ડિવિડન્ડ અને કેપિટલ ગેઇન વચ્ચેનો તફાવત

ડિવિડન્ડ વિ કેપિટલ ગેઇન

રોકાણ કરવાના હેતુથી પરિપક્વતાના સમયે અમુક પ્રકારની નાણાકીય લાભ મેળવવાનું છે. જ્યારે શેરોમાં બનાવેલ રોકાણ, ત્યાં બે પ્રકારના નાણાકીય વળતર છે જેનો ઉપયોગ રોકાણકાર દ્વારા થઈ શકે છે; તે ડિવિડન્ડ અને કેપિટલ ગેઇન્સ છે. જો કે, રોકાણના અન્ય સ્વરૂપો દ્વારા કેપિટલ ગેઇન્સ પણ મેળવી શકાય છે. દરેક પ્રકારનાં મિલકતો અને ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટની તુલનામાં ડિવિડંડ અને કેપિટલ ગેઇન એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે. નીચેનો લેખ દરેકની વ્યાપક ઝાંખી આપે છે અને તેમની વચ્ચેના તફાવતો અને સમાનતાઓને સમજાવે છે.

કેપિટલ ગેઇન

કેપિટલ ગેઇનને વ્યવસાય હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કેપિટલ એસેટના વેચાણમાંથી ઉદ્ભવતા લાભ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે અથવા એક વર્ષથી વધુ સમય માટે રાખવામાં આવે છે. સરળ દ્રષ્ટિએ, મૂડી લાભ ઉદ્દભવે છે જ્યારે કોઈ રોકાણકાર / વ્યક્તિ સંપત્તિના મૂલ્યમાં પ્રશંસાથી નફો કરે છે. શેરો, જમીન, મકાન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિક્યોરિટીઝ વગેરે જેવા અસ્કયામતો સાથે સંકળાયેલા નફાનો નફો કેપિટલ ગેઇન્સ છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની સંપત્તિને તેમની કિંમતની કિંમત કરતાં વધુ કિંમતે વેચવા સક્ષમ હોય ત્યારે વ્યક્તિ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. ખરીદ કિંમત અને ઊંચી વેચાણ કિંમત વચ્ચેનો તફાવત મૂડી લાભ કહેવાય છે.

મૂડી લાભ કરપાત્ર છે, અને મૂડી લાભ માટે લાગુ કરના દર સામાન્ય રીતે વધારે છે જો કે, વેચાણના 180 દિવસની અંદર સંપત્તિના વેચાણમાંથી આવકને રોકાણ કરીને મૂડી લાભ કર ભરવાનું ટાળી શકાય છે.

ડિવિડંડ

ડિવિડન્ડને મૂડી લાભ તરીકે ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે શેરહોલ્ડર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ આવકનું સ્વરૂપ છે. પેઢી દ્વારા પેદા થતા આવકને આધારે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કરવામાં આવશે. શેરધારકને ફર્મમાં શેર્સ ધરાવવા માટે વળતરના સ્વરૂપ તરીકે ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. ડિવિડંડને આવક તરીકે માનવામાં આવે છે, તેથી વધુ રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડિવિડન્ડ માટે લાગુ કરના દર ઓછી છે.

ડિવિડન્ડ વિ કેપિટલ ગેઇન

કેપિટલ ગેઇન્સ અને ડિવિડન્ડ સ્ટોકના રોકાણકારો માટે નાણાંકીય લાભો ઉપલબ્ધ છે. કેપિટલ ગેઇન્સ, ફક્ત શેરનું વેચાણ કરીને જ નહીં પણ મિલકત, પ્લાન્ટ, ઇક્વિપમેન્ટ, મશીનરી જેવી અન્ય મૂડીની અસ્ક્યામતોના વેચાણ દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે, જે લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે છે. ડિવિડન્ડ, જો કે, માત્ર સ્ટોકમાં રોકાણ કરીને મેળવવામાં આવે છે અને શેરહોલ્ડરો દ્વારા થતા શેરોના પ્રકારો અને આવકના જથ્થાને આધારે શેરધારકોને અલગ અલગ અંતરાલો પર ચૂકવવામાં આવે છે.મૂડી લાભ માટે કરનો દર ડિવિડંડ માટે લાગુ કરાયેલા કર કરતાં વધારે હશે.

સારાંશ:

• જ્યારે શેરોમાં રોકાણ કરવામાં આવે ત્યારે રોકાણકારો દ્વારા બે પ્રકારની નાણાકીય વળતર મળે છે; તે ડિવિડન્ડ અને કેપિટલ ગેઇન્સ છે.

• કેપિટલ ગેઇનને વ્યવસાય હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કેપિટલ એસેટના વેચાણમાંથી ઉદ્ભવતા લાભ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, અથવા એક વર્ષથી વધુ સમય માટે રાખવામાં આવે છે.

• ડિવિડન્ડને મૂડી લાભ તરીકે ગણવામાં આવતા નથી કારણ કે તે શેરહોલ્ડર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ આવકનો એક પ્રકાર છે.

• કેપિટલ ગેઇન્સ માટે કરનો દર ડિવિડંડ માટે લાગુ કરાયેલા કર કરતાં વધારે હશે.