ઉપર અને ઓવર વચ્ચેનો તફાવત

ઉપરોક્ત અને ઉપરના તફાવતોને જાણતા નથી તેના પરિણામે બે શબ્દો છે જે ઘણીવાર તેમના ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ ભેળસેળમાં આવે છે. કડક શબ્દોમાં કહીએ તો, બે શબ્દો, ઉપર અને ઉપર વચ્ચે તફાવતની સંપત્તિ છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે બન્ને શબ્દો 'ઉચ્ચ કરતા' ના અર્થમાં વાપરી શકાય છે. શબ્દ તરીકે, બંને ઉપર અને ઉપરના શબ્દોનો ઉપયોગ ઍવૉશન્સ તેમજ ક્રિયાવિશેશન તરીકે થાય છે. પછી, ઉપરની અને ઉપરના શબ્દોના ઇતિહાસમાં સંક્ષિપ્ત દેખાવ સૂચવે છે કે ઉપરોક્ત જુની અંગ્રેજી શબ્દ

અબુફાન પરથી આવે છે જ્યારે શબ્દનો ઉપયોગ જૂના અંગ્રેજી શબ્દ નીર પરથી આવે છે.

ઉપર શું અર્થ છે?

ઉપરોક્ત શબ્દનો ઉપયોગ અર્થમાં 'વધુ 'નીચે આપવામાં આવેલી સજાને અવલોકન કરો.

પાણી અમારા ઘૂંટણ ઉપર આવ્યું

આ સજા સાચી છે. તેનો અર્થ એ કે આ લોકોના ઘૂંટણમાં જળનું સ્તર વધ્યું છે. તેનો અર્થ ઉપરના પૂર્વવત્ના ઉપયોગ દ્વારા આપવામાં આવે છે.

બીજી બાજુ, ઉપરોક્ત શબ્દ વાપરવામાં આવે છે જ્યારે તમે ઉંચાઈને આધારે અથવા નીચે આપેલ વાક્યોમાં માપદંડ વ્યક્ત કરવા માગો છો.

તેનું શરીરનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધી ગયું.

ફ્રાન્સીસ અભ્યાસમાં સરેરાશથી ઉપર છે.

પ્રથમ વાક્યમાં, ઉપરોક્ત શબ્દ સ્કેલ દ્વારા 'ઊંચાઈ' ના અર્થમાં વપરાય છે. બીજા વાક્યમાં, ઉપરનો શબ્દ ઇન્ટેલિજન્સના સંદર્ભમાં માપના અર્થમાં વપરાય છે.

તેનો અર્થ શું થાય છે?

જેમ અગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, ઉપરનો અર્થ 'અર્થપુસ્તક' સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે. 'નીચે આપેલ સજા જુઓ.

પાણી અમારા ઘૂંટણ ઉપર આવ્યું

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે આ સજા પણ સાચી છે.

ઉપરોક્ત અને ઉપરના ઉપયોગ વચ્ચેના મુખ્ય મતભેદ એ છે કે તમારે 'ઓવર' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જો તમે 'આવરણ' અથવા 'ક્રોસિંગ' ના અર્થમાં અભિવ્યક્ત કરવા માંગો છો, તો નીચે આપેલા વાક્યોમાં.

આ વિમાન સિડની પર ઉડતી હતી

તમે પહાડો પર વરસાદને કારણે વાદળો જોઈ શકો છો

પ્રથમ વાક્યમાં, તમે જોઈ શકો છો કે શબ્દ ઉપર 'ક્રોસિંગ' ના અર્થમાં દર્શાવે છે. બીજી બાજુ, બીજી વાક્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે 'ઓવર' શબ્દ 'આવરણ' ના અર્થને દર્શાવે છે.

એ જ રીતે, જો તમે સંખ્યાઓ વ્યક્ત કરવા માંગતા હો, તો તમારે નીચેના વાક્યની જેમ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દસ લાખથી વધુ લોકો દહેશત રોગથી પીડાતા હોય છે.

આ વાક્યમાં, તમે શોધી શકો છો કે શબ્દ ઉપર 'નંબરો' ના વિચારને રજૂ કરે છે

ઉપર અને ઉપર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એ નોંધવું અગત્યનું છે કે બંને શબ્દો, ઉપર અને ઉપર, 'ઉચ્ચ કરતા' ના અર્થમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ઉપરની અને ઉપરની ઉપાય વચ્ચેના મુખ્ય મતભેદ એ છે કે જો તમે 'આવરણ' અથવા 'ક્રોસિંગ' ના અર્થમાં અભિવ્યક્ત કરવા માંગતા હોવ તો તમારે શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. '

• એ જ રીતે, જો તમે સંખ્યાઓ વ્યક્ત કરવા માંગતા હો, તો તમારે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

• બીજી બાજુ, ઉપરોક્ત શબ્દનો ઉપયોગ જ્યારે તમે ઉંચાઈના સંદર્ભમાં માપનને દર્શાવવા માંગતા હો અથવા સ્કેલને નીચે અને ઉંચે ઉપર અને

આ શબ્દો ઉપર અને ઉપર વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે.