સક્રિય અને નિષ્ક્રીય સ્પીકર્સ વચ્ચેનો તફાવત

સક્રિય વિ નિષ્પક્ષ સ્પીકર્સ

સ્પીકર્સની દુનિયા એક રસપ્રદ બાબત છે અને સ્પીકર્સ પર સ્પૉન્સરનો વ્યાપક ઉપયોગ, જીવંત પ્રદર્શન, પરિષદો, પરિસંવાદો, સંસ્થાઓ અને ઘરોમાં પણ, તે વિવિધ પ્રકારના સ્પીકર્સ વિશે થોડુંક જ્ઞાન ધરાવે છે. ડ્રાઈવરો, ધ્રુવ પ્રકારો અથવા ઘેરી લેવા જેવી વિગતોમાં જવા વગર, તે સુરક્ષિત રીતે કહી શકાય કે સ્પીકર્સ બે વ્યાપક શ્રેણીઓ, સક્રિય અને નિષ્ક્રિય સ્પીકરમાં આવે છે. આ બે પ્રકારના સ્પીકરો વચ્ચે ઘણી સામ્યતા છે પરંતુ તેમની મુખ્ય કામગીરીમાં એક મુખ્ય તફાવત છે જે તેમની કામગીરીમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ લેખ આ તફાવત વિશે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે

સક્રિય સ્પીકરો તે સ્પીકરો હોય છે જેમાં ઇનબિલ્ટ એમ્પ્લીફાયર હોય છે જેમાંનો અર્થ એ કે એમ્પ્લિફિયર્સને રજૂ કરવાની જરૂર વગર આ બોલનારાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આને સંચાલિત સ્પીકર્સ પણ કહેવામાં આવે છે અને સ્પીકરો સાથે મેળ ખાતી સંવર્ધકોની એક બોજારૂપ પ્રક્રિયાને દૂર કરે છે. સક્રિય સ્પીકર્સ વપરાશકર્તાઓને પૂરા પાડે છે તે બીજો લાભ એ છે કે તેનો ઉપયોગ કરવા માટેના કેબલની લંબાઈમાં ઘટાડો થાય છે જો કોઈ એમ્પ્લીફાયર ઇનબિલ્ટ નથી સામાન્ય રીતે કહીએ તો, સક્રિય સ્પીકરો સસ્તા, કોમ્પેક્ટ હોય છે, એમએપી વિશ્વની જરૂર નથી, પણ નિયંત્રણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં પણ છે.

બીજી તરફ, નિષ્ક્રિય સ્પીકરો માત્ર વક્તાઓ છે, વધુ કે ઓછાં નથી તેઓ એમ્પ્લીફાયર્સને કામ કરવા અને અવાજનું નિર્માણ કરવાની જરૂર છે મોટાભાગના બોલનારા પ્રકૃતિમાં નિષ્ક્રિય છે, અને એમ્પ્લીફાયર્સને કામ કરવાની જરૂર છે. યુઝર ઇચ્છે છે કે આ અપગ્રેડ કરવા માંગે તો આ બોલનારા વધુ સુગમતા આપે છે. નિષ્ક્રિય સ્પીકર્સની તરફેણમાં બીજો મુદ્દો એ છે કે, તેઓ પાસે વધુ વિકલ્પો અને વિવિધ સંયોજનો છે, અને તેઓ સક્રિય બોલનારા કરતાં રિપેર માટે પણ સસ્તી છે. જોકે, નિષ્ક્રિય બોલનારા વિશે કેટલીક વિધિઓ પણ છે. સામાન્ય રીતે, તેઓ ઓછા સચોટ હોય છે, ઉચ્ચ વિકૃતિના આંકડાઓ ધરાવે છે, અને તુલનાત્મક સક્રિય વક્તા તરીકે ઘોંઘાટ નહી મળે. એટલા માટે વ્યાવસાયિક સંગીતકારો અને લાઇવ કોન્સર્ટ ધારકો તેમના ઉચ્ચ ઉત્પાદનના કારણે સક્રિય બોલનારાઓનો ઉપયોગ કરે છે સક્રિય બોલનારાને નિષ્ક્રિય સ્પીકર્સ કરતાં વધુ વિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે.