એપેક્સ અને એપેક્સ લાઇટ વચ્ચેનો તફાવત

એપેક્સ vs એપીક્સ લાઇટ

એપેક્સ અને એપેક્સ લાઇટ બંને નેપ્ચ્યુન સિસ્ટમ્સમાંથી એક્વા કોન્ટ્રોલર ડિવાઇસ છે. એપેક્સ લાઇટ એ મૂળભૂત એપેક્સ એક્વા કોન્ટ્રોલર સિસ્ટમનું નવું વર્ઝન છે જે બજારમાં થોડું ફેરફાર સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. બંને નિયંત્રકો એ જ સૉફ્ટવેર ચલાવે છે, તે જ કેસો શેર કરો અને તે જ એક્સેસરીઝ સાથે સુસંગત છે. જો કે, બે સિસ્ટમો વચ્ચે કેટલાક મુખ્ય તફાવત છે.

બેઝ એપેક્સ સિસ્ટમ ત્રણ ચકાસણીઓને સપોર્ટ કરે છે જેમાં સમાવેશ થાય છે: temp + 2 probes (1PH + 1PH અથવા ORP). સર્વોચ્ચ લાઇટ મોડ્યુલ ફક્ત બે ચકાસણીઓને ટેકો આપવા માટે રચાયેલ છે; કામચલાઉ + એક ચકાસણી (PH અથવા ORP). સર્વોચ્ચ લાઇટ સિસ્ટમ એક ટેમ્પ ચકાસણી સાથે આવે છે. બેઝ એપેક્સ સિસ્ટમની જેમ સર્વોચ્ચ લાઇટ બનાવવા માટે, વધારાના ચકાસણીઓને અલગથી ખરીદવાની જરૂર છે.

બેઝ એપેક્સ સિસ્ટમ ચાર વેરિયેબલ વોલ્ટેજ પોર્ટ પ્રસ્તુત કરે છે જેનો ઉપયોગ ક્યાં તો ટ્યુનોઝ અથવા ડાયમેબલ લાઇટ જેવી કે વીએચઓ બાલ્ટો જેવા નિયંત્રીત પંપ માટે થઈ શકે છે. ટોપે પંપ અથવા વીએચઓ બોલીવટોને નિયંત્રિત કરવા માટે એફેક્સ લાઇટ ચલ વોલ્ટેજ પોર્ટ સાથે આવતી નથી. ફરીથી, એપેક્સ લાઇટને સક્ષમ બનાવવા માટે એપેક્સ લાઇટને અલગથી બનાવવા માટે વેરીએબલ સ્પીડ પોર્ટને અલગથી ખરીદવાની જરૂર છે. વેરિયેબલ સ્પીડ પોર્ટ્સ માટે બે વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. જો તમે ઍક્વા પ્રકાશન (AI) એલઇડી ફિક્સર માટે જોઈ રહ્યા હોય, તો VDM મોડ્યુલ એ સારો વિકલ્પ છે કારણ કે તે ચાર ચલ સ્પીડ પોર્ટ્સ સાથે આવે છે. બીજો વિકલ્પ એક્વા સર્ફ છે જેમાં ચાર વેરિયેબલ સ્પીડ પોર્ટ્સ છે પરંતુ તે dimmable લાઇટિંગને સપોર્ટ કરતું નથી.

એપેક્સ લાઇટને એક એપેક્સ લાઈટ બેઝ યુનિટ, એક છ ઇંચની એક્વાબસ કેબલ, દસ ઇંચની ઍક્વાબસ કેબલ, એક તાપમાન ચકાસણી, એક એનર્જીર 8 અને એક માલિકની મેન્યુઅલ સર્વોચ્ચ પ્રણાલીમાં એક એપેક્સ બેઝ યુનિટ, એક સ્ટાન્ડર્ડ ગ્રેડ પીએચ પ્રોબ, એક તાપમાન ચકાસણી, એક છ ઇંચ એક્વાબસ કેબલ, એક એનર્જીર 8, એક એપેક્સ ડિસ્પ્લે મોડ્યુલ, એક દસ ઇંચ એક્વાબસ કેબલ અને એક માલિકની માર્ગદર્શિકા છે.

ચાર વેરિયેબલ સ્પીડ પોર્ટ્સ અને બીજી પ્રોબ (પીએચ / ઓઆરપ) દૂર કરવા ઉપરાંત, એપેક્સ લાઇટ સિસ્ટમ એ જ વિસ્તરણક્ષમતા અને સૉફ્ટવેર સુવિધાઓ ધરાવે છે જે એપેક્સ સિસ્ટમની છે. બંને સિસ્ટમો સમાન દેખાય છે, બરાબર તે જ મેમરી અને નેટવર્ક સેટિંગ્સ ધરાવે છે. બેઝ એપેક્સ સિસ્ટમની કિંમત 499 ડોલર છે. એક પ્રમાણભૂત પી.એચ. સર્વોચ્ચ લાઇટ સિસ્ટમ $ 369 ની કિંમતે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. પીએચ ચકાસણી વગર 95

સારાંશ:

1. સર્વોચ્ચ ત્રણ ચકાસણીઓને આધાર આપે છે જ્યારે એપેક્સ લાઇટ માત્ર બે ચકાસણીઓને સપોર્ટ કરે છે સર્વોચ્ચ

એક કામચલાઉ નોકર + બે ચકાસણીઓ (1 પીએચ + 1 પીએચ અથવા ઓઆરપ) ધરાવે છે જ્યારે સર્વોચ્ચ લાઇટ સિસ્ટમમાં

ફક્ત એક ટેમ્પ ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે.

2 સર્વોચ્ચ ચાર વેરિયેબલ સ્પીડ પોર્ટ છે જ્યારે એપેક્સ લાઇટમાં ચલ ઝડપ

બંદરોનો સમાવેશ થતો નથી.

3 સર્વોચ્ચ વ્યવસ્થા એપેક્સ લાઇટ સિસ્ટમ કરતાં વધુ ક્ષમતાઓ ધરાવે છે.

4 સર્વોચ્ચ તંત્ર ટ્યુઝ પમ્પ અથવા લાઇટિંગ ફિક્સર (0-10V

ડમિંગ કંટ્રોલ્સ) ને નિયંત્રણમાં સહાય કરે છે, જ્યારે એપેક્સ લાઇટ ટ્યુઝ પંપ અને લાઇટિંગ

બાલ્ટ્સ નિયંત્રણને સપોર્ટ કરતું નથી.

5 એપેક્સ લાઇટ બેઝ એપેક્સ સિસ્ટમ કરતાં સસ્તું છે. એપેક્સ લાઇટ $ 369 માટે ઉપલબ્ધ છે. 95

પીએચની ચકાસણી વિના જ્યારે સર્વોચ્ચ વ્યવસ્થા $ 499 માટે ઉપલબ્ધ છે. 95