વળતર અને લાભ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - વળતર વિ લાભો

વળતર અને લાભ સંસ્થામાં કર્મચારીઓના મહેનતાણું પેકેજ બનાવે છે અને નોકરી કરવા માટે મુખ્ય પ્રેરક છે. સક્ષમ કર્મચારીઓને આકર્ષવા માટે કંપનીઓએ આર્થિક અને બિન-નાણાકીય ઘટકો બંનેને આકર્ષક આકર્ષક પેકેજ પૂરું પાડવું પડશે. વળતર અને લાભો વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે વળતર કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવેલી નાણાકીય ચૂકવણી તરીકે નિયુક્ત નોકરી કરતી સંસ્થામાં તેમના યોગદાન માટે વળતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે લાભો બિન-નાણાકીય સ્વરૂપો છે સંસ્થામાં તેમના યોગદાનના બદલામાં કર્મચારીને વળતર ઉપરાંત આપવામાં આવેલ મૂલ્ય.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 વળતર શું છે
3 લાભો શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ટેબ્યુલર ફોર્મમાં વળતર વિ લાભો
5 સારાંશ

વળતર શું છે?

વળતરને કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવેલી નાણાકીય ચુકવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેણે નિયુક્ત નોકરી કરી સંસ્થામાં તેમના યોગદાન બદલ વળતર આપ્યું છે. વળતરમાં નીચેના પરિબળોનો સમાવેશ થાય છે.

  • બોનસ સહિત ઇક્વિટીબલ વેતન અને પગાર
  • કમિશન
  • જીવનધોરણમાં વધારો (ફુગાવાના આધારે પગારમાં વધારો) ની કિંમત

વળતર ખૂબ મહત્વનું છે કારણ કે આ સીધો જ જીવન ખર્ચ સાથે જોડાયેલું છે . વ્યવસાયનો મુખ્ય હેતુ જીવંત ખર્ચને આવરી લેવાનો છે. નવા કર્મચારીઓની ભરતીમાં વળતર પણ નિર્ણાયક પરિબળ બન્યું છે; કંપનીને સક્ષમ કર્મચારીઓ આકર્ષવા હોય તો આકર્ષક વળતર આપવું જોઈએ. કર્મચારીને વળતર, શૈક્ષણિક લાયકાતો, કાર્યના અનુભવની સંખ્યા અને કાર્યના અનુભવની પ્રકૃતિ જેવા ઘણાં પરિબળોને આધીન છે. કર્મચારીની કામગીરીના આધારે મૂલ્યમાં વળતર વધે છે અને જ્યારે કર્મચારી સંગઠનાત્મક હાયરાર્કી અંદર પ્રગતિ કરે છે.

આકૃતિ 1: પગાર વળતરનું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ છે.

લાભો શું છે?

લાભો સંસ્થાના તેમના યોગદાનની બદલામાં કર્મચારીને વળતર ઉપરાંત આપવામાં આવેલ મૂલ્યના બિન-નાણાકીય સ્વરૂપો છે. આમ, લાભો બિન-નાણાકીય વળતરના સ્વરૂપ તરીકે સમજાવવામાં આવી શકે છે અને વળતરનો એક ભાગ નથી એવા તમામ વળતરનો સમાવેશ કરે છે. લાભોની સંખ્યા અને લાભોની પ્રકૃતિ એક સંગઠનથી અલગ છે અને નીચેના સ્વરૂપો લે છે.

વીમા યોજનાઓ

  • જીવન વીમો, પૂરક આરોગ્ય, દ્રષ્ટિ, ડેન્ટલ

સામાજિક સુરક્ષા લાભો

  • નિવૃત્તિ યોજનાઓ, શૈક્ષણિક ભથ્થાં, વાહન ભથ્થાઓ

ચૂકવેલ અસુવિધાઓ

  • રજાઓ, માંદા પાંદડા, રજા, શિક્ષણ રજા, વળતરની રજા

લાભોમાં અન્ય પાસાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જે કારકિર્દીની સરળ પ્રગતિ કે જ્યાં કર્મચારીઓને પ્રેરિત કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરે છે. આ નોકરીનાં વર્ણનો અથવા દસ્તાવેજીકરણ કરેલ મહેનતાણું પેકેજોમાં શામેલ નથી; જો કે, તેઓ હાજર હોવા જોઈએ અને નોકરી કરવાના એક ભાગ છે.

ઇ. જી. યોગ્ય વ્યવહારો અને નીતિઓ, વર્ક લાઇફ બેલેન્સ, ઓથોરિટી, સ્વાયત્તતા, માન્યતા માટેની તક, હાર્ડ વર્કની માન્યતા, સક્ષમ દેખરેખ, સલામત કાર્યશીલ પર્યાવરણ, લવચીક સમયપત્રક

મોટાભાગની સંસ્થાઓ નાણાકીય લાભો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને બિન-નાણાકીય પુરસ્કારો વધુને વધુ અવગણના કરવામાં આવી રહી છે લાભો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે પ્રેરણા એકલા નાણાકીય લાભોનું પરિણામ નથી. વળતરની જેમ જ, જ્યારે કર્મચારી સંગઠનાત્મક પદાનુક્રમમાં પ્રગતિ કરે છે ત્યારે લાભોની સંખ્યા અને લાભોની પ્રકૃતિ વધશે.

આકૃતિ 02: કર્મચારીઓને લાભ તરીકે વીમા યોજના પૂરી પાડવામાં આવે છે.

વળતર અને લાભો વચ્ચે શું તફાવત છે?

વળતર વિ લાભો

વળતરને કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવેલી નાણાકીય ચુકવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેણે નિયુક્ત નોકરી કરી સંસ્થામાં તેમના યોગદાન બદલ બદલામાં. લાભો સંસ્થાના તેમના યોગદાનની બદલામાં કર્મચારીને વળતર ઉપરાંત આપવામાં આવેલ મૂલ્યના બિન-નાણાકીય સ્વરૂપો છે.
કુદરત
વળતર માત્રાત્મક છે. લાભો વળતર કર્મચારીઓના ગુણાત્મક રીતે રચાય છે.
પ્રકારો
વેતન અને પગાર મુખ્ય વળતરનું મુખ્ય પ્રકાર છે. વીમા યોજનાઓ, સામાજિક સુરક્ષા લાભો અને ચૂકવણીની ગેરહાજરીમાં વિવિધ પ્રકારના લાભો છે

સારાંશ - વળતર વિ લાભો

વળતર અને લાભ વચ્ચેનો તફાવત ઓળખી શકાય છે કે કેમ તે નાણાકીય અથવા બિન-નાણાકીય છે. જ્યારે વળતર મહેનતાણું પેકેજનો સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ છે, ત્યારે લાભો પણ મહત્વપૂર્ણ છે અને તેને અવગણવા જોઈએ નહીં. પ્રત્યેક કર્મચારી પાસે તેની પોતાની જરૂરિયાતો અને પ્રેરકો હોય છે. પરિણામે, એવું ધારી લેવું ખોટું છે કે દરેક જ પ્રોત્સાહકો અને જરૂરિયાતો શેર કરે છે; કેટલાક નાણાંકીય વળતર અને બિન-નાણાકીય પુરસ્કારો દ્વારા અન્ય લોકો દ્વારા પ્રેરિત થશે.

વળતર વિ લાભોનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાંકણી નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો વળતર અને લાભો વચ્ચેનો તફાવત

સંદર્ભો:

1. "વળતર અને લાભો "સામાન્ય એચઆર વિષય પર નમૂના નીતિઓ | એચઆર નીતિ અને રોજગાર કાયદા | એચઆર ટૂલકિટ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 07 જૂન 2017.
2. "વળતરના વિવિધ સ્વરૂપો "વ્યાપાર અર્થશાસ્ત્ર - માહિતીની લાઇબ્રેરી. એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 07 જૂન 2017
3 બુસ્ટમમ, ફરાહ લિયાણા, સેઝ સુક તગ, અને ફખરુલ ઝમાન અબ્દુલ્લા. મલેશિયામાં હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફ્રન્ટલાઈન કર્મચારીઓ વચ્ચે પુરસ્કારની વ્યવસ્થા અને જોબ સંતોષ. "પ્રોસિડીયા - સોશિયલ એન્ડ બિહેવિયરલ સાયન્સિસ 144 (2014): 392-402 વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 07 જૂન 2017.

છબી સૌજન્ય:

1. "હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ" નાણાંની ચિત્રો (સીસી 2.0 દ્વારા.) ફ્લિકર દ્વારા
2. ફ્નીટર દ્વારા "મની" (2 દ્વારા સીસી) ફ્લિકર દ્વારા