ચેક અને બિલ ઓફ એક્સચેંજ વચ્ચેનો તફાવત

વિલ્લ ઓફ એક્સ્ચેન્જ

વિનિમય વિનિમય વિનિમય વિનિમયના 999 ની વિનિમય - તમામ બિઝનેસ પ્રવૃત્તિઓમાં માલ અને સેવાઓના વિનિમયનો સમાવેશ થાય છે. આ માલ અને સેવાઓ રોકડ અથવા ક્રેડિટ પર વેચવામાં આવે છે. રોજિંદા જીવનમાં, જે તમામ વ્યવહારો જે અમે ચલાવીએ છીએ તે માટે ચેક્સ રજૂ કરવાનું અવ્યવહારિક છે અને જેમ કે અમે કોઈ પણ રોકડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અથવા સિનેમા હોલ, રેસ્ટોરાંમાં અથવા બજારમાંથી કંઈક ખરીદી કરતી વખતે અમારા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે અમે અમારા એમ્પ્લોયર અથવા અમારી ક્લાયન્ટને આપીએ છીએ તે સેવા માટે ચુકવણી મેળવવાની વાત આવે ત્યારે, અમે અમારા બેન્કોમાં રજૂ કરતી વખતે ચેકના સ્વરૂપમાં નાણાં મેળવવાનું વલણ ધરાવે છે. મોટાભાગની રોકડ રકમ આપવા અથવા મેળવવા માટે તે અવ્યવહારુ છે કે કેમ તે લોકો ચેક્સ આપવા અથવા પ્રાપ્ત કરવાનું પસંદ કરે છે. વ્યવહારમાં, વેપારીઓ પૈસા આપવા અને મેળવવા માટે વાટાઘાટોના સાધનો તરીકે ઓળખાતા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરે છે. વિનિમયનાં ચકાસે અને બિલ આ વાટાઘાટોનાં સાધનો છે. આ લેખમાં આપણે આ બે પ્રકારનાં દસ્તાવેજો વચ્ચે તફાવતો શોધવાનો પ્રયાસ કરીશું; તપાસ અને વિનિમયના બિલ.

વિનિમય વિનિમય એ બીજો એક અગત્યનો પ્રકાર છે જે વ્યવસાયોમાં ચૂકવણી કરવા અથવા મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ચાલો આપણે તેને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ચાલો ધારો કે ટોમએ $ 1000 ની લોન જ્હોનને આપી છે. પરંતુ ટોમને 1000 ડોલરની રોજર પાસેથી ચુકવણી કરવી પડશે, જેમને તેણે ક્યાં તો માલ અથવા સેવાઓ લીધી છે. જો ટોમ પાસે રોકડ ન હોય તો, રોજરની માંગણી અથવા સમયગાળાની સમાપ્તિ પછી રોજર માટે 1000 ડોલરની ચૂકવણી કરવા માટે, તેમણે જ્હોનને $ 1000 ની ચુકવણી કરવા માટે એક દસ્તાવેજ આપી શકે છે. આ દસ્તાવેજનું વિનિમય બિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેને આગળ તબદીલ કરી શકાય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

ચેક વિ બિલ ઓફ એક્સ્ચેન્જ

• જ્યારે એક ચેક માત્ર એક બેન્કર પર દોરવામાં આવે છે, એક્સચેન્જના બિલ કોઈ પણ પક્ષ કે વ્યક્તિગત પર દોરવામાં આવે છે.

• તપાસના કિસ્સામાં સ્વીકૃતિ માટેની કોઈ જરુર નથી, પરંતુ તેના પર દેવેદાર જવાબદાર હોવા જોઈએ તે પહેલાં એક્સ્ચેન્જનું બિલ સ્વીકારવું જોઈએ.

• ચેકના કિસ્સામાં કોઈ ગ્રેસ પિરિયડ ન હોય અને તે તરત જ બેન્કર દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવે, ત્યાં સામાન્ય રીતે એક્સ્ચેન્જના બિલના કિસ્સામાં 2-3 દિવસનો ગ્રેસ પિરિયડ હોય છે.

• એક્સચેન્જમાં બિલની કોઈ આવશ્યકતા નથી ત્યારે ચેકને ઓળંગી અથવા અનકૉર્ડ કરવામાં આવે છે.

• બાઉન્સ ચેકના કિસ્સામાં, અપમાનનો નોટિસ જરૂરી નથી પરંતુ વિનિમય બિલના કિસ્સામાં તે જરૂરી છે.

• ચેકને કોઈ સ્ટેમ્પની જરૂર નથી પરંતુ વિનિમય બિલના કિસ્સામાં તે જરૂરી છે.

• ચેકના કિસ્સામાં તમે ચુકવણી બંધ કરી શકો છો પરંતુ એક્સ્ચેન્જના બિલના કિસ્સામાં શક્ય નથી.