સરેરાશ કિંમત અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચે તફાવત

કી તફાવત - સરેરાશ કિંમત vs સીમાંત કિંમત

એવરેજ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે સરેરાશ કિંમત કુલ ખર્ચ છે ઉત્પાદનના માલની સંખ્યા દ્વારા વિભાજીત થાય છે, જ્યારે સીમાંત ખર્ચ માલના ઉત્પાદનમાં સીમાંત (નાના) ફેરફાર અથવા આઉટપુટના વધારાના એકમના પરિણામે ખર્ચમાં વધારો થાય છે. સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચના બંને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગમાં બે મુખ્ય ખ્યાલો છે, જે આપેલા દૃશ્યની કમાણી અને પરિણામી ખર્ચની આવકને ધ્યાનમાં લઈને વ્યાપક નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આ બંને પ્રકારનાં ખર્ચ વચ્ચે હકારાત્મક સંબંધ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કારણ કે સરેરાશ ખર્ચમાં ઘટાડો થતો હોય ત્યારે સીમાંત ખર્ચ સરેરાશ ખર્ચ કરતાં ઓછો રહે છે અને સરેરાશ ખર્ચ વધે છે ત્યારે સરેરાશ ખર્ચ કરતાં વધારે સીમાંત ખર્ચ વધારે છે. જ્યારે સરેરાશ ખર્ચ સતત હોય છે, સીમાંત ખર્ચના સરેરાશ કિંમત જેટલું હોય છે

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 સરેરાશ કિંમત શું છે
3 સીમાંત ખર્ચ શું છે
4 સાઇડ બાયપાસ - સરેરાશ કોસ્ટ વિ માર્જિનલ કોસ્ટ
5 સારાંશ

સરેરાશ કિંમત શું છે?

સરેરાશ કિંમત કુલ ઉત્પાદનની સંખ્યા છે જે ઉત્પાદન કરેલા માલની સંખ્યાથી વહેંચાય છે. તેમાં સરેરાશ વેરિયેબલ ખર્ચ અને સરેરાશ નિયત ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે સરેરાશ ખર્ચને ' એકમ કિંમત ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સરેરાશ કિંમત નીચે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરી શકાય છે.

સરેરાશ કિંમત = કુલ ખર્ચ / એકમોની સંખ્યા નિર્માણ થયેલ છે

સરેરાશ ખર્ચ સીધો અસરના સ્તરથી પ્રભાવિત છે; જ્યારે એકમોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે ત્યારે સરેરાશ યુનિટમાં સરેરાશ ખર્ચ ઘટાડે છે, કારણ કે કુલ કિંમત એકમોની ઊંચી સંખ્યામાં વહેંચવામાં આવશે (એકમ દીઠ ચલ ખર્ચને સતત રહે છે). ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યામાં વધારાને ધ્યાનમાં લીધા વગર કુલ નિશ્ચિત કિંમત સતત રહે છે; આમ, કુલ વેરિયેબલ ખર્ચના કુલ સરેરાશ ખર્ચ તરફ મુખ્ય યોગદાન આપનાર છે.

ઇ. જી. , એબીસી કંપની એ આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેકચરિંગ કંપની છે, જેણે અગાઉના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 85,000 જેટલા આઇસ ક્રિમનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

કુલ વેરિયેબલ ખર્ચા (ખર્ચ પ્રતિ યુનિટ $ 15 * 85, 000) = $ 1, 275, 000

કુલ ફિક્સ્ડ ખર્ચ = $ 925, 000

કુલ ખર્ચ = $ 2, 200, 000

ઉપરોક્ત $ 25 માં એકમ દીઠ સરેરાશ ખર્ચ થયો. 88 ($ 2, 200, 000/85, 000)

આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે, કંપનીને એકમોની સંખ્યા વધારીને 100, 000 ની અપેક્ષા છે.ધારો કે એક યુનિટ વેરિયેબલ કિંમત સતત રહે છે, કિંમત નિર્ધારણ નીચે મુજબ હશે.

કુલ વેરિયેબલ ખર્ચ (એકમ દીઠ ખર્ચ $ 15 * 100, 000) = $ 1, 500, 000

કુલ ફિક્સ્ડ ખર્ચ = $ 925, 000

કુલ ખર્ચ = $ 2, 425,000, 000

પરિણામ ઉપરના આધારે સરેરાશ યુનિટ દીઠ 24 ડોલર છે. 25 ($ 2, 425, 000/100, 000)

આકૃતિ 01: સરેરાશ કુલ ખર્ચ ગ્રાફ

સીમાંત ખર્ચ શું છે?

માલના ઉત્પાદનમાં સીમાંત (નાના) ફેરફાર અથવા આઉટપુટના એક વધારાનું એકમના પરિણામે સીમાંત ખર્ચમાં વધારો થયો છે. સીમાંત ખર્ચના ખ્યાલ એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણાયક ટૂલ છે જે વ્યવસાયો ખર્ચ ઘટાડવા અને કમાણી મહત્તમ કરવા માટે દુર્લભ સંસાધનોને કેવી રીતે ફાળવવા તે નક્કી કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. સીમાંત ખર્ચની ગણતરી,

સીમાંત ખર્ચ = કુલ ખર્ચમાં ફેરફાર / ઉત્પાદનમાં ફેરફાર

અસરકારક નિર્ણયો લેવા માટે, સીમાંત આવકની સરખામણીમાં સીમાંત આવક (વધારાના એકમોમાંથી આવકમાં વધારો) સાથે તુલના કરવામાં આવે છે ઇ જી. , બીએનએચ એક ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ઉત્પાદક છે, જે 135, 000 ડોલરની કિંમત સાથે 500 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે. જૂતાની જોડી દીઠ ખર્ચ 270 ડોલર છે. જૂતાની જોડીનું વેચાણ કિંમત $ 510 છે; આમ, કુલ આવક $ 255,000 છે. જો જીએનએલ વધારાના જૂતાની પેદાશ કરે તો મહેસૂલ $ 255, 510 થશે અને કુલ ખર્ચ $ 135, 290 હશે.

સીમાંત આવક = $ 255, 510 - $ 255,000 = $ 510

સીમાંત ખર્ચ = $ 135, 290 - $ 135, 000 = $ 290

ઉપરોક્ત પરિણામો $ 220 ($ 510- $ 290)

ની શુદ્ધ લાભમાં ફેરફાર થાય છે, સીમાંત ખર્ચ વ્યવસાયોને તે લાભદાયી છે કે નહીં તે નક્કી કરે છે વધારાના એકમો પેદા કરવા માટે એકલા આઉટપુટને વધારવું ફાયદાકારક નથી જો વેચાણ ભાવ જાળવી ન શકાય. તેથી, સીમાંત ખર્ચના કારણે ઉત્પાદનનું શ્રેષ્ઠ સ્તર ઓળખવા માટે વ્યવસાયને ટેકો મળે છે.

આકૃતિ 02: સીમાંત ખર્ચ ગ્રાફ

સરેરાશ કિંમત અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે?

સરેરાશ કિંમત vs સીમાંત કિંમત

સરેરાશ કિંમત એ ઉત્પાદનની કુલ માલની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કુલ ખર્ચ છે

માલના ઉત્પાદનમાં સીમાંત (નાના) ફેરફાર અથવા આઉટપુટના એક વધારાનું એકમના પરિણામે સીમાંત ખર્ચમાં વધારો થયો છે. હેતુ
આઉટપુટ સ્તરમાં થયેલા ફેરફારોને કારણે કુલ એકમ ખર્ચ પરની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવું એ સરેરાશ ખર્ચનો હેતુ છે.
સીમાંત ખર્ચના હેતુનું મૂલ્યાંકન કરવું એ છે કે શું તે એક વધારાનો એકમ / નાની સંખ્યામાં વધારાના એકમોનું ઉત્પાદન કરવા માટે ફાયદાકારક છે. ફોર્મ્યુલા
સરેરાશ કિંમત ગણવામાં આવે છે (સરેરાશ કિંમત = કુલ ખર્ચ / એકમોની સંખ્યા).
સીમાંત ખર્ચની ગણતરી કરવામાં આવે છે (સીમાંતિત ખર્ચ = કુલ ખર્ચમાં ફેરફાર / આઉટપુટમાં ફેરફાર). તુલનાના માપદંડ
બે ઉત્પાદન સ્તરોની સરેરાશ કિંમતની સરખામણીએ કુલ ખર્ચમાં પ્રતિ યુનિટમાં ફેરફારની સરખામણી કરવામાં આવે છે.
નિર્ણયની અસરની ગણતરી કરવા માટે સીમાંત આવકની તુલના સીમાંત આવક સાથે કરવામાં આવે છે. સારાંશ - સરેરાશ કિંમત વિસરી કિંમત

એવરેજ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે સરેરાશ ખર્ચનો ઉપયોગ ઉત્પાદન સ્તરમાં થયેલા ફેરફારોને કારણે કુલ એકમના ખર્ચની ગણતરી માટે કરવામાં આવે છે જ્યારે સીમાંત ખર્ચ ખર્ચમાં વધારો થાય છે સામાનના ઉત્પાદનમાં સીમાંત પરિવર્તન અથવા ઉત્પાદનના વધારાના એકમના પરિણામેઆ બે વિભાવનાઓનો ઉપયોગ દુર્લભ સંસાધનોને અસરકારક રીતે ફાળવવા અને શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન સ્તરોને ઓળખવા અને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

સંદર્ભ:

1. બાઉન્ડલેસ "સરેરાશ અને સીમાંત ખર્ચ - બાઉન્ડલેસ ઓપન ટેક્સ્ટબૂક "બાઉન્ડલેસ. બાઉન્ડલેસ, 08 ઑગસ્ટ 2016. વેબ 09 મે 2017.
2 "ઉત્પાદનના સીમાંત ખર્ચ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 03 એપ્રિલ 2015. વેબ 09 મે 2017.
3 "સીમાંત ખર્ચ: વ્યાખ્યા, સમીકરણ અને ફોર્મ્યુલા" અભ્યાસ કોમ અભ્યાસ કોમ, એન. ડી. વેબ 09 મે 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "કોસ્ટસ્કર્વ - એવ કુલ ખર્ચ" કોસ્ટક્યુર્વ દ્વારા _-_ AV_Total_Cost. PNG: વપરાશકર્તા: ટ્રામલડેડાવેટીવ વર્ક: જેરી 1250 (ટૉક) - કોસ્ટક્યુર્વ _-_ એવ_ટૉટલ_કોસ્ટ. PNG (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા
2 ડુપ્ઝ દ્વારા "માર્જિનલકોસ્ટ" (ચર્ચા) - એન. વિકિપીડિયા (જાહેર ડોમેન) કૉમન્સ મારફતે વિકિમિડિયા