ઉથલાવી અને ઉતારવું વચ્ચે તફાવત

મહત્વનો તફાવત - તફાવતને તોડી નાખ્યા, તોડી નાખ્યા, અને મતભેદો તોડી નાખ્યા, વિખેરી નાખ્યા, નાબૂદાના ઉદાહરણો, નષ્ટ ઉદાહરણો, અર્થ નાબૂદ, અર્થ નાબૂદ, નિષિદ્ધ વિસ્ફોટ કરો

નાબૂદ કરો અને તોડી પાડો બંનેનો અર્થ એ છે કે કંઈક અંત લાવવો. નાશ કરવો એટલે કંઈક નષ્ટ કરવું કે નુકસાન કરવું જેથી તે રીપેર કરાવી શકાય નહીં. નાબૂદ અર્થ સત્તાવાર રીતે કંઈક અંત મૂકવામાં આવે છે. કી તફાવત નાબૂદ અને ધ્વંસ વચ્ચે એ છે કે નાબૂદનો ઉપયોગ એક કાયદો, પદ્ધતિ અથવા પ્રથાનો સંદર્ભ આપવા માટે કરવામાં આવે છે જ્યારે ભાંગીને એક બિલ્ડિંગ અથવા માળખાને સંદર્ભિત કરવા માટે વપરાય છે.

બહિષ્કાર એટલે શું?

નાબૂદનો અર્થ અધિકૃત રીતે કોઈનો અંત અથવા બંધ કરવાનો છે નાબૂદ સામાન્ય રીતે પ્રેક્ટિસ, સિસ્ટમ, કાયદો અથવા સંસ્થાના અંતનો સંદર્ભ આપવા માટે થાય છે. નાબૂદ એક સંક્રમણ ક્રિયાપદ છે, અને કોઈ વસ્તુ વિના ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. નાબૂદનું સંજ્ઞા સ્વરૂપ નાબૂદ છે છે.

1865 માં ગુલામી નાબૂદ કરવામાં આવી.

પ્રમુખે ગયા વર્ષે કરને નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય લીધો

તેમણે દલીલ કરી હતી કે મૃત્યુ દંડ નાબૂદ થવો જોઈએ.

વિશ્વના ઘણા દેશોએ મૃત્યુદંડને નાબૂદ કર્યો છે

ક્રાંતિના 2 વર્ષ પછી, રાજાશાહી નાબૂદ કરવામાં આવી હતી.

ડિમોલિશ શું અર્થ છે?

ઉડાણ કરવો એનો અર્થ એ થાય કે કંઈક નાશ કરવો કે નુકસાન પહોંચાડવું જેથી તે ફરી મરામત ન કરી શકાય. આ મુખ્યત્વે ઇમારતો, પુલો, રસ્તાઓ અને અન્ય માળખાઓના વિનાશનું વર્ણન કરવા માટે વપરાય છે.

નવા એપાર્ટમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ માટે માર્ગ બનાવવા માટે જૂના મકાનને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું

શાળાએ જૂના હોલને તોડવાનું નક્કી કર્યું છે કારણ કે તે જાળવવા માટે ખૂબ ખર્ચાળ છે.

બિલ્ડિંગને તોડવા માટે તેઓ વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ કરતા હતા.

નવા ગવર્નરને તોડી પાડવામાં તેના બદલે જૂના મકાનને પુનઃસ્થાપિત કરવાની આશા છે.

કારને ક્રેશમાં તોડી પાડવામાં આવી.

સલાહકારે સલાહ આપી કે મકાન તોડી નાખવામાં આવશે.

ઉપરના ઉદાહરણો પરથી જોવામાં આવ્યું છે, તોડી પાડવા માટે એક ક્રિયાત્મક ક્રિયાપદ છે, i. ઈ. , તે ઑબ્જેક્ટ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. વિનાશ અથવા વિનાશ તોડી ના નામ છે

નાબૂદ અને ધ્વંસ વચ્ચે શું તફાવત છે?

અર્થ:

નાબૂદ કરો નો અર્થ એ છે કે સત્તાવાર રીતે કંઈક અંત લાવવો.

ઉડાઉડવું તેનો અર્થ એ કે કોઈનો નાશ કરવો અથવા તોડવું.

ઉપયોગ કરો:

નાબૂદ કરો કાયદા, પદ્ધતિઓ, સિસ્ટમ્સ અને સંસ્થાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે.

નાશ કરવો ઇમારતો અને અન્ય માળખાંનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ઉચ્ચારણ:

સમાપ્તિ નાબૂદ ના નામ છે.

નિષિદ્ધતા અથવા ધ્વંશ તોડી પાડવાની સંજ્ઞા છે.

ચિત્ર સૌજન્ય:

"બાળ ગુલામીને નાબૂદ કરો" બૈન ન્યૂઝ સર્વિસ ફોટોગ્રાફ - કોંગ્રેસનું લાઇબ્રેરી. પ્રજનન નંબર: એલસી-ડીઆઇજી-પીપીએસએસસીએ-06591 (મૂળ ફોટોમાંથી ડિજિટલ ફાઇલ, બાદમાં સ્કેન) એલસી-ડીઆઇજી-પીપીએસસી-00150 (મૂળ ફોટોમાંથી ડિજિટલ ફાઇલ, પહેલાનાં સ્કેન) એલસી-યુએસઝ 62-22198) (પબ્લિક ડોમેઇન) કૉમૅન્સ મારફતે વિકિમિડિયા "1082855" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે દ્વારા