કોમોડિટી અને પ્રોડક્ટ વચ્ચેનો તફાવત

કોમોડિટી વિ પ્રોડક્ટ

કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ એકબીજા જેવા છે, તે અસરકારક રીતે બન્ને પ્રોડક્ટ્સ છે જે વેપારના લક્ષ્યો હાંસલ કરવા વેચવામાં આવે છે. જો કે, કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ તેમની લાક્ષણિકતાઓમાં અલગ પડે છે, ભાવને ચાર્જ કરી શકાય છે, અને દર્શકોને લક્ષ્યાંકિત કરે છે કે જેના પર તેઓ વેચાય છે. આજે અત્યંત સ્પર્ધાત્મક બજારમાં, કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ વચ્ચેનો તફાવત સમજવા માટે જરૂરી છે અને કોઈ ચોક્કસ ઉદ્યોગમાં અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરવા માટે ઉત્પાદનો દ્વારા કેવી રીતે ઉત્પાદનોને અલગ પાડવામાં આવે છે. નીચેના લેખ કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ વચ્ચેના તફાવતની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને બે વચ્ચેના તફાવતોની રૂપરેખા આપે છે.

કોમોડિટીઝ શું છે?

કોમોડિટી એ એક પ્રોડક્ટનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે જે ખૂબ જ મૂળભૂત અને અહિંસાત્મક છે. કોમોડિટીના ઉદાહરણોમાં ખાંડ, ઘઉં, કોપર, બાયો ફયુઅલ્સ, કોફી, કપાસ, બટાટા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કોમોડિટી એક એવી પ્રોડક્ટ છે જેનો તફાવત નથી કરી શકાતો કારણ કે દરેક કોમોડિટી એકબીજા જેટલી છે અને તેને અલગ કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, તાંબુ એક કોમોડિટી છે કારણ કે કોપર જેવી ધાતુઓ વચ્ચે ભેદ પાડવામાં અશક્ય છે કેમ કે તે બધા સમાન છે. જો કે, વિદ્યુત સ્ટીરિયો સિસ્ટમ્સ જેવા તાંબુમાંથી બનેલી કેટલીક વસ્તુઓ ઉત્પાદનો છે કારણ કે તે બ્રાન્ડ, ગુણવત્તા, સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગેરે દ્વારા ભેદ પાડવામાં આવે છે. ધ્યાનમાં રાખવું અગત્યનું છે, કેમ કે કોમોડિટી એકબીજાથી અલગ કરી શકાતી નથી, કોમોડિટીઝ માટે ચાર્જ કિંમત વૈશ્વિક સ્તરે સમાન હશે.

પ્રોડક્ટ્સ શું છે?

બીજી બાજુ, એક પ્રોડક્ટ જુદી જુદી રીતે કોમોડિટીથી જુદું હોય છે કારણ કે ઉત્પાદનોને દેખાવ, લાગણી, ગંધ, ગુણવત્તા વગેરેના આધારે અલગ પાડી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોફી બીન્સ એક કોમોડિટી છે અને તેને અલગ કરી શકાતી નથી. જો કે, કોફી લેટેસ અને કેપેયુક્નીકોસ, કોફી મોચ વગેરે જેવા કોફી બીન દ્વારા બનાવવામાં આવતા પીણાં ઉત્પાદનો છે કારણ કે તેઓ સ્વાદ, ગુણવત્તા અને બ્રાન્ડની દ્રષ્ટિએ એકબીજાથી અલગ છે. પ્રોડક્ટ માટે વસૂલવામાં આવતા ભાવ પણ અલગ અલગ હશે કારણ કે તેમને અલગ કરી શકાય છે અને વધુ મૂલ્ય ઉમેરી શકાય છે. પ્રોડક્ટ્સ પણ સંખ્યાબંધ બ્રાન્ડ્સ હેઠળ વેચી શકાય છે કારણ કે તેઓ એકબીજાથી અલગ છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોફી પીણા બ્રાન્ડ્સમાં સ્ટારબક્સ, ગ્લોરિયા જીન્સ, ડંકિન ડોનટ્સ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

કોમોડિટી વિ પ્રોડક્ટ

કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ એકબીજાના સમાન હોય છે કે જેમાં પ્રોડક્ટ મહાકાવ્ય, વેલ્યુ ઉમેરવામાં આવે છે, અને કોમોડિટીના અલગ સ્વરૂપ છે. જો કે, બે વચ્ચેના તફાવતો છે.કોમોડિટીઝ એવી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે અલગ કરી શકાતા નથી અને તેથી, આ જ કિંમતે વૈશ્વિક સ્તરે વેચવામાં આવે છે. બીજી બાજુ પ્રોડક્ટ્સને અલગ પાડી શકાય છે જેથી મૂલ્ય ઉમેરી શકાય, અને તેથી ગુણવત્તામાં તફાવતોને આધારે અલગ ભાવે વેચી શકાય તે માટે બ્રાંડ અને વેચવામાં આવે છે. કોમોડિટી અને પ્રોડક્ટ વચ્ચેનો બીજો મોટો તફાવત એ છે કે, કોમોડિટીઝ સામાન્ય રીતે બિઝનેસથી બિઝનેસને કાચા માલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, વિભિન્ન ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. બીજી તરફ, ઉત્પાદનો એવા ગ્રાહકોને વેચવામાં આવે છે કે જેઓ સતત ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો, શૈલી વગેરેમાં વધુ સારી રીતે પ્રસ્તુત કરેલા ઉત્પાદનો માટે જોઈ રહ્યા હોય.

સારાંશ:

કોમોડિટી અને પ્રોડક્ટ વચ્ચેનો તફાવત

કોમોડિટીઝ અને પ્રોડક્ટ્સ પ્રત્યેક સમાન છે અન્ય, તે પ્રમાણે, એક પ્રોડક્ટ મહાકાવ્ય, વેલ્યુ એડેડ અને કોમોડિટીના અલગ સ્વરૂપ છે.

• કોમોડિટીઝ એ એવી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે અલગ કરી શકાતા નથી અને તેથી, આ જ કિંમતે વૈશ્વિક સ્તરે વેચવામાં આવે છે.

• પ્રોડક્ટ્સ, વિવિધતાને અલગ કરી શકાય છે જેથી મૂલ્ય ઉમેરી શકાય, અને તેથી ગુણવત્તામાં તફાવતોને આધારે વિવિધ ભાવો પર વેચી શકાય તે માટે બ્રાંડ અને માર્કેટિંગ કરી શકાય છે.