ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ વચ્ચે તફાવત

ક્લિયરિંગ વિ સેટમેન્ટ

ક્લીયરિંગ અને પતાવટ બે મહત્ત્વની પ્રક્રિયા છે જે નાણાકીય બજારોમાં વ્યવહારો કરતી વખતે કરવામાં આવે છે. નાણાકીય સિક્યોરિટીઝને ખરીદી અને વેચી શકાય છે ક્લીયરિંગ અને પતાવટ ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશનોને કોઈપણ અધિકારોની જવાબદારીને ખ્યાલ આપવા માટે પરવાનગી આપે છે, જે સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગની પ્રક્રિયામાં બનાવવામાં આવે છે, અને વ્યવસ્થા કરવા માટે જેથી ફંડ્સ અને સિક્યોરિટીઝ સમયસર, કાર્યક્ષમ રીતે સચોટ રૂપે બદલી શકાય છે. આ લેખ સ્પષ્ટપણે સમજાવે છે કે કેવી રીતે દરેક કાર્ય સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગની પ્રક્રિયામાં આવે છે, બે પ્રક્રિયાઓ વચ્ચેના સંબંધને સમજાવે છે, અને ક્લિયરિંગ અને પતાવટ વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતોને પ્રકાશિત કરે છે.

ક્લિયરિંગ શું છે?

ક્લિયરિંગ અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓના દાવા સામે નાણાકીય સંસ્થાઓના એક સેટના દાવાને પતાવટ કરવાની પ્રક્રિયા છે. ક્લીયરિંગની પ્રક્રિયા વેપારના કાર્યકાળ દરમિયાન થાય છે અને સમાધાન કરવામાં આવે છે. એકવાર એક વેપાર નાણાકીય બજારોમાં ચલાવવામાં અથવા સમાપ્ત થાય પછી, ક્લીયરિંગ એજન્સીને સૂચિત કરવામાં આવશે, જે પછી વ્યવહારને સાફ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે. ક્લીયરિંગ બોકીકિંગ જેવી જ છે, જ્યાં ક્લીયરિંગ હાઉસ ખરીદનાર અને વ્યવહારના વેચનારને મેચ કરીને ડેટાબેઝને અપડેટ કરે છે અને તે ખાતરી કરે છે કે બન્ને પક્ષો વેપારની શરતોના કરારમાં છે. આગળ ક્લીયરિંગ હાઉસ 'નેટિંગ તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયામાં જોડાશે. '

મોટાભાગની સોદા અને વ્યવહારો એક દિવસમાં નાણાકીય બજારોમાં થાય છે, ક્લિયરિંગ હાઉસ ઓટોમેટેડ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઓર્ડર ખરીદે છે અને વેચાણ કરે છે, જેથી કેટલાક વ્યવહારોમાં માત્ર કેટલાક સોદા જ હશે. સ્થાયી થવું એકવાર ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓની મેળ ખાતી અને ચોક્કસપણે મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, ક્લીયરિંગ હાઉસ પાર્ટીને વ્યવહારને જાણ કરશે અને ભંડોળના વેચાણકર્તાને અને સિક્યોરિટીઝને ખરીદદારને સ્થાનાંતરિત કરવાની વ્યવસ્થા કરશે.

સમાધાન શું છે?

પતાવટ એક પગલું છે જે સિક્યોરિટીઝ ખરીદના પ્રક્રિયામાં છેલ્લામાં આવે છે. પતાવટ વખતે, ખરીદદાર વેચનારને જરૂરી ચૂકવણી કરીને તેના વ્યવહારની બાજુ પૂર્ણ કરશે, અને વેચાણકર્તા ખરીદદારને ખરીદવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝને સ્થાનાંતરિત કરશે. જ્યારે ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન ખરીદદારને સિક્યોરિટીઝની માલિકી સ્થાનાંતરિત કરે ત્યારે સમાધાન પૂર્ણ થશે અને એકવાર ભંડોળ વેચનારને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે. એક્ઝેક્યુશનની તારીખથી 3 દિવસ પછી સ્ટોક્સ અને બોન્ડ્સનો નિકાલ કરવામાં આવે છે; સરકારી સિક્યોરિટીઝ, ઓપ્શન્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડો એક્ઝેક્યુશન ડેટ પછી એક દિવસ વસૂલ કરે છે અને ડિપોઝિટના પ્રમાણપત્રો સામાન્ય રીતે એક્ઝેક્યુશન જેવા જ દિવસે સ્થાયી થાય છે.

ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગની પ્રક્રિયામાં ક્લીયરિંગ હાઉસ દ્વારા ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ બંને પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં આવે છે. નાણાકીય બજારોમાં સરળ સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગની કામગીરી જાળવી રાખવા માટે મજબૂત ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવે તે મહત્વનું છે. ક્લીયરિંગ પ્રક્રિયાના બીજો ભાગ છે જે વેપારના અમલ પછી અને વ્યવહારના પતાવટ પહેલાં આવશે. ક્લીયરિંગ એ છે કે જ્યાં ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓની મેળ અને પુષ્ટિ થાય છે, અને વ્યવહારોને ડાઉન કરવામાં આવે છે (વેચાણ વ્યવહારો સાથે ખરીદીના સેટ) જેથી માત્ર કેટલાક વ્યવહારો ખરેખર પૂર્ણ કરવા પડશે. પતાવટ એ પ્રક્રિયાના છેલ્લા તબક્કા છે જ્યાં ક્લીયરિંગ હાઉસ ખરીદદારને ખરીદવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝની માલિકીને સ્થાનાંતરિત કરશે અને વેચનારને ચૂકવણીમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરશે.

ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ સિસ્ટમનો મુખ્ય લાભ એ વ્યવહારોની સુરક્ષા છે. પ્રક્રિયા ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ તે સુનિશ્ચિત કરી શકે છે કે સિક્યોરિટીઝ અને ભંડોળનું વિતરણ સમયસર અને સચોટ રીતે થશે.

સારાંશ:

ક્લિયરિંગ વિ. સેટલમેન્ટ

• ક્લીયરિંગ અને સેટલમેન્ટ બે મહત્ત્વની પ્રક્રિયાની છે જે નાણાકીય બજારોમાં વ્યવહારો કરતી વખતે હાથ ધરવામાં આવે છે જ્યાં ઘણી બધી નાણાકીય સિક્યોરિટીઝ ખરીદી શકાય છે અને વેચી શકાય છે.

• નાણાકીય બજારોમાં સરળ સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગ ઓપરેશન્સ જાળવવા માટે મજબૂત ક્લીયરિંગ અને પતાવટ પ્રણાલી સ્થાપી રહી છે.

• ક્લીયરિંગ અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓના દાવા સામે નાણાકીય સંસ્થાઓના એક સેટના દાવાની પતાવટ કરવાની પ્રક્રિયા છે.

• ક્લીયરિંગ બોકીકીંગ જેવી જ છે, જ્યાં ક્લીયરિંગ હાઉસ ખરીદનાર અને વ્યવહારના વેચનારને મેચ કરીને ડેટાબેઝને અપડેટ કરે છે જેના દ્વારા ખાતરી થાય છે કે બન્ને પક્ષો વેપારની શરતોના કરારમાં છે.

• પતાવટ વખતે, ખરીદદાર વેચનાર અને વેચનારને જરૂરી ચૂકવણી કરીને તેના સોદાને સમાપ્ત કરે છે, બદલામાં, ખરીદદારને ખરીદવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝને સ્થાનાંતરિત કરે છે.