ડીએસસી અને ડીટીએ વચ્ચેનો તફાવત

ડીએસસી વિ ડીએટીએ

ડીએસસી અને ડીટીએ એ થર્મોમેક્ટીકલ ટેકનિક છે, જ્યાં તાપમાનના ફેરફારોનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસો હાથ ધરવામાં આવે છે. જ્યારે તાપમાન બદલાઈ જાય છે, સામગ્રી તબક્કા સંક્રમણો જેવા વિવિધ ફેરફારો પસાર કરે છે. બંને તકનીકો નમૂનાના પરિણામોની સરખામણી કરવા માટે એક નિષ્ક્રિય સંદર્ભનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ તાપમાન નિયંત્રિત વાતાવરણ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવે છે. તેથી મહત્વની માહિતી મેળવવા માટે સામગ્રી અને સંદર્ભના તાપમાનના તફાવતોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિઓ સામગ્રીના રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મો વિશે ચોક્કસ અને મહત્વપૂર્ણ વિગતો પ્રદાન કરે છે.

ડીએસસી

વિભેદક સ્કેનીંગ કેલોમીટ્રીને ડીએસસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક કેલરીમીટર એક નમૂનામાંથી પસાર થતી ગરમીને (એન્ડોથેરામીક) દાખલ કરે છે અથવા જે નમૂનામાંથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે (એક્ઝોસ્ટરમિક્સ). વિભેદક કેલરીમીટર સંદર્ભ સાથે આ જ વાત કરે છે. ડીટીએ એ સામાન્ય કેલરીમીટર અને ભૌતિક કલોરિમેટ્રીનું સંયોજન છે. તેથી, તે અન્ય નમૂનાના સંદર્ભ સાથે ગરમીનું માપ કાઢે છે અને તે દરમિયાન રેખીય તાપમાન જાળવવા માટે નમૂનાને ગરમ કરે છે. તેથી તાપમાનને વધારવા માટે નમૂના માટે જરૂરી ગરમી અને સંદર્ભ તાપમાનના કાર્ય તરીકે માપવામાં આવે છે. કેટલીકવાર આ સમયના કાર્ય તરીકે માપવામાં આવે છે. જ્યારે માપન કરવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે તાપમાન વાતાવરણમાં નિયંત્રિત થાય છે. સામાન્ય રીતે, નમૂનો અને સંદર્ભ સમાન તાપમાનમાં રાખવામાં આવે છે. DSC મહત્વનું છે કારણ કે તે સામગ્રી વિશે ગુણાત્મક અને માત્રાત્મક માહિતી પૂરી પાડે છે. તે સામગ્રી, ગલન અને ઉકળતા બિંદુઓ, ગરમીની ક્ષમતા, સ્ફટિકીકરણ સમય અને તાપમાન, મિશ્રણની ગરમી, પ્રતિક્રિયા ગતિવિજ્ઞાન, શુદ્ધતા વગેરેમાં થતી ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો વિશેની માહિતી આપી શકે છે. આનો ઉપયોગ પોલીમર્સને ગરમી પર અભ્યાસ કરવા માટે પણ કરી શકાય છે. . તબક્કા સંક્રમણ દરમિયાન (દા.ત. ગ્લાસ સંક્રમણ) શોષણ અથવા છૂટો કરવામાં આવતી ગરમીનું માપવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે તે ગુપ્ત ગરમી છે. આ માટે બીજો અવરોધ આ બિંદુએ કોઈ તાપમાનમાં ફેરફાર નથી. તેથી DSC ની મદદથી, અમે આ સમસ્યાને દૂર કરી શકીએ છીએ. આ તકનીકમાં સંદર્ભનો ઉપયોગ થાય છે તેથી, જ્યારે નમૂના તબક્કા સંક્રમણો પસાર કરે છે, ત્યારે ગરમીની સંચિત રકમ નમૂના તરીકે તેના તાપમાનને જાળવવા માટે સંદર્ભમાં પણ આપવી જોઇએ. નમૂનાના આ જુદાં જુદાં ગરમીના પ્રવાહને અને નિરીક્ષણને અવલોકન કરીને, તફાવત સ્કેનીંગ કેલોમીટર તબક્કા સંક્રમણ દરમિયાન પ્રકાશિત અથવા શોષિત ગરમી આપે છે.

ડીટીએ

વિભેદક થર્મલ વિશ્લેષણ એક સમાન તકનીક છે, જે ડિલેન્શન્સ સ્કેનિંગ કેલરીમેટ્રી છે. ડીટીએમાં, એક આંતર સંદર્ભ વપરાય છે. ગરમી અથવા બંને નમૂનાના ઠંડક અને સંદર્ભને સમાન શરતો હેઠળ રાખવામાં આવે છે. આ કરવાથી, નમૂના અને સંદર્ભ વચ્ચેના ફેરફારો રેકોર્ડ થાય છે.ડી.એસ.સી.માં, તાપમાન અથવા સમયની સામે તફાવતનું તાપમાન નક્કી કરવામાં આવે છે. કારણ કે બે સામગ્રી એ જ રીતે તાપમાનમાં ફેરફારનો પ્રત્યુત્તર નથી, ભેજનું તાપમાન ઊભું થાય છે. ડીટીએનો ઉપયોગ થર્મલ પ્રોપર્ટીઝ અને તબક્કાના ફેરફારો માટે થઈ શકે છે, જે ઉત્સાહી ફેરફાર સાથે સંબંધિત નથી.

ડીએસસી અને ડીટીએ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ડીટીએ ડીએસસીની સરખામણીએ જૂની પદ્ધતિ છે. તેથી DSC વધુ સુસંસ્કૃત અને ડીટીએ કરતાં સુધારેલ છે.

• ડીટીએ સાધનનો ઉપયોગ ખૂબ ઊંચી તાપમાને અને આક્રમક વાતાવરણમાં થઈ શકે છે જ્યાં DSC સાધન કામ ન કરે.

• ડીએસસી (DSC) માં, શિખર વિસ્તારના નમૂના ગુણધર્મોનો પ્રભાવ DTA કરતા તુલનાત્મક રીતે નીચો છે.