

સામાન્ય ખાતાવહી એક એકાઉન્ટ છે જે તમામ વ્યવહારોનો રેકોર્ડ કરે છે. ટ્રાયલ સિલક એ સારાંશનું નિવેદન છે જે સામાન્ય ખાતાવહી બેલેન્સને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
હેતુ
હેતુ વ્યવહારોની અંતિમ એન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ કરવાનો છે. હેતુ સામાન્ય ખાતાવહી બેલેન્સની ગાણિતિક સચોટતા ચકાસવાનો છે.
એકાઉન્ટ ક્લાસિફિકેશન
આ એકાઉન્ટ્સના વર્ગ અનુસાર કરવામાં આવે છે એકાઉન્ટ્સનું કોઈ વર્ગીકરણ નથી.
સમયનો સમયગાળો
આ એકાઉન્ટિંગ વર્ષ દરમિયાન આ રેકોર્ડ વ્યવહારો. આ એકાઉન્ટિંગ વર્ષના અંતિમ દિવસે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

સારાંશ - સામાન્ય લેડર વિ ટ્રાયલ બેલેન્સ

જ્યારે હિસાબની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સમય માંગી અને ખર્ચાળ છે, તે હવે સ્વચાલિત એકાઉન્ટિંગ સૉફ્ટવેરના ઉપયોગથી ઓછા સમય અને પ્રયત્ન સાથે થઈ શકે છે સામાન્ય ખાતાવહી અને ટ્રાયલ બેલેન્સ વચ્ચેના તફાવતને ચોક્કસપણે સમજવું મહત્ત્વનું છે કારણ કે બન્ને વર્ષના અંતે નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારીમાં મહત્વપૂર્ણ પગલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.ડેબિટ અને ક્રેડિટ બેલેન્સ વચ્ચેની ફરિયાદો હોય તો, તેમની તપાસ થવી જોઇએ અને નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારીમાં આગળ વધતાં પહેલાં સુધારાત્મક એન્ટ્રીઓ પોસ્ટ કરવી જોઈએ.

સંદર્ભ:
1. "સામાન્ય લેડર વ્યાખ્યા - એકાઉન્ટિંગટૂલ "વ્યાખ્યા - એકાઉન્ટિંગટૂલ એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 ફેબ્રુઆરી 2017.
2. "ટ્રાયલ બેલેન્સ તૈયાર કરવા માટેની કાર્યવાહી શું છે? | હિસાબી કોચ "એકાઉન્ટિંગકોક કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 ફેબ્રુઆરી 2017.
3. "ટ્રાયલ સિલક ભૂલો - પ્રશ્નો અને જવાબો - એકાઉન્ટિંગ ટૂલ્સ "એકાઉન્ટિંગ સીપીઈ અને બુક્સ - એકાઉન્ટિંગટૂલ્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 ફેબ્રુઆરી 2017.
4. "ટ્રાયલ બેલેન્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલી ભૂલો "જીસીઇ ઓ લેવલ માટે એકાઉન્ટ્સના સિદ્ધાંતો એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 ફેબ્રુઆરી 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:
1. "સામાન્ય ખાતાવહીનું ઉદાહરણ" બીગિબ્સ દ્વારા (ડબ્લ્યુએમએફ) - પોતાના કામ (સીસી બાય-એસએ 4. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા