પરિશિષ્ટ અને જોડાણ વચ્ચેનો તફાવત

પરિશિષ્ટ વિ અવેક્ષક

પરિશિષ્ટ અને જોડાણ એ બે શબ્દો છે, જેમાં અમુક તફાવતો ઓળખી શકાય છે. આ બે શબ્દો તેમના અર્થોની દ્રષ્ટિએ ઘણીવાર મૂંઝવણમાં આવે છે. તે બે અલગ અલગ શબ્દો છે જે બે અલગ અલગ અર્થો અને સૂચિતાર્થોને વર્ણવે છે. એક પરિશિષ્ટ પુસ્તકમાં વધારાની માહિતીનો એક વિભાગ છે. મુખ્યત્વે જ્યારે આપણે શૈક્ષણિક પુસ્તકો, સંશોધન પ્રકલ્પો અને કાગળો મારફતે જાઓ, ત્યારે અમે એક પરિશિષ્ટ શોધી કાઢીએ છીએ. આ સામાન્ય રીતે વાચકને ઘણી માહિતી પૂરી પાડે છે માહિતીનો સ્વભાવ એક દસ્તાવેજથી બીજામાં અલગ હોઈ શકે છે. લેખક દ્વારા બનાવેલી દલીલોને મજબૂત બનાવવા માટે પરિશિષ્ટનો એકંદર હેતુ છે. બીજી તરફ, જોડાણ એ પાછળથી ઉમેરા સાથે વાચકને પ્રદાન કરે છે. આ પરિશિષ્ટ અને જોડાણ હેઠળનું મુખ્ય તફાવત છે. આ લેખ દ્વારા, પરિશિષ્ટ અને જોડાણના ખ્યાલોનું પરીક્ષણ કરીએ, જ્યારે તફાવતોને હાઈલાઈટ કરે છે.

પરિશિષ્ટ શું છે?

એક પરિશિષ્ટ પુસ્તકમાં વધારાની માહિતીનો એક વિભાગ છે. આ ઉમેરા છે એક થીસીસ અથવા નિબંધના અંત તરફ બનાવેલ . એક પરિશિષ્ટમાં એવી કોઈપણ બાબતો હોવી જોઇએ કે જે સમગ્ર થીસીસ વિષયના હેતુને મજબૂત બનાવે છે. એક પરિશિષ્ટ એ સંશોધન ક્ષેત્રમાં ઉપયોગમાં લેવાતો શબ્દ છે.

એક સંશોધક કે જે ભાષાના ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, રેટરિકના યોગદાનના આધારે રેટરિક લખે છે, ખાસ કરીને વાણીના આંકડા. આવા કિસ્સામાં, સંશોધક વિષય વિષય સાથે સંબંધિત પરિશિષ્ટ, વાણીના આંકડાઓનો સમાવેશ કરશે. પરિશિષ્ટ 'ભૂતકાળના વિવિધ રેટરિક દ્વારા ભાષણના આંકડાઓની યાદી' હોઇ શકે છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ 'પરિશિષ્ટ' શબ્દ 'બહુિશાતિ' તરીકે બહુવચન ધરાવે છે. સંશોધક દ્વારા કરવામાં આવેલા સંશોધનોની સંખ્યાને આધારે એક પરિશિષ્ટ વધે છે. તેઓ તેમના સંશોધનના તારણોના સમર્થનમાં પણ વિવિધ ઉપગ્રહો બતાવી શકે છે. પરિશિષ્ટો સંશોધક પર એક ફાયદો આપે છે. આ દર્શાવે છે કે પરિશિષ્ટનું કાર્ય મુખ્યત્વે વધારાની માહિતીની જોગવાઈ છે જે અગાઉના પ્રકરણોમાં પૂરા પાડવામાં આવતી નથી. વધુ માહિતી પ્રદાન કરીને, સંશોધકને તેના નિષ્કર્ષો અને તારણોને જાળવી રાખવાની મોટી સંભાવના છે. જોડાણના કિસ્સામાં, તે તદ્દન અલગ છે. હવે ચાલો અનુસૂચિની સમજણ તરફ આગળ વધીએ.

ઍનેક્ચર શું છે?

એક અનુસૂચિ એ દસ્તાવેજને ઉમેરાવી છે. તે શબ્દ છે મોટાભાગે બિઝનેસ મોડેલો અને વિચારોમાં વપરાયેલ આ પરિશિષ્ટ અને જોડાણ હેઠળ તફાવત દર્શાવે છે. વ્યવસાય મોડલ્સમાં એક જોડાણ સંકળાયેલું છે ત્યારે સંશોધન ક્ષેત્રે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક પરિભાષા છે. ડોક્યુમેન્ટના અંતમાં ઉમેરાઈને જોડવામાં આવે છે, જે દસ્તાવેજમાં આગળ ઉમેરાશે.પરિશિષ્ટના કિસ્સામાં પછીના ઉમેરાનો કોઈ હેતુ નથી. આ પરિશિષ્ટ અને એક જોડાણ વચ્ચે પણ એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે. એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે જોડાણ એનો અર્થ એ પણ અલગ અથવા વધારાનું બિલ્ડિંગ હશે, ખાસ કરીને વધારાની આવાસ માટે. એક 'જોડાણ' ના ઉમેરામાં 'વધારાની' નો વિચાર પ્રવર્તે છે. આ એક પરિશિષ્ટ પ્રકાશિત કરે છે અને જોડાણ એ સમાન નથી પરંતુ બે અલગ અલગ શબ્દો છે. હવે ચાલો આપણે નીચેની રીતે તફાવતનો સારાંશ પાડીએ.

પરિપ્રેક્ષ્ય અને જોડાણ હેઠળ શું તફાવત છે?

  • એક પરિશિષ્ટ એક થીસીસ અથવા એક મહાનિબંધના અંતમાં કરવામાં આવેલ એક વધારા છે, જ્યારે એક જોડાણ એ મોટાભાગે બિઝનેસ મોડેલો અને વિચારોમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા દસ્તાવેજને ઉમેરે છે.
  • દસ્તાવેજની અંતમાં એક જોડાણ એ ઉમેરવામાં આવે છે જે દસ્તાવેજને પછીના ઉમેરા સૂચવે છે જ્યારે એક પરિશિષ્ટમાં પછીથી ઉમેરા નથી.
  • એક પરિશિષ્ટ વધુ માહિતી પ્રદાન કરે છે જે સંશોધક દ્વારા બનાવેલ દલીલોને મજબૂત કરે છે, પરંતુ જોડાણમાં આ કેસ નથી.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1 ઇતિહાસનો એક પરિશિષ્ટ ... પથ્થર "વેલકમ એલ 003729 [સીસી દ્વારા 4. 0], વિકિમીડીયા કૉમન્સ દ્વારા

2 "વિકિમીડિયા કૉમન્સ દ્વારા