કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ અને પ્રોડ્યુસર અપૂરતી વચ્ચેનો તફાવત

ઉપભોક્તા સરપ્લસ વિ નિર્માતા અપૂરતી

ઉપભોક્તા સરપ્લસ અને નિર્માતા સરપ્લસ એવા શબ્દો છે જે એક ગ્રાહક અને નિર્માતા માટે અસ્તિત્વમાં છે તે લાભો સમજાવવા માટે હાથમાં વપરાય છે બજારના સ્થળે માલ ખરીદી અને વેચાણ. કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ એ ઉપભોક્તા માટે ઉપલબ્ધ લાભ છે, જે નિર્માતા માટે ઉપલબ્ધ છે. નીચેનો લેખ બે શબ્દો સમજાવે છે, કેવી રીતે તેઓ માગ અને પુરવઠાના વળાંક પર ગ્રાફિકલી દર્શાવી શકાય છે અને બે ખ્યાલોમાં સમાનતા અને તફાવતોને પ્રકાશિત કરે છે.

ગ્રાહક બાકી રહેલી સિલક શું છે?

ઉપભોક્તા સરપ્લસ ગ્રાહક સંતોષને માપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે કામ કરે છે. કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ એ વ્યક્તિની સારી અથવા સેવા માટે ચૂકવણી કરવા માટે તૈયાર હોય તેવી મહત્તમ રકમ અને વાસ્તવમાં ચૂકવણી કરેલ રકમ વચ્ચેના તફાવતનો ઉલ્લેખ કરે છે. ગ્રાહક દ્વારા ખરેખર ચૂકવણી કરવામાં આવતી કુલ રકમ એ પ્રોડક્ટ માટેનું બજાર મૂલ્ય છે અને જે રકમ તેઓ તૈયાર અને ચૂકવણી કરે છે તે માગ વક્ર દ્વારા બતાવવામાં આવશે. બજારના ભાવ (જે વાસ્તવમાં ચૂકવણી કરે છે) અને માગની કર્વ (જે તેઓ ચૂકવવા તૈયાર છે) ની નીચે જગ્યાને હાઈલાઈટ કરીને ગ્રાહકના અતિરિક્ત દર્શાવવામાં આવશે.

ઉપભોક્તાના બાકી રહેલો ઉપભોક્તાને એવો વિચાર આવે છે કે તે ઉત્પાદન માટે ઓછું ચુકવણી કરે છે, જેના માટે તે વધુ ખર્ચ કરવા તૈયાર છે, જે ગ્રાહક સંતોષમાં પરિણમે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રાહક લેપટોપ માટે $ 800 ચૂકવવા તૈયાર છે. જો કે, તે શોધે છે કે લેપટોપ મોસમી ડિસ્કાઉન્ટ પર છે અને તેથી, તે 600 ડોલરની નીચી કિંમતે તેને ખરીદી શકે છે. $ 800 (માગની કર્વ પર બિંદુ) અને $ 600 (બજાર કિંમત) વચ્ચેનો તફાવત, $ 200 ઉપભોક્તા અપૂરતી હશે

નિર્માતા અપૂરતી શું છે?

નિર્માતા બાકી રહેલી રકમ લઘુતમ રકમ વચ્ચે તફાવત દર્શાવે છે, જેના માટે નિર્માતા પોતાના ઉત્પાદનો વેચવા માટે તૈયાર છે અને જેના માટે ઉત્પાદન વાસ્તવમાં વેચાય છે. પ્રોડક્ટ ખરેખર વેચવામાં આવે છે તે માટેની કિંમત બજાર કિંમત અને લઘુતમ ભાવ છે જેના માટે નિર્માતા ઉત્પાદનને વેચી શકે છે તે પુરવઠા વળાંક પર હશે. નિર્માતા સરપ્લસ ગ્રાફિકલી દર્શાવી શકાય છે અને તે બજાર કિંમત બિંદુથી નીચે અને પુરવઠા વળાંકની ઉપર હશે.

પ્રોડ્યુસર બાકી રહેલાને નિર્માતા માટે ફાયદાકારક છે કારણ કે ઉત્પાદકો ઉત્પાદનો / સેવાઓને ઓછામાં ઓછી કિંમત કરતાં વધુ કિંમતે વેચી શકે છે, જેના માટે તેઓ વેચાણ કરવા તૈયાર છે. ઉદાહરણ તરીકે, છત્રીના નિર્માતા ઓછામાં ઓછા $ 2 (પુરવઠા વળાંક) માટે એક છત્ર વેચવા તૈયાર છે.જો કે, વરસાદની મોસમ છત્રીની ઊંચી માગમાં પરિણમે છે અને તેથી હવે નિર્માતા તેમને એકમ દીઠ 3 ડોલર (બજાર કિંમત) પર ઊંચી કિંમતે વેચી શકે છે. $ 1 તફાવત નિર્માતા સરપ્લસ હશે.

કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ વિ પ્રોડ્યુસર સરપ્લસ

નિર્માતા સરપ્લસ અને કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે જેમાં તેઓ બન્ને સામાન અને સેવાઓના વેચાણમાં ઉત્પાદકને આર્થિક મૂલ્ય દર્શાવે છે, અને ગ્રાહકને સામાન અને સેવાઓ ખરીદવા માટે . હકીકત એ છે કે બે ખ્યાલો હાથમાં જાય છે, તે એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે કારણ કે નિર્માતા બાકી રહેલા નિર્માતાને પ્રાપ્ત કરેલા લાભને જુએ છે અને ગ્રાહક મેળવેલા લાભને જોતાં ગ્રાહકના બાકી રહેલી રકમ જુએ છે. જો કોઈ ગ્રાહક બાકી રહે તો તે દર્શાવે છે કે માલ સૌથી વધુ કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતનું વેચાણ કરે છે, ગ્રાહક ચૂકવવા માટે તૈયાર છે (ગ્રાહક સંતોષમાં પરિણમે છે) અને નિર્માતા સરપ્લસ બતાવે છે કે માલનો ભાવ લઘુતમ ભાવે ઊંચી કિંમતે વેચાય છે જે નિર્માતા તેમના ઉત્પાદનો (ઉત્પાદક માટે વધુ વેચાણ) માટે સ્વીકારવા તૈયાર છે.

સારાંશ:

નિર્માતા બાકી રહેલી રકમ અને ઉપભોક્તાના બાકી રહેલા શબ્દો એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે જેમાં તે બન્ને સામાન અને સેવાઓના વેચાણમાં ઉત્પાદકને આર્થિક મૂલ્ય અને સામાન અને સેવાઓ ખરીદવા માટે ગ્રાહકને દર્શાવે છે.

• ઉપભોક્તા સરપ્લસ એ વ્યક્તિની સારી અથવા સેવા માટે ચૂકવણી કરવા માટે તૈયાર હોય તેવી મહત્તમ રકમ અને વાસ્તવમાં ચૂકવણી કરેલ રકમ વચ્ચે તફાવતનો ઉલ્લેખ કરે છે.

• નિર્માતા સરપ્લસ એ લઘુત્તમ રકમ વચ્ચે તફાવત દર્શાવે છે કે જેના માટે નિર્માતા પોતાના ઉત્પાદનો વેચવા માટે તૈયાર છે અને તે પ્રોડક્ટ જે ખરેખર વેચાય છે તે કિંમત.