અચળ અને પૂર્વચુકવણી વચ્ચેનો તફાવત

ઉપાર્કો વિરુદ્ધ પૂર્વચુકવણી

એકાઉન્ટિંગમાં સંચય અને પૂર્વચુકવણી બંને સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે અને તેથી, સ્પષ્ટ સમજ સ્રોતો અને પૂર્વચુકવણી વચ્ચેનાં મુખ્ય તફાવત પર એ એકાઉન્ટન્ટ માટે મહત્વપૂર્ણ છે કે તે ચોક્કસ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે. સંચય અને પૂર્વચુકવણી એકાઉન્ટિંગના અભ્યાસમાં એન્ટ્રીઝ એડજસ્ટ કરવા તરીકે ઓળખાય છે. બંને સંસાધનો અને પૂર્વચુકવણી કંપનીના નાણાકીય નિવેદનોમાં મહત્વની નોંધો છે કારણ કે તેઓ કંપનીના વર્તમાન નાણાંકીય સ્થિતિ અને ભવિષ્યમાં અપેક્ષા મુજબના ફેરફારોને વધુ સારી માહિતી અને માહિતી પૂરી પાડવાના હેતુથી સેવા આપે છે. નીચેના લેખમાં સ્રોતો અને પૂર્વચુકવણી બંને પર સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને સ્રોતો અને પૂર્વચુકવણી વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતોને પ્રકાશિત કરશે.

અમૂલ્ય શું છે?

સંચયમાં ઉપાર્જિત ખર્ચ અને ઉપાર્જિત આવકનો સમાવેશ થાય છે. સંચિત આવક તે છે કે જે કંપનીએ પહેલેથી જ કમાણી કરી છે, પરંતુ તેના માટે રોકડ પ્રાપ્ત થઈ નથી. બીજી બાજુ, ઉપાર્જિત ખર્ચા, તે ખર્ચ છે જેનો ખર્ચ થયો છે, પરંતુ રોકડ ભૌતિક રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી. એક્સર્સલ ખર્ચ અથવા આવક માટે કરવામાં આવે છે જે પેઢી દ્વારા પહેલેથી જ જાણીતી છે, અને જ્યારે નાણાંકીય નિવેદનો અને જ્યારે તે થાય ત્યારે તે નોંધવામાં આવે છે, રોકડના ભંડોળના ભંડોળ પહેલાં અને ભંડોળના ભરવામાં આવે છે. એકાઉન્ટિંગનું આ સ્વરૂપ એ ખાતરી કરે છે કે આ સમયગાળા માટે ક્રેડિટ પરના વેચાણ અને મહિનાનાં વ્યાજની ચૂકવણી સહિતની તમામ નાણાંકીય માહિતીનો રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. સંચય કે જે ચૂકવવામાં આવે છે, જેમ કે વેતન જેવા મહિનાના અંતે અને વેતન જેમ કે પ્રાપ્ત થાય છે, જેમ કે ભંડોળ દેવાદારો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.

પૂર્વચુકવણી શું છે?

પૂર્વચુકવણીને પ્રિપેઇડ આવક અને પ્રિપેઇડ ખર્ચમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. ગ્રાહક અગાઉથી સામાન અને સેવાઓની ખરીદી માટે ચૂકવણી કરે છે, તો તે પ્રિપેઇડ આવક તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, ગ્રાહક પ્રારંભિક ચૂકવણી કર્યા હોવા છતાં, તેઓ હજુ સુધી ઉત્પાદન પ્રાપ્ત નથી અને તેથી કંપની આવક તરીકે તે રેકોર્ડ કરી શકતા નથી. ગ્રાહક દ્વારા ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થઈ જાય તે પછી, કંપનીના એકાઉન્ટ્સમાં ઉત્પાદનને આવક તરીકે સમજાય છે. બીજી બાજુ, જો આ કાચી સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કંપની અગાઉથી કાચો માલની ખરીદી માટે ચૂકવણી કરી હતી તો તે પ્રિપેઇડ ખર્ચ તરીકે નોંધાય છે. પ્રીપેડ આવક એક જવાબદારી તરીકે નોંધાય છે અને પ્રિપેઇડ ખર્ચ સંપત્તિ તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.

અચળ અને પૂર્વચુકવણી વચ્ચે શું તફાવત છે?

ઉપરોક્ત અને પૂર્વચુકવણી હિસાબી નિવેદનોમાં મહત્વના ઘટકો છે કારણ કે તેઓ એવી રકમ દર્શાવે છે કે પેઢીને ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત કરવા અને ચૂકવણી કરવા માટે ઓળખવામાં આવે છે, જે કંપનીને આ માહિતીનો સમાવેશ કરીને ભવિષ્યમાં તેના સાધનો અને યોજનાઓને વધુ સારી રીતે તૈયાર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. નિર્ણય લેવો.

ઉપરોક્તમાં ઉપાર્જિત ખર્ચાઓ અને ઉપાર્જિત આવકનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે પૂર્વચુકવણીમાં પ્રિપેઇડ આવક અને પ્રિપેઇડ ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. સ્રોતો અને પૂર્વચુકવણીની રેકર્ડિંગ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે એકાઉન્ટિંગ ડેટા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે અને જ્યારે આવક અથવા ખર્ચને ઓળખવામાં આવે છે, તો વાસ્તવમાં હાથોનું વિનિમય કરવા માટે ફંડની રાહ જોવાની જગ્યાએ. બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઉપાર્જિત આવક અને ખર્ચ તે છે કે જે હજી ચૂકવણી અથવા પ્રાપ્ત થતા નથી, અને પ્રિપેઇડ આવક અથવા ખર્ચ એ છે કે જે અગાઉથી ચૂકવણી અથવા પ્રાપ્ત થઈ છે. એકાઉન્ટિંગ મુદતના અંતે, કંપની તેમના સંસાધનો અને પૂર્વચુકવણીની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને જે કમાણી કરાયેલી આવક અને ખર્ચનો સમાયોજિત કરવા માટે એન્ટ્રીઓ બનાવે છે.

સારાંશ:

પ્રારૂપ વિરુદ્ધ પ્રિપેમેન્ટ્સ

• સંચય અને પૂર્વચુકવણી જરૂરી છે કારણ કે તેઓ કંપનીના હિસ્સેદારોને એક પેઢી દ્વારા અપેક્ષિત આવક અને ખર્ચની અપેક્ષા દર્શાવે છે, અને નિર્ણય લેવા અને આયોજનમાં કંપનીના મેનેજરોને મદદ કરે છે.

• ઉપાર્જિત આવક એવી છે કે જે કંપનીએ પહેલેથી જ કમાણી કરી છે, પણ તેના માટે રોકડ પ્રાપ્ત થઈ નથી. બીજી બાજુ, ઉપાર્જિત ખર્ચા, તે ખર્ચ છે જેનો ખર્ચ થયો છે, પરંતુ રોકડ ભૌતિક રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી.

• કોઈ ગ્રાહક અગાઉથી માલ અને સેવાઓની ખરીદી માટે ચૂકવણી કરે છે, તો માલ અથવા સેવા પહોંચાડવામાં અથવા પ્રદાન કરવામાં આવે તે પહેલાં, આ પ્રિપેઇડ આવક તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. બીજી બાજુ, જો આ કાચી સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કંપની અગાઉથી કાચો માલની ખરીદી માટે ચૂકવણી કરી હતી તો તે પ્રિપેઇડ ખર્ચ તરીકે નોંધાય છે.

• ઉપાડ અને પૂર્વચુકવણી વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઉપાર્જિત આવક અને ખર્ચ તે છે જે હજી ચૂકવણી અથવા પ્રાપ્ત થતા નથી, અને પ્રિપેઇડ આવક અથવા ખર્ચ એ છે કે જે અગાઉથી ચૂકવણી અથવા પ્રાપ્ત થઈ છે.

વધુ વાંચન:

  1. સંચય અને ડિફર્લ વચ્ચેનો તફાવત
  2. સંસ્કાર અને જોગવાઈઓ વચ્ચેનો તફાવત