ઇબે અને એમેઝોન વચ્ચેની ફરક

ઇબે વિ એમેઝોન

ઇબે અને એમેઝોન વચ્ચેની મુખ્ય તફાવતો પૈકીની એક એવી બે લોકપ્રિય વેબસાઇટ્સ છે જે વ્યાપકપણે ઓનલાઇન શોપિંગ સેન્ટરો તરીકે ઓળખાય છે. ઇબે અને એમેઝોન વચ્ચેની મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઇબે એક ઓનલાઇન હરાજી વેબસાઇટ છે જ્યારે એમેઝોન ઑનલાઇન સ્ટોર છે.

એ વાત સાચી છે કે બન્ને સાઇટ્સ ઓનલાઇન તમામ પ્રકારના વસ્તુઓ વેચવા માટે જાણીતી છે. વસ્તુઓની વેચાણ કરવાની પદ્ધતિમાં તફાવતનો તફાવત છે. વસ્તુઓની માલિકીના સંદર્ભમાં બે સાઇટ્સ એકબીજાથી જુદા પડે છે

એમેઝોન તે વસ્તુઓનું માલિકી ધરાવે છે જે તે વેચે છે. બીજી તરફ ઇબે પાસે વસ્તુઓની માલિકી નથી કે જે તે સાઇટ પર વેચે છે અથવા હરાજી કરે છે. આ બે સાઇટ્સ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે

જ્યાં સુધી કૌભાંડો મેળવવાની સમસ્યાને લાગે છે ત્યાં સુધી આ બે સાઇટ્સ ઘણી અંશે અલગ છે. ઇબેમાં કૌભાંડ થવાની શક્યતા વધુ છે. બીજી તરફ એમેઝોન પરની વસ્તુઓની ખરીદી કરતી વખતે ક્યારેય કોઈ કૌભાંડ થઈ શકે નહીં.

એમેઝોનમાં વેચવામાં આવેલી ચીજવસ્તુઓની ગુણવત્તાની પૂછપરછ કરી શકાતી નથી કારણ કે ઉત્પાદનોની ગુણવત્તાની અધિકૃતતા એ હકીકત દ્વારા સ્થાપિત છે કે તેઓ નવા અને તાજા છે. બીજી તરફ ઇબે પર વેચવામાં આવેલી અથવા હરાજીવાળા ઉત્પાદનોની ગુણવત્તાની ખાતરી આપી શકાતી નથી કારણ કે મોટા ભાગની પ્રોડક્ટ્સ અને ઇબે પર હરાજી કરવામાં આવતા વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી ઇબે એક હરાજી સાઇટ છે.

એમેઝોનમાં ખરીદવાની અન્ય એક મહત્વની લાક્ષણિકતા એ છે કે ઉત્પાદનો અથવા વસ્તુઓ તેમની સાથે વોરંટી રાખે છે, જેમ કે ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સમાં ખરીદવામાં આવતા ઉત્પાદનો. તમે ઇબે પર હરાજીમાં ખરીદી કરેલ ઉત્પાદનો અથવા વસ્તુઓ પર આ પ્રકારની વોરંટીની અપેક્ષા રાખી શકો નહીં.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે કારણ કે ઇબેને સ્કેમર્સની હાજરીથી મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે અને તેઓએ પ્રતિસાદ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે, જેમાં હરાજીમાં સહભાગીઓ અન્ય લોકો વિશે પ્રતિસાદ છોડી શકે છે.