શબપેટી અને કાસ્કેટ વચ્ચે તફાવત

કોફિન વિ કાસ્કેટ

એક શબપેટી અથવા કાસ્કેટ એક દફનવિધિનો એક અભિન્ન હિસ્સો અને તેનો ઉપયોગ મૃત વ્યક્તિના જીવલેણ અવશેષો માટે કરવામાં આવે છે. જો કે, યુ.એસ. સિવાયના ઘણા ઇંગ્લીશ બોલતા દેશોમાં, કાસ્કેટને અન્ય હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બૉક્સ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને શબપેટીથી અલગ છે. વધુમાં, જ્યારે તે મુખ્યત્વે અમેરિકાના અંતમાં અંતિમવિધિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી એક શબપેટી હતી, તે કાસ્કેટ છે જેનો ઉપયોગ આજે મૃત શરીરની રચના માટે કરવામાં આવે છે. આ લેખ શબપેટી અને કાસ્કેટ વચ્ચેના તફાવતો શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે

કોફિન

કોફિન

કોફિન એ લાકડાનું બનેલું એક બૉક્સ છે જેનો ઉપયોગ પશ્ચિમી વિશ્વમાં 16 મી સદીના પ્રારંભિક ભાગથી મૃત શરીરને સમાવવા માટે કરવામાં આવે છે. શબપેટીનો આકાર સામાન્ય છે કારણ કે તેમાં છ પક્ષો છે, જેમાં મૃત શરીર તેની અંદર સરળતાથી ફીટ થવા માટે પરવાનગી આપે છે. આકાર એવી છે કે તે ટોચ પર પહોળાઈ કરે છે જેથી ખભામાં ફિટ થવા માટે પરવાનગી આપે છે જ્યારે મૃતકના પગને તળિયે સાંકડી હોય. આ આકાર પણ લાકડાની બચત માટે પરવાનગી આપે છે જેથી કન્ટેનરની બાંધકામ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય.

કાસ્કેટ

કાસ્કેટ એક કન્ટેનર છે જે પરંપરાગત રીતે ઘરેણાં અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે ફક્ત 19 મી સદીની આસપાસ જ હતું કે દફનવિધિ માટે લાશને ઢાંકતા કન્ટેનર માટે શબ્દનો ઉપયોગ પણ થયો હતો. આ શબ્દ જ્યારે કાસ્કેટનો લગભગ શબપેટીનો પર્યાય બની ગયો હતો. જોકે, કાસ્કેટ, જ્યારે દફનવિધિ માટે ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે પણ તે આકારમાં એકદમ અલગ હોય છે કારણ કે તે મૃતકના ચહેરાને સહેલાઇથી જોવા માટે પરવાનગી આપવા માટે ટોચ પર નાના ઢાંકણવાળી ચાર બાજુવાળા બોક્સ છે. આ ઢંકાયેલું ઢાંકણું શબપેટીમાં દેખાતું નથી.

મૃતકોને પકડી રાખવા માટે કન્ટેનર માટે શબ્દ કાસ્કેટનો ઉપયોગ શબ્દ શબપેટી કરતાં ઓછી આક્રમક લાગતો હતો. કાસ્કેટનો આકાર પણ મૃત શરીરની જેમ ન હતો જે દફનવિધિ માટેના શબ્દ અને કન્ટેનરના આકારને લોકપ્રિય બનાવવા માટે પણ કામ કરે છે.

શબપેટી વિ કાસ્કેટ

• શબપેટીનો આકાર ષટ્કોણ અથવા અષ્ટકોણ છે, જે મૃત શરીરના આકારનું અનુકરણ કરે છે, જ્યારે કાસ્કેટ આકારમાં લંબચોરસ હોય છે.

• મૃતકના ચહેરાને જોવા માટે કાસ્કેટની ટોચ પર વિભાજીત ઢાંકણ હોય છે, જ્યારે શબપેટીમાં આવું કોઈ ઓપનિંગ નથી.

• કાસ્કેટ ઓછી લાકડાનો ઉપયોગ કરે છે અને તેથી, શબપેટી કરતાં ઓછા ખર્ચાળ છે.

• કાસ્કેટ એ એક શબ્દ છે જે દાગીના અને અન્ય કીમતી ચીજો, દસ્તાવેજો સહિત, રાખવા માટે વપરાયેલા બૉક્સને પણ ઉલ્લેખ કરે છે.

• એક શબપેટીમાં અંદરની બાજુમાં મેટલ અસ્તર છે અને છ ધાતુની સંભાળ માટે બહારના છ મેટલ હેન્ડલ છે.

• જ્યારે માથા પર અને શબપેટીના પગ પર એક ઘટ્ટ છે, કાસ્કેટ સમગ્ર લંબચોરસ રહે છે.