ક્રેડિટ રેટિંગ્સ અને ક્રેડિટ સ્કોર વચ્ચેનો તફાવત

ક્રેડિટ રેટિંગ વિરુદ્ધ ક્રેડિટ સ્કોર

બધી મોટી અને સ્થાપિત કંપનીઓ મોટેભાગે ધિરાણના ધોરણે તેમના વ્યવસાયોને હાથ ધરે છે. તેનો અર્થ શું છે, જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ગ્રાહક કોઈ ચોક્કસ કંપની પાસેથી ખરીદે છે કે જે કંપની તેના ગ્રાહકો માટે અમુક સમય માટે સંતુલન ચૂકવવાની મંજૂરી આપી શકે છે. મંજૂર સમયગાળો ક્રેડિટ સમયગાળો તરીકે ઓળખાય છે ગ્રાહકોને અત્યંત સ્પર્ધાત્મક બજારમાં જાળવી રાખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ગ્રાહકો સરળતાથી કેટલાક અન્ય ખરીદદારો પર સ્વિચ કરી શકે છે. જો કે, ક્રેડિટ સમયગાળાની મંજૂરી આપતા પહેલાં, ગ્રાહકનો ઇતિહાસ અને હાલની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન ખૂબ મહત્વનું છે; કે જે ક્રેડિટ યોગ્યતા આકારણી કહેવાય છે. ધિરાણની રકમ અને ક્રેડિટની અવધિ નક્કી કરવા માટે ક્રેડિટ મૂલ્યાંકનનું મૂલ્યાંકન સંસ્થાને ખૂબ લાભદાયી રહેશે.

ક્રેડિટ રેટિંગ

ક્રેડિટ રેટિંગ એ વ્યક્તિના ક્રેડિટ ઇતિહાસ, હાલની નાણાકીય સ્થિતિ અને વ્યક્તિની સમયસર પુનઃપ્રાપ્તિની ક્ષમતા નક્કી કરવા માટે સંભવિત ભાવિ આવક, અથવા પેઢી પર આધારિત વિગતવાર નાણાકીય વિશ્લેષણ છે. તેના દેવું જવાબદારી પૂરી સામાન્ય રીતે ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ કેટલાક કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેમના ક્લાયંટ્સ વતી, જેઓ તે ક્ષેત્રમાં વિશેષતા ધરાવતા હોય છે, અને ક્રેડિટ એજન્સીઓ તરીકે જાણીતા છે. તે કંપનીઓ તેમની ક્લાયન્ટ કંપનીઓને આવી માહિતી એકત્રિત, સ્ટોર, વિશ્લેષણ, સારાંશ અને વેચાણ કરે છે. શાહુકાર આ માહિતીનો ઉપયોગ લોનને મંજૂર કરે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે કરે છે, અને જો તે મંજૂર કરવાનું નક્કી કરે છે, તો પછી મહત્તમ રકમ અને ક્રેડિટની અવધિ નક્કી કરવા માટે. ક્રેડિટ રેટિંગ માહિતીની ઉપલબ્ધતા, નિર્ણય અને ક્રેડિટ એજન્સીઓના અનુભવની ગુણવત્તા અને જથ્થા પર આધારિત છે. સૌથી ઊંચો ક્રેડિટ રેટિંગ એએએ છે, અને સૌથી ઓછું રેટિંગ ડી. ડુન અને બ્રાડસ્ટ્રીટ છે, ક્રેડિટ લાઈન છે, ડેગૉંગ વૈશ્વિક ક્રેડિટ રેટિંગ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ માટેના કેટલાક ઉદાહરણો છે.

ક્રેડિટ સ્કોર

ક્રેડિટ સ્કોર એવી સંખ્યા છે જે ગ્રાહક ધિરાણ અહેવાલમાં દેખાય છે, જે ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા કંપનીની નાણાકીય સંબંધિત માહિતીના આંકડાકીય સારાંશને રજૂ કરે છે. તે ક્રેડિટ રિસ્ક સ્કોર તરીકે પણ ઓળખાય છે. તે ક્રેડિટ રીપોર્ટ ધારકના ધિરાણ યોગ્યતાના મૂલ્યાંકન માટે શાહુકાર આ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ફક્ત, ઉચ્ચ સંખ્યા, વધુ ધિરાણ યોગ્યતા. દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યક્તિ જે ક્રેડિટ સ્કોર 550 હોય તે લોન માટે મંજૂર ન થઈ શકે, જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ જે ક્રેડિટ 750 સાથે સંભવ છે, તે જ લોન માટે મંજૂર થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, બેન્કો જેવા ધિરાણકર્તા, ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ ઉધાર લેનારાઓની ધિરાણ પાત્રતા અંગેનો નિર્ણય કરવા ક્રેડિટ સ્કોરનો ઉપયોગ કરે છે. સામાન્ય રીતે ક્રેડિટ સ્કોર 300 અને 850 ની વચ્ચે હોય છે.

ક્રેડિટ રેટિંગ અને ક્રેડિટ સ્કોર વચ્ચે શું તફાવત છે?

જોકે, બંને ક્રેડિટ રેટિંગ, અને ક્રેડિટ સ્કોરનો ઉપયોગ ક્રેડિટ યોગ્યતાના મૂલ્યાંકન માટે કરવામાં આવે છે, તેમની વચ્ચે કેટલાક તફાવત છે.

• ક્રેડિટ રેટિંગમાં કોઈ ગાણિતિક અભિવ્યક્તિ નથી, જ્યારે ક્રેડિટ સ્કોર એ એક જટિલ ગાણિતિક પ્રણાલીનું આઉટપુટ છે.

• ક્રેડિટ રેટિંગ્સ વધુ અનુભવ અને નિર્ણય પર આધારિત છે, પરંતુ ધિરાણ સ્કોર ગાણિતિક વિશ્લેષણ પર આધારિત છે.

• ક્રેડિટ સ્કોર ઐતિહાસિક માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તારવેલી છે, અને તે પાછલા પગારની પાછલી વર્તણૂંક દર્શાવે છે; જો કે, ક્રેડિટ રેટિંગ્સ ભૂતકાળ, વર્તમાન અને કેટલાક અનુમાનિત ભાવિ ડેટા પર આધારિત, ભવિષ્યમાં પગાર પાછું કરવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે.

• ક્રેડિટ સ્કોરને એક નંબર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે ક્રેડિટ રેટિંગનો ઉપયોગ મૂળાક્ષરો દ્વારા કરવામાં આવે છે.