બુક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત

બુક વેલ્યુ માર્કેટ કિંમત

કંપનીની બેલેન્સ શીટ વ્યક્તિની તબીબી અહેવાલ જેવી છે અને તે સ્પષ્ટ રીતે કંપનીના આરોગ્યને દર્શાવે છે. નફાકારક બેલેન્સશીટ દર્શાવે છે કે કંપની સારી આકારમાં છે અને તેનાથી ઊલટું. સરવૈયામાં ઘણી બધી જટિલ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને બુક વેલ્યુ તેમાંથી એક છે. બુક વેલ્યુ એ કંપનીના મૂલ્યને બતાવે છે કારણ કે તેમાં કંપનીની માલિકીની તમામ અસ્કયામતોની કિંમત શામેલ છે. કંપનીનું બજાર મૂલ્ય સરવૈયામાં દર્શાવ્યું નથી અને તે અન્ય ઘણા પરિબળો પર આધારિત છે. કોઈ પણ કંપનીમાં રોકાણ કરવાનો નિર્ણય લેનારને તેના સારા વળતર મેળવવા માટે તેની બુક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યુ બંનેનો અભ્યાસ કરવો પડે છે.

બુક વેલ્યુ

કંપનીની બુક વેલ્યુ અસ્ક્યામતોનું ચોખ્ખું મૂલ્ય છે કે જે કંપની મશીનરી, બિલ્ડિંગ, કાચા માલના માલ અથવા ફિનિશ્ડ ચીજોના શેરો અને અન્યમાં કરેલું રોકાણ સાહસો આને પ્રદર્શન અને બિન-કાર્યક્ષમ અસ્ક્યામતો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ અસ્કયામતો પૈકી કેટલાક નફો નિર્માણ કરે છે અને અન્ય બિન નફાકારક બનાવે છે. આ અસ્કયામતો પણ ઘૃણાસ્પદ છે અને પ્રકૃતિમાં કદર કરે છે તેથી કંપનીનું પુસ્તક મૂલ્ય દર વર્ષે બદલાય છે.

માર્કેટ વેલ્યુ

કંપનીના બજાર મૂલ્યને તે દિવસ પર કંપનીના મૂલ્ય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જો તે ચોક્કસ દિવસે સમાપ્ત થાય. બજાર મૂલ્ય મુજબ કંપનીના મૂલ્ય તેની સંપત્તિ, તેની સારી ઇચ્છા અને તેના અમૂર્ત અસ્કયામતો પર આધાર રાખે છે. અમૂર્ત અસ્કયામતો કૉપિરાઇટ્સ અને પેટન્ટ જેવી સંપત્તિ છે જે કંપનીના બજાર મૂલ્યમાં વધારો કરે છે. કંપનીના માનવ સંસાધનો કંપનીના બજાર મૂલ્ય પર ભારે અસર કરે છે.

બૂક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યુ બંને કંપનીના મૂલ્યની ગણતરીમાં મહત્વપૂર્ણ છે, કંપનીની બુક વેલ્યુ ફરજિયાત છે જેથી કંપનીના રોકાણકારો કંપનીના મૂલ્યને જાણી શકે. માર્કેટ વેલ્યુ માત્ર નિષ્ણાતો દ્વારા આકારણી કરવામાં આવે છે અને તેની જાહેરાત ફરજિયાત નથી. બુક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યૂનું શ્રેણિક મહત્વ બની જાય છે જો તે હસ્તગત થાય અથવા જો કોઈ કંપની જાહેર થઈ રહી હોય સારી વળતર મેળવવા માટે રોકાણ માટે સારો પુસ્તક મૂલ્ય અને બજાર મૂલ્ય સારો સ્રોત છે.

બુક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યૂ વચ્ચેનો તફાવત

કંપનીનું બજાર મૂલ્ય અને બજાર મૂલ્ય ખૂબ જ અલગ હોઈ શકે છે બુક વેલ એ કંપનીના મૂલ્યનું સાચું સૂચક છે, જ્યાં બજાર મૂલ્ય કંપનીના મૂલ્યનું પ્રક્ષેપણ છે. બુક વેલ્યુ એ તમામ મૂર્ત અસ્કયામણોના આધારે ગણતરી કરવામાં આવે છે જે કંપની સાથે શારીરિક રૂપે હાજર છે અને સ્પર્શ કરી શકાય છે, લાગ્યું કે લાગ્યું હોઈ શકે છે. માર્કેટ વેલ્યુ પુસ્તક મૂલ્ય વત્તા અમૂર્ત અસ્ક્યામતોના મૂલ્ય મુજબ ગણવામાં આવે છે. બુક વેલ્યુનું સામાન્ય રીતે કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે નિશ્ચિત સમયાંતરે ગણતરી કરવામાં આવે છે, જ્યાં બજાર મૂલ્ય માત્ર એક્વિઝિશન અને મર્જરના કેસમાં ગણવામાં આવે છે.