બિડિંગ અને લીલામ વચ્ચે તફાવત

બિડિંગ વિ લિલામ

હરાજીને સામાન અને સેવાઓના વેચાણ અને ખરીદીના ખૂબ જ લોકપ્રિય સ્વરૂપ હોવા છતાં, ત્યાં લોકો છે જે બોલી અને હરાજીની શરતો વચ્ચે ભેળસેળમાં રહે છે. આ પ્રચલિતમાં વિવિધ પ્રકારના હરાજીની સિસ્ટમોને કારણે હોઈ શકે છે. પ્રોડક્ટ પર એમઆરપી છાપવા અને બજારમાં વેચાણ કરતી સામાન્ય પ્રણાલિની વિરુદ્ધ, હરાજી લોકોમાં પ્રોડક્ટ વિશે જિજ્ઞાસા ઉભી કરવાની પ્રથા છે અને ત્યારબાદ લોકોને ખુલ્લી હરાજીમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપે છે જ્યાં તેઓ તેમની બિડ્સને પકડવામાં આવે છે. ઉત્પાદન. બિડને મૂકવાની કાર્યવાહીને બિડિંગ કહેવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ સૌથી વધુ બિડ મૂકે છે તેને સામાન્ય રીતે ઉત્પાદન આપવામાં આવે છે અને વિજેતાને હરાજીની પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે તે માટે નિશ્ચિત ટકાવારી આપવી પડશે.

જો તમે ઇતિહાસમાં ઊંડાણપૂર્વક ભટકશો તો તમને એવું લાગ્યું હશે કે પ્રાચીન ભારતમાં સ્વામિનારાયણની પરંપરા છે, જ્યાં રાજકુમારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જે આ પ્રસંગે હરાજીના રૂપમાં એકત્ર થયા હતા. તેમણે વિવિધ રાજકુમારોના ગુણો અને લક્ષણો સાંભળીને પસંદ કર્યા અને તેમણે સૌથી વધુ ગમ્યું રાજકુમાર ને હાર આપ્યો. હરાજી શબ્દ લેટિન શબ્દ Augeo પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ એ કે હું વધારો અથવા વધારો. પ્રાચીન સમયમાં, લગ્ન માટેની સ્ત્રીઓની હરાજી કરવામાં આવી હતી અને સૌથી વધુ બોલી બોલનારને તે સ્ત્રીને પકડી રાખવામાં આવી હતી, જેને તે સૌથી વધુ ગમે છે. તેવી જ રીતે લોકોએ મજૂરીઓ માટે બિડ્સ આપ્યા હતા, જે તેમના સમગ્ર જીવન માટે બંધાયેલા હતા. પ્રાચીન રોમમાં, તે કોઈ એવી વ્યક્તિની અસ્કયામતોની હરાજી કરવા માટે સામાન્ય રીત હતી જે તેના દેવાંનું પુન: ચુકવણી કરી શક્યું ન હતું. 17 મી સદીમાં ઈંગ્લેન્ડમાં, મીણબત્તીઓ પ્રકાશ દ્વારા હરાજી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને છેલ્લી અને સૌથી વધુ બોલી સફળતાપૂર્વક માનવામાં આવી હતી જ્યારે મીણબત્તી બહાર નીકળી હતી.

હરાજીની અંગ્રેજી પદ્ધતિ વિશ્વભરમાં હરાજીની સૌથી લોકપ્રિય પદ્ધતિ છે. બિડર્સ એવી જગ્યાઓ પર બેસવે છે જ્યાં ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત થાય છે અને ઊંચી બિડ મૂકીને એકબીજાને બોલવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ પ્રોડકશન હરાજીના અંતમાં સૌથી વધુ બોલી બોલનારને આપવામાં આવે છે.

સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને ટેન્ડર આપવાની બાબતમાં સીલ હરાજી વધુ સામાન્ય છે. આ સિસ્ટમમાં, વ્યક્તિઓ તેમની બિડ સીલબંધ એન્વલપ્સમાં મૂકે છે અને સૌથી વધુ બોલીનારને કરાર આપવામાં આવે છે. અહીં, કોઈ બોલી બોલનારને અન્ય બિડર્સ અથવા તેમની બિડને જાણવાની જરૂર નથી.

સંક્ષિપ્તમાં:

• હરાજી સામાન અને સેવાઓની ખરીદી અથવા ખરીદવાની ખૂબ જૂની પરંપરા છે, જે સર્વોચ્ચ બોલીનારને ઉત્પાદન અથવા સર્વિસને પકડવા માટે પરવાનગી આપે છે. બિડિંગ બિડ બનાવવા / મૂકવાનો કાર્ય છે.

• પ્રાચીન સમયમાં, સ્ત્રીઓની હરાજી દ્વારા વેચવામાં અને ખરીદવામાં આવ્યા હતા. આ જ રીતે, બંધબેસતા શ્રમ પણ આ ફેશનમાં વેચી અને ખરીદવામાં આવી હતી

• જયારે ઓપન હરાજી હરાજીની વધુ પ્રચલિત પદ્ધતિ છે, સીલ કરવામાં હરાજી એવી રીતે છે જેમાં સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને ટેન્ડર આપવામાં આવે છે.