ડેબિટ અને ક્રેડિટ વચ્ચેનો તફાવત

ડેબિટ વિ ક્રેડિટ

ડેબિટ અને ક્રેડિટ બંને ખ્યાલો છે કે જે કોઈપણ હિસાબી તંત્રનો એક અભિન્ન ભાગ છે અને તેની પાસે ખૂબ મહત્વ છે ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ્સના રૂપમાં વ્યક્તિઓના જીવનમાં. એક સામાન્ય માણસ પણ જાણે છે કે જ્યારે તે પૈસા અથવા ચેકની તરફેણમાં જમા કરે છે ત્યારે તેના ખાતાને શ્રેય આપવામાં આવે છે, અને જ્યારે તેના એકાઉન્ટમાંથી પૈસા પાછો લે છે અથવા અન્ય વ્યક્તિ અથવા પક્ષની તરફેણમાં ચેક દ્વારા ક્લિયરન્સ આવે છે બેંકમાં તે ખાતું ધરાવે છે. જો કે, આ લેખ વાંચ્યા પછી સાદી હકીકત કરતાં ઘણા વધુ તફાવતો છે કે જે નાણાં તમારા એકાઉન્ટમાં જઇ રહ્યા છે અને આવી રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ થશે.

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ક્રેડિટ અને ડેબિટ કાર્ડ વચ્ચે શું તફાવત છે? ડેબિટ કાર્ડ કોઈ એટીએમ કાર્ડ કરતાં વધુ નથી, અને જ્યારે તમે તેનો ઉપયોગ ખરીદી કરવા માટે કરો છો, ત્યારે આપમેળે તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા કાઢવામાં આવે છે. જેમ કે, કોઈ ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. બીજી બાજુ, ક્રેડિટ કાર્ડની ખરીદી તમારા ખાતામાં ખલેલ પાડતી નથી, અને કોઈ કપાત નથી, છતાં તમે તમારા વ્યવહાર પર ચાર્જ થયેલા વ્યાજ સાથે ક્રેડિટ કાર્ડ કંપની પાસેથી માસિક સ્ટેટમેન્ટ મેળવી શકો છો.

ડેબિટ અને ક્રેડિટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

વ્યક્તિગત માટે, ડેબિટ અને ક્રેડિટ વચ્ચે તફાવત છે અને જ્યારે તે તેના બેંક ખાતામાં પૈસા જમા કરે ત્યારે તેને સરળતાથી સમજી શકાય છે અને તે તેના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ તરીકે બતાવે છે. બીજી બાજુ, જ્યારે ડેબિટ પૈસા લે છે અથવા કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કે પક્ષની તપાસ કરે છે

જોકે, હિસાબમાં, ડેબિટ અને ક્રેડિટ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી અને તે નાણાકીય નિવેદનમાં ફક્ત રેકોર્ડિંગ વ્યવહારોના માધ્યમ છે. એકાઉન્ટિંગની આ પદ્ધતિને ડબલ એન્ટ્રી એકાઉન્ટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.