ચાર્જ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ વચ્ચેનો તફાવત

ચાર્જ કાર્ડ વિ ક્રેડિટ કાર્ડ

ચાર્જ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડને એક ગણવામાં આવે છે અને તે જ વસ્તુને કારણે ઘણી સામ્યતા પરંતુ સખત રીતે કહીએ તો બે વચ્ચેના ઘણાં તફાવત છે.

બન્ને વચ્ચેના પ્રાથમિક તફાવતો પૈકી એક એ છે કે ક્રેડિટ કાર્ડ દરેક મહિનાના અંતે અથવા દરેક મહિનાના મધ્યમાં ઓછામાં ઓછા માસિક ચુકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. અવેતન રકમમાં કેટલાક રસ હશે. ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપયોગમાં અપનાવવામાં આવેલી આ પ્રક્રિયા છે.

બીજી બાજુ ચાર્જ કાર્ડના કિસ્સામાં તમારે તે જ મહિનામાં સ્ટેટમેન્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી કુલ રકમ ચૂકવવાની રહેશે. ચાર્જ કાર્ડના કિસ્સામાં આગામી મહિને કારણે કુલ રકમની ચૂકવણી કરવાનો વિકલ્પ વાસ્તવમાં અસ્તિત્વમાં નથી. આ ચાર્જ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ વચ્ચેની મુખ્ય તફાવત છે.

ચાર્જ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાના ગેરલાભો એ છે કે જો તમે રકમ ચૂકવવાનો નિષ્ફળ થાવ છો જે સંપૂર્ણ રૂપે છે તો પછી તમને અવેજ રકમ માટે ખૂબ ઊંચી ફી વસૂલ કરવામાં આવે છે. આનાથી ચાર્જ કાર્ડનો અર્થ એ ખૂબ જ જોખમી છે કે તમે કુલ બાકી ચુકવણીમાં ભૂલ કરી શકતા નથી.

બીજી બાજુ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે બાકીની રકમને સાફ કરવા માટે તમને 30 દિવસનો વધારાનો સમય આપવામાં આવે છે. તે તમારા પર છે કે તમે ચૂકવણીની ચૂકવણી અથવા સંબંધિત મહિના માટેના ઓછામાં ઓછા રકમ ચૂકવવા. આ ખરેખર ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ આનંદપ્રદ બનાવે છે.

ટૂંકમાં કહી શકાય કે ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે ક્રેડિટ પર ખરીદી કરી શકો છો જ્યારે ચાર્જ કાર્ડ તમને દર મહિને પૂર્ણ સિલક ચૂકવવાની જરૂર છે. ચાર્જ કાર્ડ્સ માટે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પરંપરાગત અમેરિકન એક્સપ્રેસ કાર્ડ છે. તેઓ ક્રેડિટ કાર્ડ પણ આપે છે ચાર્જ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાના કેટલાક ફાયદા તે ચૂકવી રહ્યાં છે કે જે તમને તમારા દેવું, તમને સંપૂર્ણ, વધુ વળતર, વીમા કવરેજ અને પ્રતિષ્ઠાથી ભરપાઈ કરતા ઊંચી મર્યાદાથી મુક્ત કરે છે.

ચાર્જ કાર્ડના કેસમાં વધુ વીમા કવરેજની સરખામણીમાં ક્રેડિટ કાર્ડના કિસ્સામાં આપેલી વીમા કવરેજ ઓછી છે. આ હકીકતનાં કારણે છે કે જ્યારે તમે ચાર્જ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ખરીદી કરો ત્યારે દર વખતે તમે સમગ્ર રકમ ચૂકવવાની શક્યતા છે.