ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ડેટાબેઝ અને કેન્દ્રિત ડેટાબેઝ વચ્ચેના તફાવત

ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ડેટાબેસ વિ કેન્દ્રીકૃત ડેટાબેઝ

કેન્દ્રીય ડેટાબેઝ એક ડેટાબેઝ છે જેમાં ડેટા એક જ સ્થાને સંગ્રહિત અને જાળવવામાં આવે છે. આ મોટી સાહસોમાં ડેટા સ્ટોર કરવા માટે પરંપરાગત અભિગમ છે. ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ડેટાબેઝ એક ડેટાબેઝ છે જેમાં ડેટા સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસમાં સંગ્રહિત થાય છે જે એક જ ભૌતિક સ્થાનમાં સ્થિત નથી પરંતુ ડેટાબેઝ કેન્દ્રિય ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (ડીબીએમએસ) નો ઉપયોગ કરીને નિયંત્રિત થાય છે.

કેન્દ્રિત ડેટાબેઝ શું છે?

કેન્દ્રિય ડેટાબેઝમાં, સંસ્થાના તમામ ડેટા મેઇનફ્રેમ કમ્પ્યુટર અથવા સર્વર જેવા એક જ સ્થાને સંગ્રહિત થાય છે. દૂરસ્થ સ્થાનોના વપરાશકર્તાઓ ડેટા ઍક્સેસ કરવા માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામોનો ઉપયોગ કરીને વાઈડ એરિયા નેટવર્ક (ડબ્લ્યુ.એન.) દ્વારા ડેટાને ઍક્સેસ કરે છે. કેન્દ્રિય ડેટાબેઝ (મેઇનફ્રેમ અથવા સર્વર) સિસ્ટમમાં આવતા તમામ વિનંતીઓને સંતોષવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ, તેથી સરળતાથી એક અંતરાય બની શકે છે. પરંતુ કારણ કે તમામ ડેટા એક જ સ્થાને રહે છે, તેથી ડેટા જાળવવા અને બેક અપ લેવાનું સરળ છે. વધુમાં, ડેટા એકત્રિતાને જાળવવાનું સરળ છે, કારણ કે એકવાર ડેટા કેન્દ્રિત ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે, જૂના ડેટા હવે અન્ય સ્થળોએ ઉપલબ્ધ નથી.

ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ડેટાબેઝ શું છે?

વિતરણ ડેટાબેઝમાં, ડેટા સંગ્રહ ઉપકરણોમાં સંગ્રહિત થાય છે જે વિવિધ ભૌતિક સ્થાનોમાં સ્થિત છે. તે સામાન્ય સીપીયુ સાથે જોડાયેલ નથી પરંતુ ડેટાબેઝ કેન્દ્રિય ડીબીએમએસ દ્વારા નિયંત્રિત છે. વપરાશકર્તાઓ WAN ઍક્સેસ કરીને વિતરણ ડેટાબેસમાં ડેટાને ઍક્સેસ કરે છે. વિતરણ ડેટાબેઝને અદ્યતન રાખવા માટે, તે પ્રતિકૃતિ અને ડુપ્લિકેશન પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રતિકૃતિ પ્રક્રિયા વિતરણ ડેટાબેઝમાં ફેરફારોને સૂચવે છે અને તે ફેરફારોને લાગુ કરવા માટે ખાતરી કરે છે કે તમામ વિતરિત ડેટાબેઝો સમાન દેખાય છે. વિતરિત ડેટાબેઝની સંખ્યાને આધારે, આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ અને સમય માંગી શકે છે. ડુપ્લિકેશન પ્રક્રિયા એક ડેટાબેઝને માસ્ટર ડેટાબેસ અને ડુપ્લિકેટ્સ તરીકે ઓળખાવે છે જે ડેટાબેઝમાં છે. આ પ્રક્રિયા પ્રતિકૃતિ પ્રક્રિયા તરીકે જટિલ નથી પરંતુ તે ખાતરી કરે છે કે તમામ વિતરિત ડેટાબેઝો સમાન ડેટા ધરાવે છે.

ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ડેટાબેઝ અને કેન્દ્રિત ડેટાબેઝ વચ્ચે શું તફાવત છે?

જ્યારે કેન્દ્રીય ડેટાબેઝ સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસમાં તેના ડેટાને રાખે છે, જે એક સીપીયુ સાથે જોડાયેલા એક જ સ્થાનમાં હોય છે, વિતરણ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાં તેના ડેટાને રાખે છે જે કદાચ વિવિધ ભૌગોલિક સ્થાનોમાં સ્થિત છે અને કેન્દ્રીય ડીબીએમએસનો ઉપયોગ કરીને સંચાલિત થાય છે. કેન્દ્રિય ડેટાબેઝ અપડેટ કરવાનું અને અપડેટ કરવાનું સરળ છે કારણ કે તમામ ડેટા એક સ્થાનમાં સંગ્રહિત છે. વધુમાં, ડેટા એકત્રિકરણ જાળવવું અને ડેટા ડુપ્લિકેશન માટેની જરૂરિયાતને ટાળવા માટે સરળ છે.પરંતુ, ડેટા ઍક્સેસ કરવા માટે આવતા તમામ વિનંતીઓ એક જ એન્ટ્રી દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે જેમ કે એક મેઇનફ્રેમ, અને તેથી તે સહેલાઈથી અંતરાય બની શકે છે. પરંતુ વિતરણ ડેટાબેઝ સાથે, આ અંતરાયથી દૂર કરી શકાય છે કારણ કે ડેટાબેઝને સમાંતર કરવામાં આવે છે જેથી કેટલાક સર્વર્સ વચ્ચે સંતુલિત લોડ થાય. પરંતુ વિતરણ ડેટાબેઝ સિસ્ટમમાં ડેટા અપ ટુ ડેટ રાખવું વધારાની કામ માટે જરૂરી છે, તેથી જાળવણી અને જટિલતાના ખર્ચમાં વધારો કરે છે અને આ હેતુ માટે વધારાના સોફ્ટવેરની જરૂર છે. વધુમાં, કેન્દ્રિત ડેટાબેઝ માટે વિતરણ ડેટાબેઝને ડિઝાઇન કરતા વધુ જટિલ છે.