કોર્પોરેટ આયોજન અને વ્યૂહાત્મક આયોજન વચ્ચેનો તફાવત

કોર્પોરેટ આયોજન vs વ્યૂહાત્મક આયોજન

સપાટીના સ્તરમાં, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને કોર્પોરેટ આયોજન વચ્ચે સંબંધ છે, જોકે, કોર્પોરેટ આયોજન અને વ્યૂહાત્મક આયોજન વચ્ચેનો તફાવત વ્યૂહાત્મક છે. કોર્પોરેટ આયોજનની સરખામણીમાં આયોજન મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. સરળ માં, વ્યૂહાત્મક આયોજન સમગ્ર કંપની સાથે સંબંધિત છે, અને કોર્પોરેટ આયોજન કંપનીના ચોક્કસ કાર્યો સાથે સંબંધિત છે. તેથી, કોર્પોરેટ આયોજન હદમાં ઓછું છે. વળી, વ્યૂહાત્મક આયોજન કંપનીની સંપૂર્ણ દિશા નિર્ધારિત કરે છે જ્યારે કોર્પોરેટ આયોજન ધંધાના પાયા પર નક્કી કરે છે અને કાર્ય કરે છે. ઉપરાંત, વ્યૂહાત્મક આયોજન કહે છે કે અસ્થિર બિઝનેસ વાતાવરણમાં કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં છે અને તે સ્પર્ધકો ઉપર સ્પર્ધાત્મક ફાયદા મેળવવાના માર્ગો અને અર્થ પર ભાર મૂકે છે. સરેરાશ સમય માં, કોર્પોરેટ આયોજન કંપનીમાં આંતરિક કાર્યો અને મુદ્દાઓ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. આ બે વચ્ચે જોડાણ, વ્યૂહરચના કોર્પોરેટ આયોજનનો એક ચોક્કસ ભાગ છે અને કોર્પોરેટ યોજનામાં વ્યૂહાત્મક સંબંધિત મુદ્દાઓ સામેલ છે.

કોર્પોરેટ આયોજન શું છે?

કોર્પોરેશનો એક એવા ઘટકો છે કે જે ચોક્કસ પ્રકારના ઘટકોની આસપાસ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે જે વ્યવસાયના આકાર નક્કી કરે છે. તેમની વચ્ચે, વ્યવસાયનું મુખ્ય મહત્વનું છે. આ મુખ્ય વ્યવસાય પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે. એક ઉદાહરણ તરીકે, તે ક્યાં તો એક ઉત્પાદન ઉત્પન્ન કરી શકે છે, એક સેવા વિતરિત કરી શકે છે, અથવા બે વચ્ચે જોડાણ. પ્રોડક્ટ અથવા સેવા પર આધારિત કંપનીએ ઉત્પાદન કરે છે, ત્યાં લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો તરીકે ઓળખાતા ખરીદદારોનો સમૂહ છે. તેથી, આ તમામ ઘટકોનું સંચાલન કંપની ના કોર્પોરેટ પ્લાન દ્વારા થાય છે. ઉપરાંત, કોર્પોરેટ આયોજનમાં કંપનીનું સંચાલન પણ કરવામાં આવે છે. આ સંદર્ભમાં, કંપનીના એકમોની સંખ્યા નક્કી કરવા અને તે યુનિટ્સ (આઇડી વિભાગો) ને તેમની ક્ષમતાઓના આધારે લોકોને સોંપીને કોર્પોરેટ આયોજન હેઠળ પણ સંબોધવામાં આવે છે. એના પરિણામ રૂપે, લગભગ તમામ આંતરિક કાર્યક્ષમતાને કોર્પોરેટ યોજના દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.

કોર્પોરેટ આયોજન ટૂંકા ગાળાને ધ્યાનમાં લે છે

વ્યૂહાત્મક આયોજન શું છે?

દ્વારા એક વ્યૂહરચના યોજના ધરાવે છે, તે કંપનીના લાંબા ગાળાની દિશા નિર્ધારિત થવાની ધારણા છે ઉપરાંત, કંપનીની સ્પર્ધાત્મક ધાર વ્યૂહરચનાને અમલીકરણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી, સ્પર્ધાત્મક ફાયદા મેળવવાથી આ સંદર્ભમાં પણ સંબોધવામાં આવે છે.આ હકીકતો દર્શાવે છે કે વ્યૂહાત્મક પ્લાન હંમેશા સમગ્ર કંપનીને સંબોધિત કરે છે. તેથી, તેમાં પર્યાવરણ નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે જે ખરેખર સ્વભાવમાં અસ્થિર છે અને તેના આધારે ફેરફારો નક્કી કરે છે. આ સ્કેનીંગ પાસને કંપની સ્તરે સંશોધન અને વિકાસની જરૂર છે. જેમ જેમ વ્યૂહાત્મક આયોજન કંપનીની લાંબા ગાળાની દિશા નક્કી કરે છે, મિશન અને દ્રષ્ટિ સેટિંગને પણ સંબોધવામાં આવે છે. વિભિન્ન પ્રોજેક્ટ્સમાં સંસાધનોનું વિતરણ કરવાના હેતુથી રાજ્યનો અંત વ્યૂહાત્મક આયોજનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં થાય છે. કંપનીમાં વ્યૂહાત્મક મેનેજરો તરીકે કર્મચારી છે. તેઓ પર્યાવરણને સ્કેનિંગ અને તેના આધારે ફેરફારોને પ્રભાવિત કરવા માટે જવાબદાર છે. આ બતાવે છે કે તેમને વ્યવસાય અંતર્જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

કેટલાક ચક્ર તરીકે વ્યૂહાત્મક આયોજનને સ્વીકારે છે. કંપની-વ્યાપક હેતુઓ નક્કી કરવા, અને ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાના માર્ગો અને અર્થો આ ચક્રમાં પ્રકાશિત થાય છે. એકવાર પરિણામો જોવા મળ્યા પછી, માપ કાર્યવાહી પણ વ્યૂહાત્મક યોજના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. છેલ્લે, નિરીક્ષણ પરિણામોમાં ફેરફાર લાગુ પડે છે, ફક્ત જો તે જરૂરી હોય તો. આમ, આ એક સતત પ્રક્રિયાથી ચક્ર તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે.

(વ્યૂહાત્મક) આયોજન ચક્રનું એક રેખાકૃતિ

કોર્પોરેટ આયોજન અને વ્યૂહાત્મક આયોજન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સમયનો પરિબળ:

• કોર્પોરેટ પ્લાનિંગ સામાન્ય રીતે ટૂંકા સમયગાળાનો સમાવેશ કરે છે.

• વ્યૂહાત્મક આયોજનમાં તુલનાત્મક રીતે લાંબા ગાળામાં સમાવેશ થાય છે.

• અવકાશ:

• કોર્પોરેટ આયોજન કંપનીના આંતરિક પાસાં સાથે વહેવાર કરે છે.

• વ્યૂહાત્મક પ્લાનિંગ એકંદર વ્યવસાય (i.e. આંતરિક અને બાહ્ય) અને બાહ્ય વાતાવરણ સાથે સોદા કરે છે.

• ઉદ્દેશો:

• કોર્પોરેટ આયોજન પેરામીટર્સ અને કંપનીમાંનાં હેતુઓ નક્કી કરે છે.

વ્યૂહાત્મક આયોજન કંપનીની સંપૂર્ણ દિશા નિર્ધારિત કરે છે.

• રીસ્પોન્સ નેચર:

કોર્પોરેટ પ્લાનિંગ માર્કેટ સેગમેન્ટ્સને પ્રતિક્રિયા આપે છે, જે કંપની તેની સાથે કામ કરે છે.

• વ્યૂહાત્મક પ્લાનિંગ પસંદ કરે છે કે કયા બજારો સાથે વ્યવહાર કરવો.

• ઈન્ટરકનેક્શન:

કોર્પોરેટ યોજનાઓ વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ મેળવવા અથવા સહાય કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે, અને કોર્પોરેટ યોજનાઓ વ્યૂહાત્મક યોજનાના હેતુઓ અનુસાર સેટ છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. પિક્સાબે (પબ્લિક ડોમેન) દ્વારા ટાઈપીંગ
  2. કોમ્પો દ્વારા (વ્યૂહાત્મક) આયોજન ચક્રનું એક રેખાકૃતિ (સીસી બાય-એસએ 3. 0)