વચ્ચે તફાવત હોઈ શકે છે અને શું હશે

વિ. હોઈ શકે છે

તે બે અભિવ્યક્તિ હોઇ શકે છે જે ઘણીવાર ઘણા લોકો દ્વારા ભેળસેળ કરે છે અને, યોગ્ય રીતે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તેમની વચ્ચેના તફાવતને સ્પષ્ટ રીતે સમજવું જોઈએ. તેમના અર્થો અને કાર્યક્રમોના સંદર્ભમાં એકબીજાથી અલગ અને અલગ હોઈ શકે છે આવું એક અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે છે જેનો ઉપયોગ કંઈક થવાની શક્યતા વર્ણવવા અથવા દર્શાવવા માટે કરવામાં આવે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, શબ્દ એક ઇવેન્ટની નિશ્ચિતતા વર્ણવવા અથવા દર્શાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક અભિવ્યક્તિ હોત. ટૂંકમાં, એવું કહી શકાય કે આ શબ્દ શક્યતા સૂચવે છે, જ્યારે કે શબ્દ નિશ્ચિતતા સૂચવે છે. આ બે શબ્દો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે શબ્દોના આદાનપ્રતિક્રિયાને યોગ્ય નથી, એટલે કે, તે બાબત હોઈ શકે અને તે માટે તે હશે.

તેનો અર્થ શું થાય છે?

એક અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે છે જેનો ઉપયોગ કંઈક થવાની શક્યતા વર્ણવવા અથવા દર્શાવવા માટે થાય છે. આનો અર્થ એ થાય કે જ્યારે તમે સજામાં ઉપયોગ કરી શકો છો, તો તમે એમ કહો છો કે ત્યાં કંઈક થવાની સંભાવના છે, પરંતુ તે નથી. તમારે એ સમજવું પડશે કે જ્યારે આપણે કશુંક થવાની સંભાવના હોઇએ ત્યારે, જે રીતે અમે ઈચ્છીએ છીએ તે વસ્તુઓ નીચે ન આવી શકે તેવી શક્યતા પણ ત્યાં છે. અમે ઉપયોગ કરી શકે છે ભૂતકાળ વિશે વાત કરો ભૂતકાળમાં અમે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો છે તે વિશે અમે વાત કરી રહ્યા છીએ, અમે ભૂતકાળમાં જે વસ્તુઓ કરી હોઈ શકે તે સંદર્ભો અમે બનાવી રહ્યા છીએ, પરંતુ તેઓ આમ કરવામાં સફળ રહ્યા નથી અથવા સફળ થયા નથી. બે વાક્યો અવલોકન કરો.

જો તે ઇચ્છતા હતા, તો ફ્રાન્સિસ તેને સરળતા સાથે કરી શકે છે

જો એન્જેલા ઘરે વહેલું છોડી દે, તો તે છેલ્લા રાત સ્થળે પહોંચી શક્યા હોત.

અમે ભૂતકાળમાં વસ્તુઓ વિશે બોલતા હોઈએ છીએ કારણ કે જો અમે કોઈ ચોક્કસ રીતે કામ કર્યું હોત તો અમે તે કરી શકયા હોત તો, અમે તે સાથે શરતી તણાવનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જેમ જેમ તમે ઉપરના ઉદાહરણમાં જોઈ શકો છો, જો કલમ સાથેની સજાનો પહેલો ભાગ છેલ્લા સંપૂર્ણ તંગનો ઉપયોગ કરે છે. આ દરમિયાન, વાક્યનો બીજો ભાગ ક્રિયાપદના ભૂતકાળના પ્રભાવ સાથે હોઇ શકે છે. તેથી, પ્રથમ વાક્ય કહે છે કે જો ફ્રાન્સિસ ઇચ્છતા હતા કે તે સરળતા સાથે કંઈક કરી શકે. ભાગ 'જો ફ્રાન્સિસ ઇચ્છતો હતો' સૂચવે છે કે ચોક્કસ કાર્ય કરવાની શક્યતા છે, પરંતુ ફ્રાન્સિસે ન કર્યું. તેથી, કાર્ય પૂર્ણ થયું ન હતું. જો કે, આ ફક્ત સૂચવે છે કે ત્યાં એક શક્યતા હતી. સરળતા સાથે તે કરી શકતા નથી તેવી શક્યતા પણ હતી બીજા વાક્યમાં, એન્જેલા અંતિમ રાત ત્યાં પહોંચી શકે છે પરંતુ, તે તેનાથી વહેલી તકે ઘર છોડી ન હતી, કારણ કે તે ન હતીફરીથી, રાત પહેલાં ગંતવ્ય પહોંચવાની સંભાવના ત્યાં હતી પરંતુ એન્જેલા આમ કરવાથી સફળ થઈ નહોતી. તે એટલા માટે હતું કે, ત્યાં સુધી પહોંચવાની શક્યતાઓ પણ ન હતી, જો તે શરૂઆતમાં ગયા હોય તો પણ.

'જો તે ઇચ્છે તો, ફ્રાન્સિસ તેને સરળતા સાથે કરી શકે છે' ' તેનો અર્થ શું છે?

અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ ઘટનાની નિશ્ચિતતાને વર્ણવવા અથવા દર્શાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હોત. જ્યારે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ત્યારે એક શબ્દસમૂહ હોય, તો અમે સૂચિત કરીએ છીએ કે જો કોઈ ચોક્કસ પગલા ચોક્કસપણે બન્યું હોય, તો આ પરિણામ હોત. જેમની પાસે તે હોઈ શકે તેમ છે, અમે ભૂતકાળની તંગ સાથે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બે વાક્યો અવલોકન કરો.

જો તે ઇચ્છતા હોત, તો ફ્રાન્સિસ તેને સરળતા સાથે કરી દેત.

જો એન્જેલા ઘરે વહેલો છોડીને જતો હોત, તો તે છેલ્લા રાત સ્થળે પહોંચી હોત.

જો તમે આ વાક્યોને નજીકથી જોશો, તો તમે જોશો કે આવું કરવાથી, વાક્યોએ એક અલગ અર્થ મેળવ્યો હશે. ઉપયોગ કરવાથી, ઘટનાઓની ચોક્કસતા આપવામાં આવે છે. તેથી, પ્રથમ વાક્યમાં, તેનો અર્થ થાય છે, જો ફ્રાન્સિસ ખરેખર ઇચ્છતો હતો કે તે સરળતા સાથે જે કાંઈ કાર્ય હતું તે કર્યું હોત. ત્યાં ચોક્કસ નિશ્ચિતતા છે કે જો તે ઇચ્છતા હોય તો તે સફળ થશે. બીજા વાક્યમાં, જો એન્જેલા ઘરની શરૂઆતમાં છોડી દીધી હોય તો, તે ચોક્કસપણે છેલ્લા રાત સ્થળે પહોંચી હોત. ત્યાં ફરીથી નિશ્ચિતતા છે

'જો એન્જેલા ઘરે વહેલું છોડી જાય, તો તે રાતે રાતે પહોંચ્યા હોત' ' શું અને શું થયું હશે તેમાં શું તફાવત છે?

• ક્યારે વાપરવું:

• શું થઈ શકે છે તે કંઇક થવાની શક્યતા દર્શાવવા અથવા દર્શાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે છે.

• કોઈ ઇવેન્ટની નિશ્ચિતતા અથવા બનવા અંગે વર્ણવવા અથવા દર્શાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું અભિવ્યક્તિ હોત.

તંગ:

• ભૂતકાળની ક્રિયાઓનું વર્ણન કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાયું

• ભૂતકાળની ક્રિયાઓના વર્ણન માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

• આલોચના:

• તેની સાથે ટીકાના સ્વરનું વહન કરી શકાય.

• તેની સાથે ઇચ્છાના સ્વરનું વહન કરવું હશે

• ઇવેન્ટ્સ:

• તે ઘટનાઓના સંદર્ભમાં ઉપયોગ થતો નથી કે જે ન થાય.

• એ ઘટનાઓના સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ જે બન્યું ન હતું.

ચિત્રો સૌજન્ય:

પેટ્રિક હોક્સ દ્વારા બ્રોકન ખુરશી (સીસી દ્વારા 2. 0)

પિક્સાબે (પબ્લિક ડોમેન) મારફતે ડ્રાઇવિંગ