પ્રતિનિધિમંડળ અને સશક્તિકરણ વચ્ચેનો તફાવત

પ્રતિનિધિમંડળ વિ સશક્તિકરણ

પ્રતિનિધિમંડળ અને સશક્તિકરણ નેતાઓ માટે વ્યવસ્થાપનમાં મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે અને મેનેજરો આ મેનેજરોના હાથમાં સાધનો છે કે જેથી કર્મચારીઓને વધુ સારી અને સુધરેલી ઉત્પાદકતા હાંસલ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપતી વખતે સંસ્થાના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે તેમને સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અમે જાણીએ છીએ કે પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે કર્મચારીઓને કાર્યવાહી કરવાનું છે કે જે તેમને શું કરવું અને કઈ રીતે કરવું. સશક્તિકરણ, બીજી બાજુ, કર્મચારીઓને નિર્ણય લેવાની સત્તા આપવાની કાર્યવાહી કરે છે જે તેમને જવાબદાર અને જવાબદાર બનાવે છે. આ લેખમાં સશક્તિકરણ અને પ્રતિનિધિમંડળના બે વિભાવનાઓ વચ્ચે ઘણી વધારે તફાવત છે.

સોંપણી શું છે?

જ્યારે મેનેજર દિશાઓ અને સમયમર્યાદા મુજબ તેમને પૂર્ણ કરવા માટે તેમને પૂછવા માટે કામચલાઉ બાબતો આપે છે, ત્યારે તેઓ વિવિધ સ્તરે સત્તા સોંપવામાં આવે તેવું માનવામાં આવે છે. કર્મચારીઓ તેમની સાથે સોંપાયેલા કાર્ય માટે જવાબદાર અને જવાબદાર બને છે. તમામ પરિસ્થિતિઓમાં અને સંસ્થાનો પ્રતિનિધિમંડળ સામાન્ય રીતે સંસ્થાના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે વ્યવસ્થાપકોના હાથમાં એક સાધન બની જાય છે તે સંસ્થાના સંદર્ભમાં હોય છે.

જો તમે શબ્દકોશ જુઓ, તો તેના ક્રમમાં સ્વરૂપે પ્રતિનિધિમંડળનું કાર્ય કર્મચારીઓને કાર્ય સોંપવા માટેની કાર્યવાહીનો સંદર્ભ આપે છે. પ્રતિનિધિમંડળમાં અંતર્ગત લાગણી આદેશ છે અથવા મેનેજરને અધ્યક્ષ બનવાની અપેક્ષા છે. કર્મચારીઓના પ્રેરણા અથવા હકારાત્મક વર્તણૂક ફેરફારો માટે કશું જ નહીં સાથે સંગઠનાત્મક લાભોના સંદર્ભમાં પ્રતિનિધિમંડળનો વિચાર કરવામાં આવે છે. તે યાદ રાખવું જોઇએ કે સત્તાના પ્રતિનિધિમંડળમાં પ્રોટોકોલનું પ્રતિનિધિમંડળ પણ શામેલ છે, કારણ કે ત્યાં હંમેશા સૂચનો અથવા માર્ગદર્શિકાઓનો સમૂહ છે જેના આધારે કર્મચારીએ કાર્ય પૂર્ણ કરવું પડશે.

સશક્તિકરણ શું છે?

સશક્તિકરણ એક એવો શબ્દ છે જે આ દિવસોમાં અખબારોમાં લેખોનો ઉપયોગ કરીને અને સમાજના પછાત અને વંચિત વિભાગોને સશક્તિકરણ કરવાની જરૂરિયાત વિશે વાત કરતા પેનલીઓ દ્વારા ટીવી પરના ટૉક શો સાથે અખબારોમાં ખૂબ જ સામાન્ય બની ગયું છે. સશક્તિકરણ લોકોને તેમની પરિસ્થિતિઓ અને જીવન પર વધુ નિયંત્રણ આપવાની પ્રક્રિયાને દર્શાવે છે. ફક્ત સંગઠનાત્મક સુયોજનમાં, કર્મચારીઓને સશક્તિકરણ કરવું તેમને જવાબદારીઓ આપતી વખતે વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ દર્શાવે છે.

અધિકારીતાને કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન આપવાનું માનવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણમાં વધુ લાગે છે. જ્યારે બોસ કોઈ વિભાગનો ચાર્જ કરે છે અને તેને યોગ્ય લાગે છે ત્યારે તેને ચલાવવા માટે પરવાનગી આપે છે, તે જોવામાં આવે છે કે કર્મચારીને વધુ આત્મવિશ્વાસ છે અને જ્યારે તે સત્તા સોંપવામાં આવે છે અને સેટ નિયમો અનુસાર વિભાગ ચલાવવા માટે પૂછવામાં આવે છે પ્રોટોકોલ

સશક્તિકરણ એવી પ્રક્રિયા છે જે કર્મચારીઓને તેમની ક્ષમતાઓ પર વિશ્વાસ મૂકીને આદર દર્શાવે છે. જ્યારે સંગઠનાત્મક લક્ષ્યાંકો અંતિમ પરિણામ રહે છે, ત્યારે કર્મચારી હિતોને આ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

પ્રતિનિધિમંડળ અને સશક્તિકરણ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સંસ્થાના ધ્યેયોને હાંસલ કરવા માટે, કર્મચારીઓનો ઉપયોગ કરીને, મેનેજરો ક્યાં તો પ્રતિનિધિમંડળ અથવા સશક્તિકરણનો ઉપયોગ કરી શકે છે

• જ્યારે પ્રતિનિધિમંડળ કર્મચારીઓનો ઉપયોગ પૂરો કરવાના હેતુથી થાય છે ત્યારે સશક્તિકરણ કર્મચારીઓને મહત્વપૂર્ણ લાગે તેવો પ્રયાસ કરે છે કારણ કે તે એક એવી પ્રક્રિયા છે જે કર્મચારીઓની ક્ષમતાઓ પર ભરોસો રાખે છે

કેટલાક મેનેજરો પાસે સત્તાના ધોવાણનો ડર છે તેથી શા માટે તેઓ સશક્તિકરણ પર પ્રતિનિધિમંડળનો ઉપયોગ કરે છે

આ દિવસોમાં સશક્તિકરણની ઘણી ચર્ચાઓ છે. કર્મચારીઓમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવાનો અને તેમની ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા માટેનો