શૈક્ષણિક અને વ્યાપાર લેખન વચ્ચેના તફાવત

શૈક્ષણિક વિ વ્યાપાર લેખન

હેતુ પર આધાર રાખીને લખાણોની વિવિધ શૈલીઓ છે સામગ્રી વિદ્વાનોની દુનિયા વિદ્વાનો કરતાં અલગ માંગ ધરાવે છે, અને લંબાઈ અને બંધારણમાં પણ તફાવત છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની સોંપણીઓમાં ચોક્કસ અને અસરકારક બનાવવા માટે ઝડપથી લખવા માટેની વિવિધ શૈલીઓ વચ્ચેના તફાવતો જાણવા મળે છે. આ લેખમાં લેખિત શૈલીમાં સંદેશાવ્યવહારમાં ભૂલો કરવાનું ટાળવા માટે શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક લેખન વચ્ચેના તફાવતોને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

શૈક્ષણિક લખાણો

આ એવી શૈલીઓ લખે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રોફેસરો દ્વારા વિવિધ વિષયો પર સોંપણી આપવામાં આવે ત્યારે તેઓ સાથે સામનો કરવામાં આવે છે. ગમે તે કાર્ય, શા માટે લેખન હાથ ધરવામાં આવે છે તે હંમેશા એક હેતુ છે. આમ લેખન શૈલી પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ પર આધારિત છે. મોટે ભાગે, શૈક્ષણિક વિશ્વમાં લેખન કરવાની શૈલી પ્રોફેસર દ્વારા પૂછવામાં અથવા પૂછવામાં આવેલી શૈલી પર આધારિત છે.

એકેડેમિક લેખન રીડરને પ્રભાવિત કરવા માટે રચાયેલ છે, ઘણીવાર વિદ્યાર્થીના પ્રશિક્ષક, તેને વિદ્યાર્થીના જ્ઞાનની ઊંડાણને જાણવા દો. મોટા ભાગે, એકમાત્ર એવી વ્યક્તિ જે ક્યારેય વાંચે છે તે વિદ્યાર્થી તેના પ્રશિક્ષક છે. ઉપરાંત, શૈક્ષણિક લખાણોમાં બંધારણ મોટાભાગે સંશોધનનાં કાગળો, નિબંધો, અને તે સમયે, લેબ રિપોર્ટ્સ સુધી મર્યાદિત છે. શૈક્ષણિક લેખમાં લેખકની ક્ષમતા અથવા જ્ઞાનની ઊંડાણને પ્રતિબિંબિત કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ કે તે લંબાઈ પર લખવું હંમેશાં વધુ સારું છે, અને વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રશિક્ષકો દ્વારા વધુ લખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

વ્યાપાર લેખન

વ્યવસાયની દુનિયામાં, લેખન ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ શૈક્ષણિક લેખનની સરખામણીમાં તેનો હેતુ ઘણો મોટો છે. વ્યવસાય લેખનમાં વ્યાવસાયિક પત્રો જેમ કે દરખાસ્તો, અહેવાલો, યોજનાઓ વગેરે લખવામાં આવે છે. આ પત્રકો સંસ્થામાંના પ્રેક્ષકો માટે લખી શકાય છે અથવા તેઓ સંગઠનની બહારના પ્રેક્ષકો સાથે વાતચીત માટે બનાવાયેલ છે.

લેખનની શૈલી સંક્ષિપ્ત અને ચપળ છે કારણ કે તે તીવ્ર તથ્યો પર આધારિત છે અને તે લાંબી હોવાની જરૂર નથી. સામગ્રીને સુશોભિત કરવા માટે કોઈ અલંકૃત શૈલી નથી અને ઠંડા તથ્યો આ હેતુને ખૂબ જ સારી રીતે સેવા આપે છે.

શૈક્ષણિક અને વ્યાપાર લેખન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• વ્યાપાર લેખન સ્પષ્ટ અને સંક્ષિપ્ત હોવું જરૂરી છે, જે તેને લંબાઈમાં ટૂંકા ગણાવે છે. બીજી બાજુ, વિદ્યાર્થીના જ્ઞાન સ્તર સાથે પ્રશિક્ષકને પ્રભાવિત કરવા માટે શૈક્ષણિક લેખન ખૂબ લાંબી હોઇ શકે છે.

• વ્યવસાયિક લખાણના કિસ્સામાં પ્રેક્ષકો અલગ અલગ હોઇ શકે છે, જ્યારે શૈક્ષણિક લેખનની બાબતમાં, સંશોધન પેપર અથવા નિબંધ વાંચવાની તક મળે તે એક માત્ર વ્યક્તિ પ્રશિક્ષક છે.

• એકેડેમિક લેખનમાં અલંકૃત શૈલી સાથેના લખાણની સુશોભિત રચનાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વ્યાપારિક લેખન ફક્ત ઠંડા તથ્યોથી જ ભરેલું છે

• ધંધાકીય વિશ્વમાં લખવાનો હેતુ એકદમ અલગ સ્વરૂપ છે કે જે શૈક્ષણિક વિશ્વમાં.

• વ્યાપારિક લેખન ઘણી વખત ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે જ્યારે શૈક્ષણિક લેખન એક જ ઉપયોગ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે થાય છે.