કાર્ગો અને ફ્રેટ વચ્ચેનો તફાવત

કાર્ગો વિ ફ્રેટ

કાર્ગો અને ફ્રેઇટ માલના પરિવહન માટે સંબંધિત બે શબ્દો છે. હેતુ સમાન છે, પરંતુ કાર્ગો અને નૂર વચ્ચે શું તફાવત છે. નૂર અર્ધ ટ્રેલર પર ભાર છે. બીજી બાજુ કાર્ગો એક કન્ટેનર છે જે એક જહાજ અથવા પ્લેનમાં લોડ થાય છે.

'નૂર' શબ્દનો ઉપયોગ નોંધવું અગત્યનું છે 'નૂર' શબ્દનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જ્યારે તમે ટ્રેન દ્વારા અથવા ટ્રક દ્વારા માલ પરિવહન કરો છો ત્યારે થાય છે. જ્યારે વહાણ અથવા વિમાન દ્વારા પરિવહન થાય ત્યારે માલ કાર્ગો બને છે.

તમે કાર્ગો પ્લેન અને કાર્ગો જહાજ જેવા શબ્દો સાંભળવા મળે છે. તે જ રીતે તમે નૂર ટ્રેન અને નૂર ટ્રક જેવા શબ્દો સાંભળવા મળે છે.

તેથી તે સમજી શકાય છે કે કાર્ગો અને નૂર વચ્ચેનો મોટો તફાવત એ લોકોમોવ્ઝની પ્રકૃતિમાં રહેલો છે જેના દ્વારા માલ પરિવહન થાય છે. તેથી તે કહી શકાય કે નૂર માલ અથવા ટ્રેન, વિમાન, ટ્રક અથવા જહાજ પર લઈ જવામાં કાર્ગો ઉલ્લેખ કરે છે.

મેઇલને બાદ કરતાં તમામ હવાઈ કાર્ગોને નૂર કહી શકાય. આ બતાવે છે કે મેઇલને કાર્ગો કહેવામાં આવે છે. નૂર અને કાર્ગો વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોમાંથી એક તેમના અર્થોમાં આવેલું છે. પરિવહન માલ માટે કેરીયર અથવા લોકમોટિવ દ્વારા ચાર્જ કરવામાં આવતી મનીને ઘણીવાર નૂર (ચાર્જ) કહેવાય છે કાર્ગો ચાર્જ કરેલા નાણાંનો ઉલ્લેખ કરતું નથી. તે ફક્ત સામાનને ઉલ્લેખ કરે છે

કેટલીકવાર શબ્દ 'નૂર' નો ઉપયોગ માલની પોતાની વર્ણન કરવા માટે થઈ શકે છે. બીજી તરફ 'કાર્ગો' શબ્દ ચોક્કસપણે માલનું વર્ણન કરવા માટે વપરાય છે. કોઈ પણ ઉત્પાદનને વહન કરવામાં આવે છે તેને ક્યારેક નૂર કહેવામાં આવે છે. વહન કરવામાં આવતા કોઈપણ ઉત્પાદનને હંમેશા કાર્ગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

આ બતાવે છે કે 'કાર્ગો' શબ્દનો ઉપયોગ ફક્ત ચીજવસ્તુ અને બીજું કશું જ દર્શાવવા માટે થાય છે. બીજી તરફ શબ્દ 'નૂર' નો ઉપયોગ પ્રસંગોપાત્ત થાય છે ઉત્પાદન, મની ચાર્જ, ચૂકવવાપાત્ર રકમ અથવા વેપારીનો સંદર્ભ આપવા માટે. કાર્ગો સામાન્ય રીતે મોટા વાહન દ્વારા કરવામાં આવતા માલ હોય છે, જ્યારે નૂર સામાન્ય રીતે ટ્રક જેવા નાના વાહનો દ્વારા કરવામાં આવે છે.