વાયુમિશ્ર અને એર પેઇન્ટ સ્પ્રેયર વચ્ચેના તફાવત

વાયુમિશ્રણ હવાઈ પેઇન્ટ સ્પ્રેયર

સ્પ્રેઇંગ એ છે તેની ઉપર પેઇન્ટની કોટિંગ કરવા માટે સપાટી પરના પેઇન્ટ કણો ફેંકવાની પ્રક્રિયા. તે સપાટી રાખવાની ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા છે જે હાથથી રાખેલી બ્રશની મદદથી તે કરતા વધુ કાર્યક્ષમ છે. રોલર્સનો ઉપયોગ ઝડપી પેઇન્ટિંગ માટે પણ થઈ શકે છે, સ્પ્રે પેઇન્ટિંગ તેના કરતાં ઘણી વધારે ઝડપી છે. મોટાભાગે પેઇન્ટ સંકોચિત હવા જેવા માધ્યમથી છંટકાવ કરે છે, અને ત્યાં પણ વરાળ સ્પ્રે છે. ત્યાં હવાઈ પેઇન્ટ સ્પ્રેઅર અને વાયુમિશ્રણ સ્પ્રેરરનો પક્ષ તેમજ વિપક્ષ છે. આ લેખ વાયુ સ્પ્રે અને વરાળ સ્પ્રે પર નજીકથી નજર લે છે, જેના માટે વાચકો નક્કી કરે છે કે બેમાંથી કયું ઘર અથવા અન્ય કોઇ સ્થળે પેઇન્ટિંગ કરતી વખતે તેમને માટે વધુ સારું વિકલ્પ છે.

એર પેઇન્ટ સ્પ્રેયર ગન્સ

સ્પ્રે પેઇન્ટિંગનો મૂળભૂત આધાર વિશાળ સપાટીના વિસ્તાર પર પેઇન્ટના કોટને એક બંદૂકથી પમ્પ કરીને પંપીંગને લાગુ પાડવાની છે જે નાની ટીપની બહાર પેઇન્ટ કરે છે. સ્પ્રે બંદૂક વાયુમિશ્રણ સ્પ્રેના કિસ્સામાં, અણુ પેઇન્ટ કણો સાથે હવા મોકલવા માટે કોઈ કોમ્પ્રેસર નથી. ઘરના આંતરિક ભાગ માટે, મોટેભાગે સ્પ્રે બંદૂકો કે જે સંકુચિત હવાનો ઉપયોગ કરે છે. આ સંકુચિત હવા પેઇન્ટ કણોને અણુ બનાવે છે અને દીવાલ અથવા અન્ય કોઇ સપાટી પર ખૂબ સુંદર સમાપ્ત કરે છે.

વાહિયાત સ્પ્રે ગન્સ

વાયુમિશ્રણ સ્પ્રે બંદૂકોના કિસ્સામાં, તેમાં કોઇ વાયુનો સમાવેશ નથી અને પેઇન્ટને એક મહાન બળ દ્વારા ટીપ દ્વારા દબાણ કરવામાં આવે છે જેથી તેને અણગમો બનાવી શકાય. આ પેઇન્ટને સ્પ્રેમાં ફેરવે છે. પેઇન્ટની સપાટી, પેઇન્ટની જાડાઈ અને પેઇન્ટ બંદૂકનો ઉપયોગ, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે મુજબ ટિપની કદ બદલાય છે.

વરિયાળી વિ એર પેઇન્ટ સ્પ્રેયર

• એરિયેન્સ પેઇન્ટ બંદૂકો દ્વારા સ્પ્રે કરાયેલા પેઇન્ટ એર સ્પ્રે બંદૂકો કરતા વધુ સારી રીતે ખાડાઓ અને ક્રાઇવ્સને આવરી લે છે કારણ કે તેમાં એર સ્પ્રે બંદૂકો કરતા વધારે દબાણ છે.

• વાયુમિશ્રણ સ્પ્રે બંદૂકોના કિસ્સામાં એક કોટ સાથે કરી શકાય છે કારણ કે તે હવા રંગના સ્પ્રેર બંદૂકની તુલનામાં સપાટીને ઢાંકી દે છે.

• વાયુમિશ્રણ સ્પ્રે એ હવાના સ્પ્રે કરતાં ભીનું ભીનું હોય છે જેનાથી વધુ સારું સંલગ્નતા મળે છે.

• જેમ પેઇન્ટ એરોઈલેસ સ્પ્રે બંદૂકોમાં ખૂબ ઊંચા દબાણથી નોઝલમાંથી બહાર આવે છે, કોટિંગ ગાઢ છે અને વધુ પેઇન્ટ લાગુ થાય છે. જેમ કે, બેન્ચ અને વાડ કરતી વખતે વાયુમિશ્રણ સ્પ્રે વધુ સારી રીતે અનુકૂળ થાય છે.

• એર સ્પ્રેના કિસ્સામાં પેઇન્ટ પર વધુ નિયંત્રણ છે. આમ, વધુ સારી નોકરી માટે તે વધુ યોગ્ય છે.