ચક્ર ગણતરી અને શારીરિક ઇન્વેન્ટરી વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - સાયકલ કાઉન્ટ વિ ફિઝિકલ ઈન્વેન્ટરી

ઇન્વેન્ટરી વર્તમાન અસ્કયામતોના નોંધપાત્ર ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમને અસરકારક રૂપે સંચાલિત થવું જોઈએ સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંતો (જીએએપી) અને ઇન્ટરનલ રેવેન્યૂ સર્વિસ (આઇઆરએસ) નિયમો વાર્ષિક આધારે સંપૂર્ણ ઈન્વેન્ટરી સ્તરની ગણતરી કરવા અથવા શાશ્વત ગણતરી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવા માટે કંપનીઓને આદેશ કરે છે. ચક્ર ગણતરી અને શારીરિક ઇન્વેન્ટરી વચ્ચેનું મહત્વ એ છે કે ચક્ર ગણતરીને શાશ્વત ઇન્વેન્ટરી ગણના પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યાં ઇન્વેન્ટરીની પસંદ કરેલી આઇટમ્સનો સેટ ચોક્કસ દિવસ જ્યારે ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી છે ઇન્વેન્ટરી ગણતરી પદ્ધતિ જ્યાં સંસ્થામાં તમામ પ્રકારના ઇન્વેન્ટરી ચોક્કસ સમયે, ખાસ કરીને વાર્ષિક ધોરણે ગણવામાં આવે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 સાયકલ ગણક શું છે
3 ફિઝિકલ ઈન્વેન્ટરી
4 શું છે સાઇડ બાયપાસ - સાયકલ ગણક વિ ફિઝિકલ ઈન્વેન્ટરી
5 સારાંશ

ચક્ર ગણતરી શું છે?

સાયકલ ગણતરીને શાશ્વત ઇન્વેન્ટરી ગણના પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યાં ઇન્વેન્ટરીની પસંદ કરેલી આઇટમ્સનો સેટ ચોક્કસ દિવસ પર ગણવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકારના ઇન્વેન્ટરીના આધારે ગણતરી કેવી રીતે થવી જોઈએ તે નક્કી કરવા માટે કંપની પાસે ઇન્વેન્ટરી પ્લાન હોઈ શકે છે.

ઇ. જી. પીક્યુઆર એક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે જે 4 પ્રકારની ઇન્વેન્ટરી ધરાવે છે. ચક્રની ગણતરી જાન્યુઆરીમાં શરૂ થશે અને એક પ્રકારની ઇન્વેન્ટરી દર મહિને ગણવામાં આવશે. આ રીતે, પ્રથમ ચક્ર ગણતરી એપ્રિલમાં સમાપ્ત થશે અને તે જ ચક્ર વર્ષ માટે વધુ વખત ચાલુ રહેશે.

ચક્રની ગણતરી સાથે, ઇન્વેન્ટરીને માન્ય કરવા માટે અનુકૂળ છે કારણ કે રેકોર્ડ સતત આધારે અપડેટ કરવામાં આવે છે. ગણનાની આ પદ્ધતિનો વ્યાપકપણે મોટા-પાયે સંસ્થાઓમાં ઉપયોગ થાય છે જે ઇન્વેન્ટરીમાં મોટી સંખ્યામાં વસ્તુઓ ધરાવે છે અને વાર્ષિક ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી ગણતરી કરવા માટે લાંબા સમય સુધી બંધ કરી શકાતી નથી.

સાયકલ ગણકના લાભો અને ગેરલાભો

નીચેના લાભો ચક્ર ગણતરી દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.

  • ફિઝિકલ ઇન્વેન્ટરી ગણાયની સરખામણીમાં
  • ઓછું ખર્ચાળ
  • કામગીરીમાં અંતરાય ઘટાડો

ઓછી જટિલતા

જોકે, આ પદ્ધતિની મુખ્ય ગેરફાયદા એ છે કે નાણાંકીય વર્ષનાં અંતમાં યોગ્ય મૂલ્યનો અંત કાઢવો મુશ્કેલ છે કારણ કે તમામ ઇન્વેન્ટરી રેકોર્ડ્સ એક જ સમયે અપડેટ થયા નથી.

શારીરિક ઇન્વેન્ટરી શું છે?

ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી એક ઈન્વેન્ટરી ગણતરી પદ્ધતિ છે જ્યાં સંસ્થામાં તમામ પ્રકારના ઇન્વેન્ટરી ચોક્કસ સમયે, ખાસ કરીને વાર્ષિક ધોરણે ગણવામાં આવે છે.આ નાણાકીય વર્ષના અંતમાં કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરીને અને તમામ પ્રકારના ઈન્વેન્ટરીની ગણતરી કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે.

શારીરિક ઇન્વેન્ટરીના લાભો અને ગેરલાભો

  • ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી પદ્ધતિથી કંપનીને એક નવી ઈન્વેન્ટરી રકમ સાથે નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ કરવાની મંજૂરી મળે છે જે વધુ સચોટ નાણાકીય માહિતી અને નિર્ણયોમાં ફાળો આપે છે. ઉપયોગી હોવા છતાં, આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થાય છે કારણ કે તેના ખર્ચમાં અગાઉથી (ખર્ચ) જેટલા ફાયદાઓ છે તેના પર વધુ પડતો વધારો થાય છે,
  • એકવાર ઈન્વેન્ટરી ગણતરી શરૂ થઈ જાય પછી વેરહાઉસ ઇન્વેન્ટરી પ્રાપ્ત કરી અથવા વિતરિત કરી શકતું નથી; આમ ઇન્વેન્ટરીને 'ઇન્વેન્ટરી ફ્રીઝ' તરીકે ઓળખાતી ઇન્વેન્ટરીની ગણતરી માટે ઓપરેશન બંધ કરવું જોઈએ.
  • ટાઇમ અને સ્ત્રોતનો વપરાશ કરનારું

જો ઇન્વેન્ટરીની ગણતરી જાતે કરવામાં આવે તો, ભૂલોની વધતી શક્યતા છે

આકૃતિ 01: ઇન્વેન્ટરી ગણતરી ઘણા પ્રકારની સંસ્થાઓ માટે આવશ્યક કવાયત છે.

ચક્ર ગણતરી અને શારીરિક ઇન્વેન્ટરીમાં શું તફાવત છે?

સાયકલ કાઉન્ટ વિ ફિઝિકલ ઈન્વેન્ટરી સાયકલ ગણતરી એક શાશ્વત ઇન્વેન્ટરી ગણતરી સિસ્ટમ છે જ્યાં ઇન્વેન્ટરીની પસંદ કરેલી આઇટમ્સનો સેટ ચોક્કસ દિવસ પર ગણવામાં આવે છે
ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી એક ઈન્વેન્ટરી ગણતરી પદ્ધતિ છે જ્યાં સંસ્થામાં તમામ પ્રકારના ઇન્વેન્ટરી ચોક્કસ સમયે, ખાસ કરીને વાર્ષિક ધોરણે ગણવામાં આવે છે.
ઇન્વેન્ટરી ફ્રીઝ સાયકલ ગણતરીને વેરહાઉસ ઇન્વેન્ટરી ફ્રીઝની જરૂર નથી.
શારીરિક ઇન્વેન્ટરી માટે વેરહાઉસ ઇન્વેન્ટરી ફ્રીઝની જરૂર છે.
કુદરત અલગ અલગ સમયે વિવિધ પ્રકારના ઇન્વેન્ટરી માટે સાયકલ ગણતરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
શારીરિક ઇન્વેન્ટરી પધ્ધતિને વ્યવસાયને ચોક્કસ સમયના ઇન્વેન્ટરીની તમામ વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની જરૂર છે.
સુગમતા ચક્ર ગણતરી પધ્ધતિ હેઠળ, કંપની નક્કી કરી શકે છે કે ઇન્વેન્ટરીની ગણતરી કેવી રીતે કરવી જોઈએ તે મુજબ ઇન્વેન્ટરી કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે, કયા પ્રકારનાં ઇન્વેન્ટરીની પ્રથમ ગણતરી કરવી જોઈએ.
ભૌતિક ઇન્વેન્ટરીમાં મર્યાદિત રાહત કારણ કે તે માત્ર એક જ રીતે શરૂ કરી શકાય છે.
જટિલતા અને સમયનો ખર્ચ સાયકલ ગણતરી એક ઓછી જટિલ પ્રવૃત્તિ છે અને મર્યાદિત સમયની અંદર પૂર્ણ કરી શકાય છે
ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી પદ્ધતિ અત્યંત જટિલ અને સમય માંગી રહી છે.
સુયોગ્યતા કંપનીઓ કે જે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ઇન્વેન્ટરી જાળવી રાખે છે તે માટે ચક્ર ગણતરી આદર્શ છે

શારીરિક ઇન્વેન્ટરી ગણાય તે કંપનીઓ માટે યોગ્ય છે જે નાના પ્રમાણમાં ઇન્વેન્ટરી જાળવે છે.

સારાંશ - સાયકલ કાઉન્ટ વિ ફિઝિકલ ઇન્વેન્ટરી

ચક્ર ગણતરી અને ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી વચ્ચે તફાવત એ છે કે ચક્ર ગણતરી શાશ્વત ઇન્વેન્ટરી ગણતરીની પદ્ધતિ છે, જ્યારે ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી પધ્ધતિ સમયાંતરે વાર્ષિક ધોરણે ઇન્વેન્ટરીની ગણતરી કરે છે. એક અસરકારક ઇન્વેન્ટરી ગણાયેલી સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવાથી પરિસ્થિતિની બહાર સ્ટોક ટાળવામાં અને બિનકાર્યક્ષમતા અને ભૂલોને ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. કેટલીક સંસ્થાઓ બન્ને પ્રકારના ઈન્વેન્ટરી ચકાસણી; જો કે, ચક્ર ગણતરી પદ્ધતિ તે છે જે પ્રિફર્ડ અને વ્યાપક રીતે ઘણા લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.
સંદર્ભ:
1. કુરટર, જેન્ના "સાયકલ ગણક વિ.વાર્ષિક શારીરિક ગણતરી - તમારા માટે શું યોગ્ય છે? "પીબીડી વર્લ્ડવાઇડ હોમ - 2. ઓર્ડર પુલ્િલિમેન્ટ સર્વિસીસ. એન. પી. , n. ડી. વેબ 26 મે 2017.
2 મરે, માર્ટિન "વેરહાઉસમાં સાયકલ ગણતરી વિશે તમારે શું જાણવું જોઈએ? "ધ બેલેન્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 26 મે 2017.

3 ભૌતિક ઇન્વેન્ટરી ગણતરી એન. પી. , n. ડી. વેબ 26 મે 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "સોપ શોપમાં વિક્રેતા - મર્ડિન - તુર્કી" આદમ જોન્સ દ્વારા (સીસી બાય-એસએ 2. 0) ફ્લિકર દ્વારા