ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો અને ડેટ સર્વિસ કવરેજ રેશિયો વચ્ચેના તફાવત

કી તફાવત - ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો vs દેવું સર્વિસ કવરેજ રેશિયો

ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો અને ડેટ સર્વિસ કવરેજ રેશિયો એ પેઢીમાં ગીયરિંગ સ્તર (કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં દેવુંના પ્રમાણ) ના મહત્વના સંકેતો છે. ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો અને ડેટ સર્વિસ કવરેજ રેશિયો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો કંપનીની વ્યાજ અને લીઝ ખર્ચ સહિતના બાકી ફિક્સ્ડ ચાર્જ ચૂકવવાની ક્ષમતાને આકારણી કરે છે જ્યારે દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો કંપનીની દેવાની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે ઉપલબ્ધ રોકડ રકમનું માપ લે છે. આ બે ગુણો વચ્ચે યોગ્ય હોવાને કારણે આ બે ગૂંચવણમાં મૂકાઈ શકે કારણ કે તેઓ અમુક અંશે સમાન અર્થો વ્યક્ત કરે છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 સ્થિર ચાર્જ કવરેજ રેશિયો શું છે
3 ડેટ સેવા કવરેજ રેશિયો શું છે? 4 સાઇડ દ્વારા સરવાળો - સ્થિર ચાર્જ કવરેજ રેશિયો vs દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો
5 સારાંશ
સ્થિર ચાર્જ કવરેજ રેશિયો શું છે?
ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો (

એફસીસીઆર

) નિશ્ચિત ખર્ચો, જેમ કે વ્યાજ અને ભાડાપટ્ટાનો ખર્ચ સ્થગિત કરવાની કંપનીની ક્ષમતાને માપે છે. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ પછી આવકના નિવેદનમાં આ ચાર્જીસ પ્રતિબિંબિત થશે. નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ એફસીસીઆરની ગણતરી કરવા માટે થાય છે.

નિયત ચાર્જ કવરેજ રેશિયો = (કરવેરા પૂર્વે ઇ.આઇ.બી.ટી. + ફિક્સ્ડ ચાર્જ) / (કરવેરા + વ્યાજ પહેલાં ફિક્સડર્ડ ચાર્જ)

એફસીસીઆર તેના કમાણીના મુદતના તેના ફિક્સ્ડ ચાર્જને આવરી લેવાની કંપનીની ક્ષમતાને જુએ છે. આ રુચિ કવરેજ રેશિયો જેવી જ છે જે વ્યાજની ચુકવણીને પતાવટ કરવાની ક્ષમતાની ગણતરી કરે છે. હમણાં પૂરતું, જો ગણતરીની વ્યાજ કવરેજ 4 છે, તો તેનો અર્થ એ કે કંપની કમાણીમાંથી 4 વાર વ્યાજ ચૂકવવા સક્ષમ છે. એફસીસીઆર રુચિ કવરેજ ગુણોત્તરથી અલગ છે કારણ કે તે વ્યાજ ઉપરાંત વધારાના ભાડા ખર્ચ જેમ કે ભાડાપટ્ટા ખર્ચ અને વીમાના ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે.

ઇ. જી. છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ માટે એબીસી લિમિટેડની ઇ.બી.આઈ.ટી. 420,000 ડોલર છે. કંપનીએ કરવેરા પૂર્વે $ 38,000 અને અન્ય ફિક્સ્ડ ચાર્જિસ 56,000 ડોલરનો ખર્ચ કર્યો છે.

એફસીસીઆર = ($ 420, 000 + 56, 000) / (56, 000 + 38, 000) = 5 વખત

એબીસી તેની કમાણીનો ઉપયોગ 5 ગણા સુધીની નિયત ખર્ચ ચૂકવવા માટે કરી શકે છે, જે અનુકૂળ કવરેજ છે રેશિયોનીચા ગુણોત્તર દર્શાવે છે કે કંપની તેના ફિક્સ્ડ ચાર્જને ચૂકવવી મુશ્કેલ છે.

દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો શું છે?

દેવું કવરેજ રેશિયો

, દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો ( DSCR ) તરીકે પણ ઓળખાય છે તે દર્શાવે છે કે કંપનીના દેવાની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે કેટલી રકમ ઉપલબ્ધ છે. જેમાં રસ, મુખ્ય અને લીઝ પેમેન્ટ્સ પતાવટ કરવા માટે ઉપલબ્ધ ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે. DSCR નીચે મુજબ ગણવામાં આવે છે. દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો = નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ / કુલ દેવું સેવા ઇ. જી. બીસીવી લિ.એ 31 મી મેના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે $ 475, 500 ની નેટ ઓપરેટિંગ આવક મેળવી છે. 12. 2016. બીસીવીની કુલ દેવું સેવા $ 400, 150 છે. પરિણામી DSCR 1. 9 ($ 475, 000 / $ 400, 150)

DSCR 1 કરતાં વધુ છે, આ સૂચવે છે કે કંપની દેવું ચુકવણી આવરી લેવા માટે નફાથી સજ્જ છે. જો DSCR 1 કરતાં ઓછું છે, તો તે સૂચવે છે કે કંપનીએ દેવાની જવાબદારીઓને આવરી લેવા માટે પૂરતી આવક ઊભી કરી નથી. આ ગુણોત્તર ખાસ કરીને અગત્યનું બને છે જ્યારે કંપની લોન મેળવવા માંગે છે કારણ કે બેંકોને પ્રમાણિત સ્તરે ગુણોત્તરની જરૂર પડી શકે છે.

કંપનીઓને હાંસલ કરવા માટે ડેટ સર્વિસ કવરેજ માટે કોઈ ચોક્કસ આદર્શ ગુણો નથી. જોકે, કારણ કે DSCR લોન્સ આપવા પહેલાં બૅન્કો દ્વારા ગણવામાં આવેલો એક મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તર છે, લોનના પ્રકાર અને રકમ અને કંપની સાથેના સંબંધની પ્રકૃતિ, બેંક દ્વારા આદર્શ ગુણોત્તર નક્કી કરવા માટે યોગદાન આપશે.

ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો અને ડેટ સર્વિસ કવરેજ રેશિયો વચ્ચે શું તફાવત છે?

ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો (એફસીસીઆર) vs દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો (ડીએસસીઆર)

ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો વ્યાજ સહિત બાકી ફિક્સ્ડ ફી ચૂકવવા માટે કંપનીની ક્ષમતાની આકારણી કરે છે. લીઝ ખર્ચ

દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો કંપનીના દેવાની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે ઉપલબ્ધ રોકડ રકમને માપે છે.

નફોના આકૃતિનો ઉપયોગ નિશ્ચિત ચાર્જ કવરેજ રેશિયો તેના સૂત્રમાં વ્યાજ અને કરવેરા પહેલાં કમાણીનો ઉપયોગ કરે છે.
દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો તેના સૂત્રમાં નેટ ઓપરેટિંગ આવકનો ઉપયોગ કરે છે.
મહત્વ એફસીસીઆરની ગણતરી કરવા માટેના ગુણોત્તર (કરવેલા પૂર્વે ઇ.બી.આઇ.ટી. + ફિક્સ્ડ ચાર્જ) / (ટેક્સ + વ્યાજની પહેલાં ફિક્સ્ડ ચાર્જ).
ડીએસસીઆરની ગણતરી કરવા માટેનું રેશિયો (નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ / કુલ ડેટ સર્વિસ)
સમરી- ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો vs દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો અને ડેટ સર્વિસ કવરેજ રેશિયો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત તેના પર આધાર રાખે છે. શું તેઓ કંપનીની નિયત કિંમતને પતાવટ કરવા અથવા દેવાની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે ઉપલબ્ધ ભંડોળોની ગણતરી કરવા માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બંને આ ગુણોત્તર કંપનીમાં સજાતીય સ્તરના સંકેત આપે છે; આમ, તેમને મહત્વપૂર્ણ ગુણો ગણવામાં આવે છે. જો આ ગુણો સ્વીકાર્ય સ્તરેથી નીચો હોય તો, નાણાના વધારાના સ્રોતોની ગણના કરવી પડશે.

સંદર્ભો

1 "સ્થિર-ચાર્જ કવરેજ રેશિયો. "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 13 ફેબ્રુઆરી 2015. વેબ 30 માર્ચ 2017.

2. વૂડ, મેરેડીથ "તમારા ફિક્સ્ડ ચાર્જ કવરેજ રેશિયો (અને શા માટે તે અગત્યનું છે) ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?"ફંડ લીડર ફંડ, 08 ફેબ્રુઆરી 2017. વેબ 30 માર્ચ 2017.
3. "દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો (DSCR). "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 24 નવે. 2015. વેબ 30 માર્ચ 2017.
4 શ્મિટ, રોબર્ટ "દેવું સેવા કવરેજ રેશિયો ગણતરી કેવી રીતે (DSCR). "પ્રોપર્ટીમેટ્રીક્સ એન. પી. , 17 ફેબ્રુ 2016. વેબ 30 માર્ચ 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:
1. "1500774" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે દ્વારા