એકંદર ડિમાન્ડ અને એકંદર પુરવઠા વચ્ચેના તફાવત

એકંદર માગ વિ એકંદર પુરવઠા

એકંદર માંગ અને એકંદર પુરવઠો અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે જે દેશના મેક્રોઇકોનોમિક હેલ્થને નક્કી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. બેરોજગારીમાં ફેરફાર, ફુગાવો, રાષ્ટ્રીય આવક, સરકારી ખર્ચ અને જીડીપી બંને એકંદર માંગ અને પુરવઠાને અસર કરે છે. એકંદર માંગ અને એકંદર પુરવઠો એકબીજા સાથે નજીકથી સંકળાયેલા છે, અને આ લેખો સ્પષ્ટપણે સમજાવે છે કે આ બંને વિચારો અને શો સમાનતા અને તફાવતોના સંદર્ભમાં એક બીજા સાથે સંબંધિત છે.

કુલ માંગ શું છે?

એકંદર માંગ અલગ અલગ કિંમતના સ્તરે અર્થતંત્રમાં કુલ માંગ છે. એકંદર માંગને કુલ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે દેશના જીડીપી માટે કુલ માંગની પ્રતિનિધિ પણ છે. એકંદર માંગની ગણતરી માટેના સૂત્ર એ એજી = સી + આઇ + જી + (એક્સ - એમ) છે, જ્યાં સી ગ્રાહક ખર્ચ છે, હું મૂડી રોકાણ છું, અને જી સરકારી ખર્ચ છે, એક્સ નિકાસ છે, અને એમ આયાત સૂચવે છે.

જુદી જુદી કિંમતે માગણી કરાયેલા જથ્થાને શોધી કાઢવા અને ડાબેથી જમણે ઢાળવાળી નીચે દેખાશે તેવી કુલ માગની કર્વની રચના કરી શકાય છે. ત્યાં ઘણી કારણો છે કે શા માટે કુલ માંગને આ રીતે નીચા વળે છે. સૌપ્રથમ ખરીદીની શક્તિ અસર છે જ્યાં નીચા ભાવો નાણાંની ખરીદશક્તિમાં વધારો કરે છે; આગામી વ્યાજ દર અસર છે, જ્યાં નીચા ભાવના સ્તર નીચા વ્યાજ દરોમાં પરિણમે છે અને છેલ્લે આંતરરાષ્ટ્રીય અવેજી અસર જ્યાં નીચા ભાવ સ્થાનિક રીતે નિર્માણ થયેલ વસ્તુઓ માટે વધુ માગ અને વિદેશી / આયાતી ઉત્પાદનોના ઓછા વપરાશમાં પરિણમે છે.

એકંદર પુરવઠા શું છે?

અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદિત સામાન અને સેવાઓનો એકંદર પુરવઠો છે એકંદર પુરવઠો એકંદર પુરવઠા વળાંક દ્વારા દર્શાવી શકાય છે જે વિવિધ ભાવ સ્તરો પર પૂરા પાડવામાં આવેલા માલસામાન અને સેવાઓ વચ્ચેનાં સંબંધો દર્શાવે છે. એકંદર પુરવઠો વળાંક ઉપરની તરફ ઢળશે, કારણ કે જ્યારે ભાવ વધારો સપ્લાયરો ઉત્પાદન વધુ પેદા કરશે; અને પ્રદાન કરેલ ભાવ અને જથ્થા વચ્ચેના આ સકારાત્મક સંબંધો આ રીતે વળાંકને ઢાળવા માટેનું કારણ આપશે. જો કે, લાંબા ગાળે પુરવઠો વળાંક એક ઊભી રેખા હશે, કારણ કે આ બિંદુએ દેશની કુલ સંભવિત ઉત્પાદન તમામ સ્રોતો (માનવ સંસાધનો સહિત) ની સંપૂર્ણ ઉપયોગ સાથે પ્રાપ્ત થઈ હોત. દેશની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા હાંસલ થઈ હોવાથી દેશ વધુ ઉત્પાદન અથવા પુરવઠો પૂરો પાડતા નથી, જે ઊભી પુરવઠો વળાંકમાં પરિણમે છે.એકંદર પુરવઠાના નિર્ધારણ એકંદર ઉત્પાદન અને પુરવઠા પ્રવાહોમાં ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે અને જો નકારાત્મક વલણ ચાલુ રહે તો સુધારાત્મક આર્થિક પગલાં લેવા સહાય કરી શકે છે.

એકંદર ડિમાન્ડ વિ એકંદર પુરવઠા

એકંદર પુરવઠો અને એકંદર માંગ દેશના તમામ માલસામાન અને સેવાઓની કુલ પુરવઠો અને માંગને દર્શાવે છે. એકંદર માગ અને પુરવઠાનો ખ્યાલ એકબીજા સાથે નજીકથી સંકળાયેલો છે અને દેશના મેક્રોઇકોનોમિક હેલ્થને નક્કી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. કુલ માગની કર્વ જીડીપીના અર્થતંત્રમાં કુલ માંગને રજૂ કરે છે, જ્યારે એકંદર પુરવઠો કુલ ઉત્પાદન અને પુરવઠાને દર્શાવે છે. અન્ય મુખ્ય તફાવત તે કેવી રીતે ઢાંકવામાં આવે છે; એકંદર માંગ વળાંક ઢોળાવને ડાબેથી જમણે નીચે, જ્યારે એકંદર પુરવઠો વળાંક ટૂંકા ગાળાની ઉપર ઢગલો રહેશે અને લાંબા ગાળે ઊભી રેખા બની જશે.

સારાંશ:

એકંદર માંગ અને પુરવઠાની વચ્ચેનો તફાવત

• એકંદર માંગ અને એકંદર પુરવઠો અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે જેનો ઉપયોગ દેશના મેક્રોઇકોનોમિક હેલ્થને નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

• એકંદર માંગ એ વિવિધ ભાવો સ્તરોમાં અર્થતંત્રમાં કુલ માંગ છે. એકંદર માંગને કુલ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે દેશના જીડીપી માટે કુલ માંગની પ્રતિનિધિ પણ છે.

• અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદિત સામાન અને સેવાઓનો એકંદર પુરવઠો છે