ક્રોસબો અને કમ્પાઉન્ડ બોવ વચ્ચેનો તફાવત

ક્રોસબો વિ કમ્પાઉન્ડ બોવ

ક્રોસ કોઉ વિ કમ્પાઉન્ડ બોવ

ક્રોસ કોઉન અથવા કંપાઉન્ડ ધનુષ, ક્રોસબો વિ કમ્પાઉન્ડ ધનુષ, ક્રોસબો અને કંપાઉન્ડ ધનુષ વચ્ચે તફાવત, ક્રોસબો અને કંપાઉન્ડ ધનુષ બે અલગ અલગ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ છે જે લક્ષ્ય પર તીર ફેંકી દે છે. ભલે તમે તીરંદાજી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાનો ઉદ્દેશ ધરાવતા એક આર્ચર છો અથવા શિકાર કરનારને પસંદ કરતા હોય તે વ્યક્તિ, તમારા હેતુઓ અને આવશ્યકતાઓ માટે યોગ્ય સાધન પસંદ કરવા માટે ક્રોસબો અને સંયોજન ધનુષ વચ્ચેનો તફાવત જાણવા માટે તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ લેખ વાચકો માટે ક્રોસબો અને સંયોજન ધનુષ વચ્ચેનો તફાવત પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ક્રોસબો એક ક્રોસબો એક હથિયાર પ્રણાલી છે જે લક્ષ્ય પર અસ્ત્રોમાં ફેંકી દે છે, કારણ કે તમે બંદૂકનો ઉપયોગ કરીને શૂટ કરશો. તીરંદાજી અથવા ધનુષ્ય અને તીર વિશે વિચારે છે ત્યારે મોટા ભાગના લોકો પાસે કોઈ ક્રોસબો નથી. તે આવશ્યકપણે એક શસ્ત્ર પ્રણાલી છે કે જે સ્ટ્રિંગની મદદ સાથે અસ્ત્રોમાં ફેંકી દે છે જે ધનુષ્ય પર લોડ કરેલી સ્થિતિમાં રહે છે, અને વપરાશકર્તાને લક્ષ્ય પર તીર ફેંકવા માટે ટ્રિગર ખેંચવાનો છે. તે એક અપગ્રેડ કરેલા ધનુષ છે જે સ્ટોકની સહાયથી સ્થિતિમાં રાખવામાં આવે છે અને બોલ્ટને લિવરને રિલીઝ કરવામાં આવે છે. ધનુષ લાકડાના ટુકડા પર ગોઠવવામાં આવે છે ત્યાં તીરને દોરવા અને છોડવાની એક પદ્ધતિ છે. ક્રોસબો એક નવી શોધ નથી કારણ કે તેનો ઉપયોગ છઠ્ઠી સદીમાં ચાઇનીઝ માર્ગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.

ક્રોસબોનો ઉપયોગ કરીને શૂટ કરવાનું શીખવું ઘણું સહેલું છે અને પરંપરાગત ધનુષ્ય કરતાં તેની પાસે વધુ ફાયરિંગ રેંજ છે. વપરાશકર્તાને સ્ટ્રિંગ દોરવાની જરૂર નથી અને તેના એક હાથથી પોઝિશનમાં તેને પકડી રાખવાની જરૂર નથી, જ્યારે તેના બીજા હાથથી ધનુષને પકડી રાખે છે જેમ કે લાંબા ધનુષ્ય સાથે કેસ છે. કોઈ 360 મીટર સુધીની ક્રોસબો સાથે ચોકસાઇથી શૂટ કરી શકે છે. ક્રોબોબો મુખ્યત્વે શિકાર માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે કારણ કે તેઓ શિકારીને આ રમતમાં લક્ષ્ય લેવા માટે શબ્દમાળાને દોરવા માટે ઊર્જાને બગાડવાની મંજૂરી આપતા નથી. તેઓ શાંત રીતે કામ કરે છે જે શિકાર દરમ્યાન એક ફાયદો છે.

કમ્પાઉન્ડ બોવ

સંયોજન ધનુષ્ય ધનુષના બે છેડાઓ પર કેમે અથવા પુલિસની વ્યવસ્થા ધરાવે છે, જેના દ્વારા તારના અંગો દબાવવો. અંગો સખત કાર્બન સંયોજનથી બનાવવામાં આવે છે જે તીરંદાજની પટ્ટા ખેંચે છે જ્યારે પલ્લીઝને ખસેડે છે. આ પદ્ધતિ વધુ ઊર્જાને શસ્ત્ર પ્રણાલીમાં સંગ્રહિત કરવાની પરવાનગી આપે છે જે તેને સરળ લાન્બો કરતાં વધુ અસરકારક બનાવે છે. 20 મી સદીના બીજા ભાગમાં કમ્પાઉન્ડ ધનુષની શોધ કરવામાં આવી હતી, અને તે ધનુષ છે જેનો ઉપયોગ ઓલિમ્પિક અને અન્ય તીરંદાજી સ્પર્ધાઓમાં આર્ચર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ક્રોસબો વિ કમ્પાઉન્ડ બોવ

• એક ક્રોસબોમાં સંયોજનના ધનુષ કરતા લાંબા સમય સુધી ફાયરિંગ રેન્જ છે જે શિકારીને લક્ષ્યથી દૂર દૂર હોવા છતાં ચોકસાઈથી મારવા માટે પરવાનગી આપે છે.

• એક ક્રોસબો શિકારીની શક્તિને બચાવે છે કારણ કે તેને સ્ટ્રિંગ દોરવાની જરૂર નથી અને તેને શૂટિંગ કરતા પહેલાં સ્થિતિમાં રાખવી જરૂરી નથી.

• એક લોકીંગ પદ્ધતિમાં ક્રોસબોના કિસ્સામાં શિકારી માટે તીર છે.

• એક ક્રોસબો એક સંયોજન ધનુષ્ય કરતાં ભારે છે.

• કંપાઉન્ડ ધનુષ ચાલુ રાખવાનું સરળ છે કારણ કે તે ક્રોસબો કરતાં નાની છે

• શિકારી દ્વારા એક ક્રોસબોને પસંદ કરવામાં આવે છે જ્યારે મૌનનું મહત્વ

• એક કોનસ્બો કોમ્પાઉન્ડ ધનુષથી શૂટ કરવાનું સરળ હોઈ શકે છે, પરંતુ એક સંયોજન ધનુષ્ય ક્રોસબો કરતાં વધુ સચોટ છે.