એક્શન પ્લાન અને સ્ટ્રેટેજી વચ્ચેની ફરક

એક્શન પ્લાન વ્યુ સ્ટ્રેટેજી

જો લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ દ્રષ્ટિ હોય, પરંતુ તે ન હોય તે યોજનામાં વિલંબમાં મૂકી દે છે, તે સમયે તમે વિચારતા રહેશો કે તમે હાંસલ કરી શકો છો પણ હાંસલ કરવા માટે કશું કરશો નહીં. તેનાથી વિપરીત, એવા ઘણા લોકો છે કે જેઓ હંમેશા ક્રિયા માટે તૈયાર હોય છે પરંતુ દ્રષ્ટિ અભાવ છે. તેઓ હમણાં જ તેમનો સમય પસાર કરી રહ્યાં છે અને યોજનાનો અભાવ તેમને ક્યાંય નહીં લઈ જશે. આ તે છે જ્યાં એક વ્યૂહાત્મક અને કાર્ય યોજના બંનેનું મહત્વ સમજે છે. ઘણા લોકો આ બે શબ્દો સમાનાર્થી હોવાનું ધ્યાનમાં લે છે, જ્યારે તે સ્પષ્ટ છે કે તેઓ એકબીજા માટે સ્તુત્ય છે અને કોઈ એક વગર બીજા કોઈ વ્યક્તિ તેના ધ્યેય સુધી પહોંચી શકે નહીં. આ લેખ વ્યૂહરચના અને કાર્ય યોજના વચ્ચેના તફાવતોને પ્રકાશિત કરશે અને તેના લક્ષ્યાંકની નજીક વ્યક્તિને કેવી રીતે લેવા તે બંને કામ કરે છે.

ધારી લો કે સોકર ટીમ તેની વ્યૂહરચના તૈયાર કરે છે, જ્યારે વિરોધી ખેલાડી બે મેચ વચ્ચે રમાય છે. આ વ્યૂહરચના એ તેની પોતાની શક્તિ અને નબળાઈઓ તેમજ વિરોધીના વિચારોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ મેચ વાસ્તવિક સમયમાં રમાય છે જ્યાં એક એક્શન પ્લાન ખોટી બની શકે છે કારણ કે સંજોગો અથવા ચાલ, આયોજિત તરીકે ન હોઈ શકે. આવી પરિસ્થિતિમાં પ્લાન બી અપનાવવામાં આવે છે જે એકંદર વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. તે સ્પષ્ટ છે કે એક્શન પ્લાન એકંદર વ્યૂહરચનાના એક ભાગ છે, જે સફળ થવા માટેની વ્યૂહરચના માટે અમલ કરવાની જરૂર છે.

સ્ટ્રેટેજીમાં એક્શન પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે અને આ ક્રિયા યોજનાનો ઉપયોગ કરીને એક વ્યૂહરચનાને ક્રિયામાં અનુવાદ કરવાની જરૂર છે. આમ વ્યૂહરચના એ ધ્યેય છે; ક્રિયા યોજના એ લક્ષ્ય મેળવવાનો એક સાધન છે એક ક્રિયા યોજના અમલમાં વગર તેના ગોલ મેળવી શકતા નથી, અને ઊલટી રીતે, જો કોઈ તેની વ્યૂહરચનાથી વાકેફ ન હોય, તો તેની તમામ ક્રિયા કચરોમાં જઈ શકે છે.

ટોચની વ્યવસ્થા દ્વારા બોર્ડ રૂમમાં સ્ટ્રેટેજી બનાવવામાં આવે છે અને કર્મચારીઓ દ્વારા ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર એક્શન પ્લાન અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. સ્ટ્રેટેજી હંમેશા પ્રથમ આવે છે અને એક્શન પ્લાન પછીથી થાય છે. સ્ટ્રેટેજી કાલાતીત હોઈ શકે છે જ્યારે એક્શન પ્લાન સમય ચોક્કસ છે. સ્ટ્રેટેજી એ માનસિક ભાગ છે અને કાર્ય યોજના એ ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે યોજના અમલીકરણનો ભૌતિક ભાગ છે. તે નથી કે વ્યૂહરચનાઓ પવિત્ર ગાય છે અને મધ્યમ બદલી શકાતી નથી. તેઓ બજાર દળો પર આધારિત છે અને ક્રિયા યોજના તરીકે તેટલું સ્વીકાર્ય છે. આ તે છે જ્યાં પ્લાન એ, પ્લાન બી અને પ્લાન સીની ખ્યાલ ચિત્રમાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

• વ્યૂહરચના અને કાર્યવાહી યોજના એકબીજા માટે સ્તુત્ય છે અને બંને એક ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે અભિન્ન અંગ છે

વ્યૂહરચનાઓ એક નકશા અને કાર્ય યોજના તરીકે બનાવવામાં આવે છે. તે બ્લ્યુપ્રિંટ વિશે કેવી રીતે જવાની પ્રક્રિયા

• વ્યૂહરચના એ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનો માનસિક ભાગ છે, એક્શન પ્લાન એ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનો ભૌતિક ભાગ છે.