ઘર્ષણના એન્ગલ અને રીપોઝનું એન્ગલ વચ્ચેનો તફાવત

વિરામના ખૂણા વિહંગાવલોકનનું એન્ગલ

ઘર્ષણ અને ઘડિયાળનું ખૂણો બે ઘણું મહત્વનું જથ્થા છે જે ઘર્ષણમાં માપવામાં આવે છે. આ બન્ને જથ્થામાં ઘન પદાર્થોના સ્થિતી અને ગતિશીલતા અને ગ્રાન્યુલ્સના સ્થિતીઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં એક મહાન મહત્વ છે. આ લેખમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે ઘર્ષણના કોણ અને આરામની કોણ છે, તેની વ્યાખ્યાઓ, આ ખૂણાઓના કાર્યક્રમો, સરખાપણું અને છેલ્લે ઘર્ષણના ખૂણો અને પુનઃસંગ્રહના ખૂણા વચ્ચેનો તફાવત.

ઘર્ષણનું કોણ છે?

ઘર્ષણ સંભવતઃ સૌથી સામાન્ય પ્રતિકાર શક્તિ છે જે અમે દરરોજ અનુભવીએ છીએ. ઘર્ષણ બે રફ સપાટીઓના સંપર્કને કારણે થાય છે. ઘર્ષણમાં પાંચ સ્થિતિઓ છે. સુકા ઘર્ષણ બે ઘન પદાર્થો વચ્ચે થાય છે; પ્રવાહી ઘર્ષણ પણ સ્નિગ્ધતા તરીકે ઓળખાય છે; લુબ્રિકેટેડ ઘર્ષણ જ્યાં બે ઘન પ્રવાહી સ્તર દ્વારા અલગ પડે છે; ચામડીની ઘર્ષણ પ્રવાહીમાં ફરતા ઘનને વિરોધ કરે છે, અને આંતરિક ઘર્ષણ ઘર્ષણ બનાવવા માટે ઘનની આંતરિક ઘટકોનું કારણ બને છે. જો કે, ડ્રાય ઘર્ષણની જગ્યાએ "ઘર્ષણ" શબ્દનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે. આ એકબીજાના ફિટિંગ અને ખસેડવાનો ઇનકાર કરતા દરેક સપાટી પર રફ માઇક્રોસ્કોપિક પોલાણને કારણે થાય છે. બે સપાટી વચ્ચે શુષ્ક ઘર્ષણ ઘર્ષણ ગુણાંક પર આધાર રાખે છે અને ઑબ્જેક્ટ પર કામ કરતા પ્લેનને સામાન્ય પ્રતિક્રિયાશીલ બળ. બે સપાટી વચ્ચે મહત્તમ સ્થિર ઘર્ષણ ગતિશીલ ઘર્ષણ કરતાં માત્ર થોડી વધારે છે. ત્યારથી, આપેલ બે ઘન સપાટીઓ માટે, ઘર્ષણ માત્ર બે સપાટી વચ્ચેના પ્રતિક્રિયાત્મક બળ પર આધાર રાખે છે, સમીકરણ એફ = μ આર મેળવી શકાય છે. તે નોંધવું જોઇએ કે ઘર્ષણ બે સપાટીના સંપર્ક વિસ્તારથી સ્વતંત્ર છે. જો શબ્દ μને એન્ગલ ટેન (θ) તરીકે લખવામાં આવે તો, θ ને બે સપાટી વચ્ચે ઘર્ષણના કોણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ત્યારથી ટેન (θ) એ એફ થી આર ના રેશિયો બરાબર છે, કોણ θ એ આડી લીટી અને એફ અને આર નો પરિણામ બળ વચ્ચેનું કોણ છે <.

રીંગઝનું કોણ છે?

રીપોઝનો એન્ગલ દાણાદાર પદાર્થોની મિલકત છે, જે ઘર્ષણ સાથે જોડાયેલ છે. જયારે ઉષ્ણકટિબંધના આડંબરોના ઢોળાવને ઢાળના ધાર પર હોય છે ત્યારે આડો ની સમતલની ઉંચાઇ અથવા ઢાળના ડુબાડવાની તીવ્ર ખૂણો છે. આ કોણ સૈદ્ધાંતિક રીતે 0 ડિગ્રી થી 90 ડિગ્રી સુધીના મૂલ્યો લઇ શકે છે. રણના ખૂણા એ દાણાદાર પદાર્થો માટે અત્યંત મહત્વની મિલકત છે કારણ કે તે નક્કી કરે છે કે કેટલું વિશાળ અને વિશાળ સામગ્રી ફેલાશે. જેમ કે સામગ્રી તરીકે સ્નો, રેતી અને કચરાના પત્થરો લઈ શકાય છે. સમાજના ખૂણો સીધી સામગ્રીના ઘર્ષણના મહત્તમ કોણ પર આધાર રાખે છે.

ઘસારોના ખૂણો અને કોણ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

• ઘર્ષણના એન્ગલને નક્કર પદાર્થો સાથે નક્કર પદાર્થો માટે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. રેઝૉસનો એન્ગલ માત્ર દાણાદાર સામગ્રીને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

• ઘર્ષણનું એન્ગલ પરિણામ બળ અને ક્ષિતિજ વચ્ચેના અનુમાનિત કોણ છે. રીંગનું એન્ગલ વાસ્તવિક કોણ છે, જેને માપી શકાય છે.