ઇરાદાપૂર્વકની અને કટોકટીની વ્યૂહરચના વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના વિરુદ્ધ ઇરાદાપૂર્વકની

ઇરાદાપૂર્વકની અને ઉદ્દભવતી વ્યૂહરચનાઓના ખ્યાલો બે સંસ્થાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક સંચાલન સાધનો પૈકીના બે છે. ઇરાદાપૂર્વકની અને ઉભરતી વ્યૂહરચના વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના છે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે એક ટોચ નીચેનો અભિગમ જે હેતુપૂર્વકના ધંધાના ઉદ્દેશ્યને સિદ્ધ કરવા પર ભાર મૂકે છે જ્યારે ઉદ્દભવિત વ્યૂહરચના છે પ્રક્રિયા વ્યૂહરચનાના અમલથી અણધાર્યા પરિણામોને ઓળખી કાઢો અને પછી તે અનપેક્ષિત પરિણામોને ભવિષ્યના કોર્પોરેટ યોજનાઓમાં મેનેજમેન્ટને નીચે તરફના અભિગમ અપનાવીને સામેલ કરવાનું શીખી રહ્યાં છે. ઘણી સફળ કંપનીઓ છે કે જે ક્યાં તો અભિગમ અપનાવીને સફળ થયા છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના શું છે
3 ઇમર્જન્ટ સ્ટ્રેટેજી
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ઇરાદાપૂર્વકનું એમેર્ગન્ટ સ્ટ્રેટેજી vs
5 સારાંશ

ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના શું છે?

ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના, વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે અભિગમ અપનાવવાનો છે જે હેતુ પર ભાર મૂકે છે. આ સંસ્થાના દ્રષ્ટિ અને ધ્યેયના આધારે બાંધવામાં આવે છે અને તે વ્યાપાર કરવાના હેતુને હાંસલ કરવા પર કેન્દ્રિત છે. માઈકલ પોર્ટરએ ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચનાના ખ્યાલની રજૂઆત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે "સ્ટ્રેટેજી પસંદગી, ટ્રેડ-ઓફ્સ બનાવવા અંગે છે; તે ઇરાદાપૂર્વક અલગ હોવાનું પસંદ કરવાનું છે. "તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે વ્યવસાયો સ્પર્ધાત્મક લાભ હાંસલ કરવા માટે નીચેના સ્થાનોમાંથી એક મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. આ વ્યૂહરચનાઓને 'સામાન્ય સ્પર્ધાત્મક વ્યૂહરચનાઓ' તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

  • કિંમત નેતૃત્વની વ્યૂહરચના - ઉદ્યોગમાં કામગીરીના સૌથી નીચલા ખર્ચના હાંસલ કરવા માટે
  • ભેદભાવની વ્યૂહરચના - એક અનન્ય પ્રોડક્ટ ઓફર કરી રહેલી હોય છે જેની નજીકના વિકલ્પ નથી
  • ફોકસ વ્યૂહરચના - વિશિષ્ટ બજારમાં ભિન્નતાના દરજ્જાના ભાવ નેતૃત્વ હાંસલ કરવું

વ્યાપારિક કામગીરીમાં અભિનયથી બહારના પ્રભાવને ઓછો કરવા માટે વ્યૂહરચનાને જાણીજોઈએ જો કે, અગાઉથી આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે, જ્યારે બાહ્ય વાતાવરણ અત્યંત બદલાઈ શકે છે. આમ, કંપનીએ વ્યવસાયિક હેતુઓને સમજવા માટે સંભવિત પડકારોને સમજવા માટે રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક અને તકનીકી પર્યાવરણનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. બીજી તરફ, એકલા અનુકૂળ બજારની શરતો કંપનીને સ્પર્ધાત્મક લાભ, આંતરિક ક્ષમતા અને હરિફાઇને સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ બનાવવા માટે મદદ કરશે નહીં.

જાણીતા વ્યૂહરચનાને અમલમાં મૂકવા માટે ટોચના મેનેજમેન્ટની પ્રતિબદ્ધતા આવશ્યક છે અને તેઓ તેમના દ્વારા લેવા જોઇએ. લક્ષ્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ જ્યાં તમામ કર્મચારીઓએ વ્યૂહરચનાની અનુભૂતિ કરવા માટે કામ કરવું જોઈએ. આ તેમને વ્યવસાયના લક્ષ્યોને યોગ્ય રીતે પ્રત્યાયન કરીને અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરીને કરી શકાય છે. એમ્પ્લોયીસ દ્વારા કંપનીના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ ક્રિયાઓ દ્વારા વિચારવું જોઇએ.

આકૃતિ 1: ઇરાદાપૂર્વક આયોજન પ્રક્રિયા

એમેર્ગન્ટ સ્ટ્રેટેજી શું છે?

એમેર્જેન્ટ રણનીતિ વ્યૂહરચનાની અમલમાંથી અણધાર્યા પરિણામોને ઓળખવા માટેની પ્રક્રિયા છે અને તે પછી તે અનપેક્ષિત પરિણામોને ભવિષ્યમાં કોર્પોરેટ યોજનાઓમાં મેનેજમેન્ટને નીચે તરફના અભિગમ દ્વારા સામેલ કરવાનું શીખવાનો છે. અમૂર્ત વ્યૂહરચનાને 'સમજાયેલી વ્યૂહરચના' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હેનરી મિનટ્ઝબર્ગે આકસ્મિક વ્યૂહરચનાના ખ્યાલની રજૂઆત કરી હતી કારણ કે તે ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચનાના ખ્યાલથી માઈકલ પોર્ટર દ્વારા આગળ ધપે છે. તેમની દલીલ એ હતી કે બિઝનેસ પર્યાવરણ સતત બદલાતું રહે છે અને વિવિધ તકોનો લાભ લેવા માટે વ્યવસાયોને લવચીક બનવાની જરૂર છે.

યોજનાઓમાં તીવ્રતા પર ભાર મૂકે છે કે પર્યાવરણમાં ફેરફારોને ધ્યાનમાં લીધા વગર કંપનીઓએ આયોજિત (ઇરાદાપૂર્વકની) વ્યૂહરચના સાથે આગળ વધવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. જો કે, રાજકીય ફેરફારો, તકનીકી વિકાસ અને અન્ય ઘણા પરિબળો વિવિધ ડિગ્રીમાં વ્યવસાયોને અસર કરે છે. આ ફેરફારો કેટલીકવાર ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના અમલીકરણ અશક્ય બનાવશે. તેથી, મોટાભાગના વ્યવસાય સિદ્ધાંતવાદીઓ અને પ્રેક્ટિશનરો તેના લવચિકતા માટે ઇરાદાપૂર્વકના વ્યૂહરચના પર ઉભરતી વ્યૂહરચનાને પસંદ કરે છે. સામાન્ય રીતે, તેઓ ઓપરેશન દરમિયાન શીખવાની પદ્ધતિ તરીકે ઉભરતી વ્યૂહરચનાને જુએ છે.

આકૃતિ 2: ઇરાદાપૂર્વકની અને ઉભરતી વ્યૂહરચના વચ્ચેનું સંબંધ

ઇરાદાપૂર્વકની અને કટોકટીની વ્યૂહરચનામાં શું તફાવત છે?

ઇમર્જન્ટ સ્ટ્રેટેજી વિરુદ્ધ ઇરાદાપૂર્વકનું પગલું

ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે એક અભિગમ છે જે હેતુપૂર્વકના ધંધાકીય ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા પર ભાર મૂકે છે. ઉભરતી વ્યૂહરચના એ વ્યૂહરચનાના અમલમાંથી અણધાર્યા પરિણામોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા છે અને તે પછી તે અનિચ્છિત પરિણામોને ભવિષ્યના કોર્પોરેટ યોજનાઓમાં સામેલ કરવાનું શીખવું.
કન્સેપ્ટની શરૂઆત
આ વિચારની ઇરાદાપૂર્વકનો વ્યૂહ માઈકલ પોટર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. હેનરી મિંટેઝબર્ગે ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના માટે વૈકલ્પિક અભિગમ તરીકે ઉભરતી વ્યૂહરચના માટેનો માળખાનો પરિચય કર્યો.
વ્યવસ્થાપન માટે અભિગમ
ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના વ્યવસ્થાપન માટે નીચેનો અભિગમ અપનાવે છે પ્રગતિશીલ વ્યૂહરચના મેનેજમેન્ટ માટે નીચેનો અભિગમ અપનાવે છે
સુગમતા
ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના મેનેજમેન્ટ માટે કઠોર અભિગમ લે છે, આમ મોટે ભાગે ઓછા લવચીક ગણવામાં આવે છે. તેના ઉંચા લવચિકતાને લીધે ઘણાં વ્યવસાય પ્રેક્ટિશનરો દ્વારા ઉભરતી વ્યૂહરચનાની તરફેણ કરવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્ત - ઇરાદાપૂર્વકની સ્ટ્રેટેજી વિ એમેર્ગન્ટ સ્ટ્રેટેજી

ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના અને ઉભરતી વ્યૂહરચના વચ્ચેનો તફાવત એક અલગ છે અને વ્યવસાયો વ્યૂહાત્મક રચના માટે અભિગમ અપનાવી શકે છે.બિઝનેસ પર્યાવરણમાં ઘણા અણધાર્યા ફેરફારોને કારણે ઇરાદાપૂર્વકની અભિગમ અપનાવવાનું મુશ્કેલ છે, જો કે, આ પદ્ધતિના આધારે સ્પર્ધાત્મક લાભ પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય નથી. બીજી તરફ ઇમર્જન્ટ રણનીતિ, વ્યૂહરચનાની ઇરાદાપૂર્વકની વધુ લવચીક વિકલ્પ તરીકે કામ કરે છે જ્યાં વ્યવસાયો પર્યાવરણીય ફેરફારો સાથે શીખે અને વિકાસ કરી શકે છે.

સંદર્ભો:
1. "વ્યૂહરચનાઓ પરની નોંધો; પ્રારંભિક તબક્કામાં ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે માઈકલ પોર્ટરની સામાન્ય સ્પર્ધાત્મક વ્યૂહરચનાઓ "ઇનોવેશન ફુટપ્રિન્ટ્સ એન. પી. , 22 ઑગસ્ટ 2015. વેબ 05 એપ્રિલ. 2017.
2. "પોર્ટરની સામાન્ય વ્યૂહરચનાઓ: સફળતા માટે તમારું રૂટ પસંદ કરવું "સ્ટ્રેટેજી સ્કિલ્સ ફ્રોમ માઈન્ડ ટૂલ્સ. કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ 05 એપ્રિલ. 2017.
3 "ઇમર્જન્ટ સ્ટ્રેટેજી. "સામાજિક પરિવર્તન માટે ઇન્ટરેક્શન ઇન્સ્ટિટ્યુટ. એન. પી. , 11 સપ્ટે. 2012. વેબ 06 એપ્રિલ. 2017.
4. મિનટ્ઝબર્ગ, હેન્રી અને જેમ્સ એ. વોટર્સ. "વ્યૂહરચનાઓ, ઇરાદાપૂર્વકની અને ઉભરતા "રીચિંગ્સ ઇન સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ (1989): 4-19. વેબ