ડિલિવરી રૂપરેખા અને તૈયારીની રેખાંશ વચ્ચેના તફાવત

ડિલિવરી રૂપરેખા વિ તૈયારી બાહ્યરેખા

તમે મહાન વક્તાઓ અને સાર્વજનિક બોલનારા જેણે પ્રેક્ષકોને તેમની બોલતા ક્ષમતાઓ સાથે મોજમજા બતાવ્યું હશે. તેમ છતાં તે કહેવું યોગ્ય છે કે દરેક વ્યક્તિને ગૅબની ભેટ નથી અને કેટલાક લોકો પબ્લિક પોડિયમ પર બોલવાની વિચારથી નર્વસ બની જાય છે, એવી પદ્ધતિઓ છે જેનો ઉપયોગ કોઈ પણ રીતે તેના ભાષણને તૈયાર કરવા માટે કરી શકે છે સંગઠિત અને બિંદુ રીતથી બોલી શકવા માટે, જેથી પ્રેક્ષકોએ જોડણી જોડવાનું ચાલુ રાખી શકાય. આ ટેકનીકને ડિલિવરી રૂપરેખા અને તૈયારીની રૂપરેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બંને પદ્ધતિઓમાં ઘણી સામ્યતા છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વ્યક્તિને હિચક વિના મહાન ભાષણ પહોંચાડવામાં સક્ષમ કરે છે, પરંતુ આ લેખમાં જે મતભેદો અપનાવવામાં આવશે તે છે.

તૈયારી રૂપરેખા શું છે?

નામ પ્રમાણે, તૈયારી રૂપરેખા તેના ભાષણ માટે એક તૈયાર કરે છે. તેમાં વાણી, પરિચય, શરીર અને છેલ્લે તારણોનો સમાવેશ થાય છે. પરિચય ધ્યાન grabber હોવા જરૂરી છે અને વિષય વિશે તમારા મૂળ વિચારો કેટલાક હોવા જ જોઈએ. જ્યારે તમે શરીરની રજૂઆતથી આગળ વધો છો, ત્યારે પ્રેક્ષકોને વિચાર આવવો જોઈએ કે તમે પ્રસ્તાવનાથી મુખ્ય બિંદુ સુધી આગળ વધી રહ્યા છો. નિષ્કર્ષ ભાગમાં શરીરના સારાંશનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને પ્રેક્ષકો માટે સંકેત હોવો જોઈએ કે ભાષણ અંત આવી રહ્યું છે.

ડિલિવરી રૂપરેખા શું છે?

એકવાર તમે તમારા ભાષણની સામગ્રીનું આયોજન કરવાનું સમાપ્ત કરી લો, તમારે ડિલિવરી માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. ડિલિવરી રૂપરેખા તમારી મદદ માટે કરે છે. ડિલિવરીની ઘણી પદ્ધતિઓ છે. તમે ક્યાં તો એકાએક થવાનું પસંદ કરી શકો છો, તૈયાર નથી, અથવા તમે સામગ્રીને યાદ કરી શકો છો. તે બધા શાંતિ અને પ્રેક્ષકો પર આધાર રાખે છે કે જે તમે સામનો કરવા જઇ રહ્યા છો. પ્રેક્ષકો મૈત્રીપૂર્ણ છે, તો તમે મૈત્રીપૂર્ણ, રિલેક્સ્ડ રીતે ભાષણ પહોંચાડી શકો છો. એક્સક્મૉર ભાષણોને શ્રેષ્ઠ શૈલીઓ પૈકીની એક ગણવામાં આવે છે જે પ્રેક્ષકો સાથે જોડાય છે. તે પ્રેક્ષકોની પ્રતિક્રિયા મુજબ વાણી વચ્ચે બોલવાની રીતને બદલવાની મંજૂરી આપે છે. તમે પસંદ કરેલી ડિલિવરીની ગમે તે શૈલી, પ્રેક્ષકોની પ્રતિક્રિયા વિશે વિચારીને ચિંતા ન કરો, તમારે પહેલાથી નર્વસ બનાવવાનું બંધન છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

ડિલિવરી બાહ્યરેખા વિ તૈયારી રૂપરેખા

• તૈયારી રૂપરેખા અને ડિલિવરી રૂપરેખા સંબોધન આપવામાં મદદ માટે સાધનો છે.

• જ્યારે તૈયારી રૂપરેખા તમારા ભાષણ માટે એક હાડપિંજર જેવી છે, ડિલિવરી રૂપરેખા તમે નક્કી કરો છો તે ભાષણની વ્યક્તિ છે.

• બંને યાદગાર કામગીરી માટે સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે.