એડોનોઈડ્સ અને કાઠાં વચ્ચેનો તફાવત

ઍડિનોઇડ્સ વિરુદ્ધ કાઠમંકો

કાકડાની લસિકા પેશીઓ છે ગળામાં આવા પેશીઓની ફરતે રિંગ છે. તેમને વાલ્ડિયરની ટોસિલર રિંગ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ગળાની પાછળ (ફારીગીલ ટોન્સિલ્સ), જીભના રુધિર (સાંધાવાળા કાકડા) ની બંને બાજુ પર બે કાકડા, યુવુલા (પેલેટીન ટોનસીલ્સ) પાછળના ઓરોફરીનક્ષની બંને બાજુઓ અને બે કાકડા ફરેનક્સની છત પર (ટ્યુબલ ટોન્સિલ) વિસ્તૃત ફારગીલ ટોન્સિલ્સને એનોઈઓનોઈડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે બે પેલેટીન કાકડાને કાકડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ લેખ બન્ને પ્રકારનાં કાકડાઓ અને તેમની વચ્ચેના તફાવતો અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરશે, તેમની ક્લિનિકલ સુવિધાઓ, લક્ષણો, કારણો, તપાસ, પૂર્વસૂચન, અને સારવારની જરૂરિયાતને દર્શાવશે.

ટૉસ્સીલ્સ

લોકો સામાન્ય રીતે ટૉનલેસ તરીકે બે પેલેટિન કાકડાઓનો સંદર્ભ આપે છે. ટૉન્સિલિટિસ સામાન્ય રીતે બળતરા બે પેલેટિન કાકડામાંથી. તે અનુનાસિક ભાષણ, ગળામાં ગળું , દુઃખદાયક ગળી જાય છે, વિસ્તૃત લસિકા ગાંઠ જડબાના ખૂણાની નીચે. પરીક્ષામાં, reddened, સોજો પાતળા કાકડા દેખાય છે. પસ રચના હોઇ શકે છે જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે પૅરિન-ટૉસલીર ફોક્સ તરફ દોરી શકે છે કારણે પેલાટિન ટોન્સિલની આસપાસ ઊંડા પેશીઓમાં ચેપ ફેલાવાને કારણે. જ્યારે પેલેટીન કાકડા સોજો અને વિસ્તૃત થાય છે, ત્યારે તેઓ હવાના માર્ગમાં અવરોધીતા નથી, પરંતુ બાળકોમાં, કારણ કે એસ્ટાચિયન ટ્યુબ વધુ આડી છે, મધ્ય કાનની ચેપ કાકડાનો સોજો કે દાહ સાથે આવી શકે છે.

સામાન્ય રીતે કાકડાનો સોજો કે દાહ વાયરલ હોય છે, પરંતુ તે બેક્ટેરિયલ હોઈ શકે છે એડેનોવાઇરસ, સ્ટ્રેપ્ટોકોક્કસ, સ્ટેફાયલોકૉકસ, હેમોફિલસ અને જાણીતા ગુનેગારો. ગરમ પાણી, વરાળ ઇન્હેલેશન, અને એન્ટીબાયોટીક્સ પીવાથી અસરકારક રીતે કાકડાનો સોજો કે દાહ નીકળે છે. તે પુનરાવર્તન કરી શકો છો જ્યારે સેલ્યુલર કાટમાળ એક કાટખૂણે સંકેતની અંદર એકઠા કરે છે, ત્યારે નાના પથ્થર સ્વરૂપો. તેને ટોનસિલિલીથ કહેવામાં આવે છે. આ કાકડાનો સોજો કે દાહ, ખરાબ શ્વાસ, અથવા ટોનિલર ફોલ્લાઓ તરીકે રજૂ કરે છે. આ પત્થરો મુખ્યત્વે કેલ્શિયમ ક્ષાર ધરાવે છે. આ ઓફિસમાં સીધા દ્રષ્ટિથી દૂર કરી શકાય છે.

એનોનોઇડ્સ

લોકો સામાન્ય રીતે ફેનોગેલ ટૉનસેલ્સને એડેનોઇડ્સ તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. આ ગળાના પાછળની દિવાલ પર સ્થિત છે જ્યાં નાક ગળાને મળે છે. બાળકોમાં, આ બેવડા પેશી માઉલ્સની જેમ જ આગળના અને ઉર્વ્લુમાં ચઢિયાતી હોય છે. એસીનોઇડ્સ લિમ્ફોઇડ પેશીઓથી બનેલો છે. તેમાં અન્ય ટૉસલર પેશીઓ જેવા સંકેતલિપીનો સમાવેશ થતો નથી. તે સ્યુડો-સ્તરીય સ્તંભાકાર ઉપકલા દ્વારા દોરવામાં આવે છે.એડીનોઈડ એક બિંદુ પર વિસ્તૃત કરી શકે છે કે તેઓ નાકની પાછળથી હવાના પ્રવાહને સંપૂર્ણપણે અવરોધે છે. જો તેઓ એરવેવને સંપૂર્ણપણે અવરોધિત કરતા ન હોય તો, નાક દ્વારા શ્વાસ લેવા માટે મોટા પ્રમાણમાં પ્રયત્નો જરૂરી છે. વિસ્તૃત એડીનોઈડ તરીકે વાયુ પ્રવાહ અને પડઘાને મર્યાદિત કરીને ભાષણને અસર કરે છે. જ્યારે એડેનોઇડ્સ મોટું થાય છે, ત્યારે તે લાક્ષણિક ચહેરાના લક્ષણોમાં વધારો કરે છે. વિસ્તરેલું ચહેરો, ઉભા થયેલા નસકોરાં, ટૂંકા ઉપલા હોઠ, ઉચ્ચ કમાનવાળા તાળવું, અને મોં શ્વાસ એડિનોડ ચહેરા લાક્ષણિકતા છે. એનોઇડ્સ એ જ સજીવ દ્વારા ચેપ લાગી શકે છે કે જે અન્ય ટૉનલેસને સંક્રમિત કરે છે. જ્યારે તેઓ ચેપ લાવે છે, ત્યારે તેઓ સોજો કરે છે,

લાળ વધુ પડતી પેદા કરે છે, અને હવાના પ્રવાહને અવરોધે છે. સામાન્ય રીતે બાળકો એડોનાઇડ્સમાંથી ઉગે છે, પરંતુ તોફાની, વારંવાર ચેપ લાગેલ છે અને એડિનોઇડ્સ દૂર કરીને અટકાવવામાં આવે છે. એન્ટીબાયોટિક્સ, વરાળ ઇન્હેલેશન, અને પીવાનું ગરમ ​​પાણી ઘણો મદદ કરે છે. એનોનોઇડ્સ અને કાઠાં વચ્ચે શું તફાવત છે?

• "કાઠગાંઠ" સામાન્ય રીતે વિસ્તૃત પેલેટીન કાકડાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યારે એડેનોઇડ્સ ફારગીસ ટૉનસીલને વિસ્તૃત કરે છે.

• કોશિકાઓ ગળામાં ગળામાં હાજર હોય છે જ્યારે એનોઇડ્સ બદલાયેલા વાણી તરીકે રજૂ કરે છે.

• કાકડીઓ અનુનાસિક માર્ગો દ્વારા હવામાં પ્રવાહને અવરોધિત કરતી નથી જ્યારે એનોઈઓનોઈડ કરે છે.

• કોશની માત્ર એન્ટીબાયોટીક્સ સાથે સારવાર કરી શકાય છે, પરંતુ વારંવાર ચેપ બંધ કરવા માટે એડિનોઇડ્સને દૂર કરવાની જરૂર છે.