કેશ અને નફો વચ્ચેના તફાવત

રોકડ વિપ્રો નફો

રોકડ અને નફો કોઈપણ બિઝનેસ બે સમાન મહત્વના ઘટકો છે. રોકડ રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહ નિવેદન દ્વારા માપવામાં આવે છે, જ્યારે નફાને કંપનીના નફા અને નુકસાનના નિવેદનોમાં જોઈ શકાય છે. કંપનીઓ વારંવાર મૂંઝવણનો સામનો કરે છે કે કેમ તે રોકડ બનાવટ અથવા નફાના મહત્તમકરણ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. એક કંપની વેચાણ દ્વારા ઝડપી રોકડ પેદા કરવા માટે સેલ્સ પ્રમોશન ઓફર કરવાનું નક્કી કરી શકે છે, પરંતુ લાંબા ગાળાના નફાના બલિદાનનો અંત લાવી શકે છે. લેખ રોકડ અને નફાની શરતો પર વ્યાપક સમજૂતી આપે છે અને બંને વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતો દર્શાવે છે.

નફો

જ્યારે કોઈ કંપની તેના ખર્ચને વટાવી જવા માટે પૂરતી આવક કરી શકે ત્યારે નફો થાય છે. શબ્દ 'નફો' નો ઉપયોગ સરપ્લસના વિરોધમાં થાય છે કારણ કે સંદર્ભમાં પેઢી નફો કરવા માટેની એકમાત્ર ચિંતામાં કામ કરી રહી છે. એક પેઢી દ્વારા બનાવેલ નફો એક ફર્મનું ઉત્પાદન કરતા કુલ આવકમાંથી તમામ ખર્ચ (ઉપયોગિતા બિલો, ભાડું, પગાર, કાચો માલ ખર્ચ, નવા સાધનોનો ખર્ચ, કર વગેરે વગેરે) ઘટાડવામાં આવે છે. નફો એક પેઢી માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વળતર છે કે વ્યવસાય માલિકો કારોબાર ચલાવવાના ખર્ચાઓ અને જોખમોને હાંસલ કરવા માટે મેળવે છે. નફો પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વ્યવસાય કેટલો સફળ છે તે કેટલાક વિચાર પૂરો પાડે છે, અને બાહ્ય ભંડોળને આકર્ષવામાં મદદ કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો વધારી શકાય છે, વ્યવસાયને વધુ આગળ વધારવા માટે, અને તે પછી જાળવી રાખવામાં આવેલ નફો કહેવાશે.

કેશ

ધંધા, નાણાકીય સ્થિરતા, નફો કરતી ક્ષમતા અને ચાલતા ખર્ચ અને ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા કંપનીના રોકડ રકમ પર આધારિત છે. રોકડ સંખ્યાબંધ સ્વરૂપો જેમ કે પ્રાપ્ત થયેલી આવક, બેંક ખાતાઓમાં રહેલા ભંડોળ, દેવાદાર પાસેથી મેળવેલા ભંડોળ, હાથમાં રાખેલા રોકડ વગેરે હોય છે. કંપનીઓ વિવિધ હેતુઓ માટે રોકડનો ઉપયોગ કરશે; સામાન અને સેવાઓ ઉત્પન્ન કરવા, કાચા માલ અને મશીનરી ખરીદવા, તેમના કર્મચારીઓની ભરતી અને જાળવવા વગેરે.

રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહ પેઢી દ્વારા રાખવામાં આવતી રોકડ રકમની મહત્વપૂર્ણ સંકેતો છે કેશ પોઝિશન એ રોકડ રકમ છે જે હાલમાં બાકી ખર્ચ અને અન્ય જવાબદારીની સરખામણીમાં રાખવામાં આવે છે. રોકડ પ્રવાહ એક નિવેદન છે જે વ્યવસાય દ્વારા લેવામાં આવતી રોકડમાં થતા ફેરફારોને દર્શાવે છે. હકારાત્મક કેશ ફ્લો કોઈ પણ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. હકારાત્મક રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહ રાખવાથી કંપની તેની ચૂકવણીની જરૂરિયાતો અને દેવાની જવાબદારીઓને પૂરી કરવામાં મદદ કરશે અને ભવિષ્યમાં રીઇનવેસ્ટમેન્ટ અને નાણાકીય સુરક્ષા માટે નાણાં એકત્ર કરવામાં આવશે.

કેશ અને નફામાં શું તફાવત છે?

રોકડ અને નફો કોઈ પણ વ્યવસાયના બે મહત્વના ઘટકો છે. તેઓ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે અને કોઈ પણ વ્યવસાયની સરળ ચાલતા માટે સારી નફાકારકતા અને રોકડ સ્થિતિ જાળવી રાખવી જરૂરી છે. એકવાર બધા ખર્ચાઓ ચુકવવામાં આવ્યા પછી, નફો ધંધા માટે બાકી રહે છે. વ્યવસાય દ્વારા લેવામાં આવતી રોકડ કંપનીના રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહના નિવેદન દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે જે વ્યવસાયોના સમયાંતરે કેશપ્રવાહ અને આઉટફ્લોનું વિહંગાવલોકન પૂરું પાડે છે. રોકડ સંખ્યાબંધ સ્વરૂપોમાં હોઈ શકે છે; વેચાણમાં લેવાયેલા નફો પણ રોકડમાં પ્રાપ્ત થાય છે, જે બેંક ખાતામાં જમા થઈ શકે છે જેનો ઉપયોગ અન્ય ખર્ચાઓ માટે ચૂકવણી, ચુકવણીની જવાબદારીને પહોંચી વળવા અથવા વ્યવસાયમાં ફરીથી રોકાણ કરવા માટે થાય છે.

સારાંશ:

કેશ વિ. નફો

• રોકડ અને નફાની કોઈ પણ વ્યવસાયના બે મહત્વના ઘટકો છે. તેઓ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે અને કોઈ પણ વ્યવસાયની સરળ ચાલતા માટે સારી નફાકારકતા અને રોકડ સ્થિતિ જાળવી રાખવી જરૂરી છે.

• એક નફો ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ કંપની તેના ખર્ચને વટાવી જવા માટે પૂરતી આવક કરી શકે છે.

• રોકડ સંખ્યાબંધ સ્વરૂપોમાં હોઈ શકે છે; વેચાણમાં લેવાયેલા નફો રોકડમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

• વ્યવસાય દ્વારા લેવામાં આવતી રોકડ કંપનીના રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહના નિવેદન દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.

• કારોબારની ચાલ, નાણાંકીય સ્થિરતા, નફો કરતી ક્ષમતા અને ખર્ચ અને ખર્ચ ચલાવવા માટે ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા કંપનીના રોકડ રકમ પર આધાર રાખે છે.