માન્યતા પ્રાપ્ત અભ્યાસક્રમો અને તાલીમ પેકેજો વચ્ચે તફાવત

માન્યતાપ્રાપ્ત અભ્યાસક્રમો વિ તાલીમ પેકેજો તે એક હકીકત છે કે જીવનમાં આગળ વધવા માટે, અમુક ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાતો તેમજ કૌશલ્યની જરૂર છે. આ જરૂરિયાતોને માન્યતા આપતા, આ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે વિશ્વ વિવિધ રીતે આવી છે અને આ હેતુ માટે વિવિધ અભ્યાસક્રમો અને તાલીમ સુવિધાઓ રજૂ કરી છે. જો કે, આવા માધ્યમથી આંખ બહાર રાખવો જરૂરી છે અને ખાતરી કરો કે પરિણામ ખરેખર સારી ગુણવત્તાના છે. માન્યતાપ્રાપ્ત અભ્યાસક્રમો અને તાલીમ પેકેજો બે એવા અર્થ છે કે જે ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ જરૂરીયાતોમાં વિશ્વની વધતી જતી જરૂરિયાતોના જવાબમાં ઉભરે છે.

માન્યતા પ્રાપ્ત અભ્યાસક્રમો શું છે?

એક અધિકૃત અભ્યાસક્રમ એક એવો કોર્સ છે જેને ગુણવત્તા ખાતરીની પ્રક્રિયા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે જે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અથવા સંસ્થાઓના સંચાલન અને સેવાઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે. મોટાભાગના દેશોમાં આવા અભ્યાસક્રમોની માન્યતા સરકારી સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવે છે જેમ કે શિક્ષણ મંત્રાલય. એક અધિકૃત અભ્યાસક્રમ માટે અભ્યાસક્રમ જેવા સહાયક સામગ્રીની આવશ્યકતા હોય છે પરંતુ કોઈ પણ સંસાધનોની સંપૂર્ણ સ્યુટ સાથે વ્યક્તિને પ્રદાન કરતું નથી કે જે મૂલ્યાંકન અને વિતરણ માટે જરૂરી છે. અધિકૃત અભ્યાસક્રમ બનાવવા માટે, એકને કોર્સની જરૂરિયાત સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે અને તેને ખાતરી કરવી જ જોઇએ કે તે પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે તેવા તાલીમ પેકેજથી સમાન લાયકાતોનું ડુપ્લિકેટ નથી કરતું.

તાલીમ પેકેજો શું છે?

તાલીમ પેકેજને લાયકાતો, ધોરણો અને માર્ગદર્શિકાના સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ લોકોની કુશળતાને આકારણી અને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. ચોક્કસ ઉદ્યોગોની તાલીમ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત, તાલીમ પેકેજો તે દેશના ઉદ્યોગ કૌશલ્ય પરિષદ દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે. તાલીમ પેકેજનું કાર્ય શિક્ષણ અથવા તાલીમ આપવાનું નથી. તે માત્ર એક કાર્યસ્થળે દ્વારા જરૂરી પરિણામો સૂચવે છે.

તાલીમ પેકેજ માટે ત્રણ સમર્થનવાળા ઘટકો છે. તેઓ સક્ષમતા ધોરણો છે જે જ્ઞાનના મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં બેન્ચમાર્કનો એક સમૂહ છે અને કુશળતા કે જે વ્યક્તિએ સક્ષમ તરીકે દેખાવા માટે પ્રદર્શન કરવું જોઈએ. મૂલ્યાંકન દિશાનિર્દેશો એ તપાસો કે કોઈ વ્યક્તિનું પ્રદર્શન સ્પર્ધાત્મકતા ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે, જ્યારે લાયકાત માળખું સ્પર્ધાના એકમોનો સરવાળો છે અને દરેક આવશ્યક લાયકાત માટે જરૂરી ઉદ્યોગ માટે તમામ યોગ્યતાઓ છે. મોટાભાગના દેશોમાં, આ રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા અત્યંત સુવ્યવસ્થિત છેઑસ્ટ્રેલિયામાં, તમે શિક્ષણ રોજગાર અને કાર્યસ્થળ સંબંધો વિભાગના કોઈપણ તાલીમ પૅકેજ વિશેની માહિતી મેળવી શકો છો, જે લાયકાતો, તાલીમ પેકેજો, અભ્યાસક્રમો, રજિસ્ટર્ડ તાલીમ સંસ્થાઓ અને સ્પર્ધાત્મકતાના એકમો પર સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટર તરીકે ઓળખાય છે.

તાલીમ પેકેજો અને અધિકૃત અભ્યાસક્રમો વચ્ચે શું તફાવત છે?

પ્રથમ નજરમાં, બંને સમાન લાગશે જ્યારે બંને રાષ્ટ્રીય રીતે ઓળખાય છે અને દેશના ગુણવત્તા અને નિયમનકારી માળખાને આધીન છે, ત્યારે બંને વચ્ચેના તફાવતો અસ્તિત્વમાં છે, જે તેમને અલગ પાડે છે.

• ટ્રેસીંગ પેકેજીસ સૌથી વધુ તાલીમ જરૂરિયાતોને આવરી લે છે અને ખાતરી કરે છે કે તેઓ અસરકારક રીતે નિરીક્ષણ કરે છે, અધિકૃત અભ્યાસક્રમો તે વિસ્તારોને આવરે છે જેમાં તાલીમ પેકેજો સેવાઓ પૂરી પાડતા નથી. તાલીમ પેકેજો પર ચોક્કસ વિસ્તાર માટે કવરેજ જ્યાં છે ત્યાં અધિકૃત અભ્યાસક્રમો વિકસિત કરી શકાતા નથી.

• વર્ષોથી પ્રશિક્ષણ પેકેજોએ માન્યતાપ્રાપ્ત અભ્યાસક્રમોને ક્રમશઃ બદલ્યો છે.