એસીએ અને એસીએસી વચ્ચેનો તફાવત

એસીએ વિરુદ્ધ એસીએએ

એસીએ અને એસીસીએ એક સર્ટિફિકેટ છે, જે ક્વૉલિટેડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ તરીકે કામ કરતા લોકો માટે વપરાય છે. જ્યારે એસીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ પાસેથી સર્ટિફિકેટ છે, ત્યારે એસીસીએ એસોસિયેશન ઓફ ચાર્ટર્ડ સર્ટિફાઇડ એકાઉન્ટન્ટ્સ સાથે માન્યતા પ્રાપ્ત વ્યક્તિ છે. બંને આ લાયકાતો રજિસ્ટર્ડ ઑડિટર્સ તરીકે કામ કરવા માટે વ્યક્તિને પરવાનગી આપે છે, અને બન્ને જાહેર તેમજ ખાનગી કંપનીઓને સેવાઓ પૂરી પાડવા પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. એસીએ (ACA) અને એસીસીએ (ACA) વચ્ચેનું તફાવત ગૂંચવણમાં મૂકે છે કારણ કે બન્ને પ્રકૃતિ સમાન છે. જો કે, એસીએ અને એસીએસી અભ્યાસક્રમની સામગ્રી અને કાગળોના સમૂહમાં અલગ પડે છે. ત્યાં અન્ય તફાવતો પણ છે, અને તે લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

એસીએ પરંપરાગત અંગ્રેજી લાયકાત છે અને તેને વધુ પ્રતિષ્ઠિત માનવામાં આવે છે. જો કે, એસીસીએ એસીએ (ACCA) કરતાં યુકેની બહાર ઑસ્ટ્રેલિયા અને અન્ય ઘણા દેશોમાં વધુ માન્યતા હોવા છતાં હકીકતમાં તે વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય હોવા તરીકે માનવામાં આવે છે.

એસીએ એ વ્યવહારિક તેમજ ટેકાનીકલ પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરે છે જે ગ્રાહકોને સલાહ આપતી વખતે અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરતી વખતે સહેલાઈથી આવે છે. એસીસીએ પ્રકૃતિમાં વધુ તકનીકી છે. એસીએ માટે, એક વ્યક્તિને સંપૂર્ણ વ્યાવસાયિક તરીકે ક્વોલિફાય કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષનાં તકનિકી કાર્યના અનુભવની ઘડિયાળની જરૂર છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, એસીએએ માટે, તમારે ફક્ત બેસીને પરીક્ષા આપવાનું રહેશે.

જ્યારે એસીએ વધુ ઇંગ્લેન્ડમાં ઓળખાય છે, ત્યારે ACCA આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વભાવ છે અને યુકેની બહારના ઘણા દેશોમાં માન્ય છે.

જ્યારે એસીએ પ્રેક્ટિસમાં કામ કરતા લોકો માટે સામાન્ય રીતે હોય છે, ત્યારે એસીસી એ એક લોકપ્રિય અને આખું લાયકાત છે જે કોઈપણ સંસ્થાને અનુકૂળ કરે છે.

બંને લાયકાતો પસાર કરવા માટે સામાન્ય રીતે 3 વર્ષ લાગે છે. (વધુ જો તમને કેટલાક કાગળો માટે ફરીથી બેઠો હોય તો)

સારાંશ

• બંને એસીએ અને એસીસીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સર્ટિફિકેટ્સને લોકોને લાયક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી આપી છે.

• એસીએ (ACA) એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની સંસ્થા છે, જ્યારે એસીસીએ એસોસિયેશન ઓફ સર્ટિફાઇડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ માટે વપરાય છે.

• અભ્યાસક્રમ અને કાગળોમાં એસીએ અને એસીએસી અલગ પડે છે.