સહકારી શિક્ષણ અને જૂથ કાર્ય વચ્ચેનો તફાવત

સહકારી લર્નિંગ વિ ગ્રુપ વર્ક

ગ્રુપ વર્ક અને સહકારી શિક્ષણ, તેમ છતાં, બન્ને કિસ્સાઓમાં, એક જૂથ સામેલ છે, ખ્યાલ મુજબ ત્યાં તેમની વચ્ચે અમુક તફાવત છે તેઓ પોતાની રીતે અલગ છે. ગ્રુપ વર્ક એક સાથે આપવામાં કાર્ય પ્રાપ્ત તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, જ્યારે એક અધ્યયન / શિક્ષણ પદ્ધતિ તરીકે સહકારી શિક્ષણ કે પૂર્વ આયોજન અને રચાયેલ છે. તેમ છતાં, બન્ને કિસ્સાઓમાં એક જૂથ સામેલ છે, સહભાગી લોકોની વ્યક્તિગત રીતે અને જૂથ મુજબની કુશળતા વિકસાવવા પરના મજબૂત ધ્યાનને કારણે જૂથ કાર્યમાંથી સહકારી શિક્ષણ પોતે અલગ પડે છે. દાખલા તરીકે, જૂથની વ્યકિતઓની જવાબદારી જ્યારે જૂથની કુશળતા આવે ત્યારે વ્યક્તિગત સંબંધિત અને સકારાત્મક પરસ્પર-નિર્ભરતા. પરિણામે, સહકારી શિક્ષણ પણ તેના સહભાગીઓ માટે શિક્ષણની તક પૂરી પાડે છે, જ્યારે જૂથ કાર્ય લક્ષ્ય આધારિત છે.

સહકારી શિક્ષણ શું છે?

જ્હોનસન એટ અલ મુજબ, પાંચ મુખ્ય ઘટકો છે જે વિદ્યાર્થીઓને શીખવા માટે માત્ર જૂથોમાં મૂકીને સહકારી શિક્ષણને અલગ પાડે છે. તેઓ વ્યાપક શિક્ષણ અનુભવ શીખવા સહકારી બનાવે છે. તેઓ સકારાત્મક અન્યોન્યતા, વ્યક્તિગત જવાબદારી, જવાબદારી સામે સામનો, આંતરવ્યક્તિત્વ અને નાના જૂથ સામાજિક કુશળતા અને જૂથ પ્રક્રિયા. આ ઘટકો સહકારી શિક્ષણમાં વ્યક્તિગત અને જૂથ કૌશલ્ય બંને વિકસિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પરિણામ સ્વરૂપે, તે દરેક સભ્યની કાર્ય સિદ્ધિ માટેની જવાબદારીને ખાતરી કરે છે જ્યારે જૂથની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપતા હકારાત્મક અરસપરસ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરે છે જે પ્રતિભાગીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા જેવી ખામીઓને અટકાવે છે. સ્પર્ધાના બદલે, આ પદ્ધતિમાં દરેક વ્યક્તિ એકબીજાના શિક્ષણની સગવડ કરે છે જ્યારે સફળતાપૂર્વક આપેલ કાર્યને હાંસલ કરે છે. અહીં, નેતૃત્વ બધા દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે અને ધ્યાન પણ ધ્યાનમાં રાખો અને કેવી રીતે જૂથ પ્રક્રિયા છે કે જે ભવિષ્યમાં સમાન કાર્યોમાં વધુ સારી રીતે કાર્ય માટે માર્ગ paves. સહકારી શિક્ષણ જૂથમાં વિવિધ ક્ષમતા અને પૃષ્ઠભૂમિ સાથેના સભ્યો સહિત વિવિધતાને સક્રિય કરવા માટે પણ ધ્યાન આપી શકે છે.

ગ્રુપ વર્ક શું છે?

જૂથ કાર્ય કાર્ય-લક્ષી છે. સહભાગીઓને વ્યાપક શિક્ષણ અનુભવને પુષ્ટિ આપવા કરતાં આપેલ કાર્યને પૂર્ણ કરવાનું મુખ્ય મહત્વ છે. સાથે સાથે, પરંપરાગત જૂથના કાર્યમાં, જૂથની ગતિના પ્રોત્સાહન દ્વારા સમાન તકની તરફ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. મોટાભાગે, જૂથ કાર્યમાં, જૂથ નેતા નિમણૂંક કરવામાં આવે છે.આ રીતે, જૂથમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવવા માટે અન્ય સભ્યો માટે માત્ર મર્યાદિત તક છે. આ ગ્રુપ નેતાઓની જવાબદારીને લીધે ગ્રુપના સભ્યોમાં વ્યક્તિગત જવાબદારી પર નકારાત્મક અસર કરે છે. કારણ કે, સમાન તકો આપવામાં આવી નથી તે જૂથ સભ્ય વચ્ચે સ્પર્ધા માટે માર્ગ મોકળો શકે છે. પરંપરાગત જૂથનું કાર્ય કાળજીપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી અથવા સંપૂર્ણ શિક્ષણ અનુભવને ખાતરી કરવા માટે જૂથની રચના માટે ચોક્કસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી.

સહકારી શિક્ષણ અને જૂથ કાર્ય વચ્ચે શું તફાવત છે?

સહકારી શિક્ષણ સહભાગીઓ માટે શીખવાની અનુભવ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જ્યારે જૂથ કાર્ય કાર્ય સિદ્ધિ માટે ધ્યાન આપે છે.

• સહકારી શિક્ષણમાં, કાર્ય પૂર્વ-આયોજિત છે અને ગ્રૂપ વર્કમાં જૂથોની જેમ કાળજીપૂર્વક રચના કરવામાં આવે છે.

• એક નેતા ગ્રુપ વર્ક ચાર્જ છે જ્યારે સહકારી શિક્ષણ વ્યક્તિગત જવાબદારી પ્રોત્સાહન આપે છે.

• સહકારી શિક્ષણના સહભાગીઓ માટે સમાન તક અને શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે જૂથ કાર્ય સ્પર્ધા માટે માર્ગ તૈયાર કરી શકે છે.

તેમ છતાં, ગ્રુપ વર્ક સહભાગીઓ ગ્રુપ સહકારી શિક્ષણમાં કામ કરવાની તક પૂરી પાડે છે, તેના સહભાગીઓ માટે વધુ સારી વ્યક્તિગત, આંતરવ્યક્તિત્વ અને સામાજિક કુશળતા.