આર્થિક અને આર્થિક વચ્ચેનો તફાવત

આર્થિક વિ આર્થિક

આર્થિક અને આર્થિક બંને અંગ્રેજી ભાષામાં બે શબ્દો છે, જે તેમની વચ્ચેના તફાવતની સમજ સાથે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ હકીકત એ છે કે તેઓ વિવિધ અર્થમાં અભિવ્યક્ત કરે છે. આર્થિક શબ્દ 'નાણાકીય' અથવા 'નાણાકીય' સ્થિતિ અથવા તે બાબત માટે વ્યક્તિ અથવા દેશની સ્થિતિને દર્શાવે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, શબ્દ આર્થિક ઉત્પાદનો અથવા સેવાના નિર્માણમાં સામેલ 'ખર્ચ' પરિબળને દર્શાવે છે. આ આર્થિક અને આર્થિક બંને શબ્દો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે. આ લેખમાં, અમે દરેક શબ્દ વિશે વધુ ચર્ચા કરીશું જેથી તમે આર્થિક અને આર્થિક વચ્ચેના તફાવતની સ્પષ્ટ વિચાર મેળવી શકો.

આર્થિક અર્થ શું છે?

આર્થિક શબ્દનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે નાણાંકીય અથવા નાણાકીય પરિસ્થિતિ અથવા શરતનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ ત્યારે થાય છે. આર્થિક શબ્દના અર્થ વિશે સ્પષ્ટ વિચાર કરવા માટે, ચાલો આપણે થોડા ઉદાહરણો જોઈએ.

દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી છે.

આર્થિક ધોરણોમાં સુધારો કરવો જોઇએ.

ઉપરોક્ત વાક્યોથી, આર્થિક શબ્દનો ઉપયોગ દેશના નાણાંકીય પરિસ્થિતિ અને નાણાકીય સ્થિતિને લગતી કોઈ વિચાર આપે છે. પ્રથમ વાક્યમાં, 'આર્થિક સ્થિતિ' શબ્દનો ઉપયોગ 'નાણાકીય સ્થિતિ' ના અર્થમાં થાય છે. બીજા વાક્યમાં, 'આર્થિક ધોરણો' અભિવ્યક્તિ 'નાણાકીય અથવા નાણાંકીય ધોરણો' નો ઉલ્લેખ કરે છે. આર્થિક શબ્દ એ એક વિશેષણ છે વધુમાં, શબ્દ 'ઇકોનોમી' શબ્દમાં તેનું નામ સ્વરૂપ છે.

ભારતનું આર્થિક વિકાસ

આર્થિક અર્થ શું છે?

શબ્દ આર્થિક રીતે મુખ્યત્વે કંઈક બચાવવા માટે વપરાય છે જે નાણાં બચાવવા માટે સંબંધિત છે. તેથી, તે સામાન અને સેવાઓની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ખર્ચ સાથે જોડાયેલ છે. ચાલો જોઈએ અને જુઓ.

આ એન્જિન શ્રેષ્ઠ છે જે તમે મેળવી શકો છો. તે આર્થિક છે તમે તેની સાથે વધુ માઇલ મુસાફરી કરી શકો છો.

અહીં, એન્જિનનું વર્ણન કરવા આર્થિક શબ્દનો ઉપયોગ કરીને, સ્પીકર કહે છે કે આ ચોક્કસ એન્જિન પૈસા બચાવે છે. તે અન્ય વાહનો કરતાં બળતણ સાથે વધુ માઇલ જઈને છે. તે રીતે, તમે પૈસા બચાવવા માટે મેળવો છો. તમારા ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે શબ્દ આર્થિક રીતે કોઈ ખાસ ક્રિયામાં અથવા ઉત્પાદનના નિર્માણમાં 'ખર્ચ' નો ઉલ્લેખ કરે છે. નીચે આપેલા સજાને અવલોકન કરો.

તેમની સેવાનો ઉપયોગ કરવો તે આર્થિક છે

આ વાક્યમાં, તમે જોઈ શકો છો કે આર્થિક અર્થતંત્રોનો ઉપયોગ 'ખર્ચ'ના અર્થમાં થાય છે કે' તે તેમની સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટે ખૂબ ખર્ચાળ નથી 'બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેનો અર્થ એવો થાય છે કે તેમની સેવાનો ઉપયોગ બીજા કરતાં વધુ સારો છે કારણ કે તેનાથી વધુ પૈસા ખર્ચ નહીં થાય.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ આર્થિક રીતે ક્યારેક શબ્દ 'બોલનાર ખૂબ જ આર્થિક હતો' તરીકે 'કંટાળાજનક નથી' સંદર્ભમાં વપરાય છે. તમે તેનો અર્થ મેળવી શકો છો કે બોલર તેની બૉલિંગ દ્વારા વિરોધી ટીમમાં ઘણા રન સ્વીકારતો નથી. ત્યાં પણ, બચતનો મૂળ અર્થ શબ્દ આર્થિક ઉપયોગ કરીને ગર્ભિત છે. અહીં, પૈસા સામેલ નથી. જો કે, મેચમાં, નાણાંની જેમ શું કરવું એ સ્કોરિંગ છે વિરોધી ટીમને વધુ સ્કોર કરવાની તક આપીને, બોલરે પોતાની ટીમ માટે પોઇન્ટ બચાવ્યા છે. તેથી, તેઓ આર્થિક હતા આનો અર્થ એ છે કે તમે આર્થિક શબ્દના ઉપયોગથી મેળવી શકો છો.

'આ એન્જિન શ્રેષ્ઠ છે જે તમે શોધી શકો છો. તે આર્થિક છે તમે તેની સાથે વધુ માઇલ મુસાફરી કરી શકો છો. '

આર્થિક શબ્દનો ઉપયોગ સૌમ્યોક્તિ માટે સારો સાહિત્યિક શબ્દ તરીકે પણ થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, 'સત્ય સાથે આર્થિક' શબ્દસમૂહ શબ્દનો એક લોકપ્રિય ઉપયોગ છે. તેનો અર્થ એ કે કોઈ વ્યક્તિ બોલી રહ્યું છે સીધા કહીને વિના, સ્પીકર કહે છે કે કોઈક સત્ય સાથે આર્થિક છે. જો કે, લેખિતમાં આર્થિક અથવા આર્થિક ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરતી વખતે, તમારે સંદર્ભ વિશે અત્યંત સાવચેત રહેવું પડશે.

આર્થિક અને આર્થિક વચ્ચે શું તફાવત છે?

• આર્થિક શબ્દ 'નાણાકીય' અથવા 'નાણાકીય' પરિસ્થિતિ અથવા તે બાબત માટે કોઈ વ્યક્તિ કે દેશની સ્થિતિને દર્શાવે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, શબ્દ આર્થિક ઉત્પાદનો અથવા સેવાના નિર્માણમાં સામેલ 'ખર્ચ' પરિબળને દર્શાવે છે. અહીં, આર્થિક શબ્દનો અર્થ થાય છે કે કંઈક નાણાં બચત છે.

• એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દો, આર્થિક અને આર્થિક બંને શબ્દોના વર્ણનમાં વિશેષણો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આર્થિક ના સંજ્ઞા અર્થતંત્ર છે

• આર્થિક શબ્દનો ઉપયોગ ઘણી વખત 'ન સ્વીકારવા' સંદર્ભમાં થાય છે. 'મેચની દ્રશ્યની જેમ કંઈક.

જેમ તમે જોઈ શકો છો કે આર્થિક અને આર્થિક વચ્ચે તફાવત સ્પષ્ટ છે તેથી, જ્યારે તમે તમારા લેખિતમાંના કોઈ એક શબ્દનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો ત્યારે ખાતરી કરો કે તે સંદર્ભ માટે યોગ્ય શબ્દ છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. ભારતના કુલ ઉત્પાદન (મિલિયન ટન) અનાજ અને વ્યાપારી પાકની રચના, 2003-04 માં વિકિકમ્મોન (જાહેર ડોમેન) દ્વારા
  2. 1993 મોહિયો દ્વારા ઓમાહા ઓએક્સ 10 એ એન્જિન (સીસી બાય-એસએ 3 0)