એએ અને પ્યોહોઇએ વચ્ચેનો તફાવત

એએ વિ પહાહોએ

પહૉઇહો અને એએ તમારા માટે અજાણ્યા નામોને ધ્વનિ કરી શકે છે પરંતુ જ્વાળામુખી અને તેમના લાવા અભ્યાસ કરતા લોકો માટે, આ બે પ્રકારનાં લાવા પ્રવાહના નામો છે. લાવાના પ્રવાહમાં પીગળેલી ખડકોનો સમાવેશ થાય છે અને બંને હાહૌએ અને એએ પ્રકૃતિમાં બેસાલ્ટિક છે. બંને આ નામો મૂળમાં હવાઇયન છે. પહૉયેઓ અને એએ બંનેની રચનાઓ સમાન છે. આ લાવા પ્રવાહ વચ્ચે ઘણી સામ્યતા છે, જોકે આ લેખમાં તેમના સુસંગતતા અને દેખાવમાં સૂક્ષ્મ તફાવતો મુખ્યત્વે ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

એએ લાવા ફ્લો શું છે?

આ એક જાડા લાવાના પ્રવાહ છે જે પ્રકૃતિમાં દખલ કરે છે, કારણ કે તે ઠંડું પડ્યા પછી પણ તેના પર ચાલવું મુશ્કેલ બનાવે છે. આ લાવાને ઠંડું પાડતી વખતે ખૂબ રફ સપાટી છે. આ કઠોરતા એ ગેસ વિસ્ફોટોનું પરિણામ છે જે લાવાની બાહ્ય પડને તોડે છે. જો તમે તેને જોશો, તો તમને ખડકના ટુકડાઓ અને ખડકોના બ્લોકો મળી આવે છે, પરંતુ આ માળખામાં પીગળેલી લાવા છે. તમે એએ લાવા પ્રકારને રબર ચંપલ વડે પસાર કરવાની આશા રાખી શકતા નથી કારણ કે ક્લિન્કરની સપાટી ચંપલની રબરથી કાપી શકે છે. તે જ્યારે લાવા ઝડપથી ગતિ કરે છે જે એએ લાવા રચાય છે. ઝડપી વહેતા અર્થમાં લાવા ઝડપથી ગરમી ગુમાવે છે અને તેની સ્નિગ્ધતા ખૂબ ઊંચી હોય છે.

પહૉયેઓ લાવા ફ્લો શું છે?

આ પ્રકારના લાવા પ્રવાહમાં રીપો સપાટી છે જે સરળ છે. આવા લાવા પ્રવાહની સપાટીની રચના એક બ્રાઉની પાનની જેમ દેખાય છે. લાવા પ્રવાહની સરળ સપાટી એ હકીકતનું સૂચક છે કે લાવાની અંદર ગેસ બહાર જવા સક્ષમ નથી. આ એકાઉન્ટમાં એએ લાવા પ્રવાહ કરતાં પહાઓએએ પ્રવાહી છે. આ લાવા પ્રવાહની રીપ્પી સપાટીને ગરમ અને પીગળેલી લાવા છે જે આગળ રૉપી સ્ટ્રક્ચર બનાવતા આગળ ધપાવતા રહે છે.

પ્યોજોએ અને એએ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• પહાહિએ લાવા ધીમે ધીમે ઠંડુ થાય છે જ્યારે એએ લાવા ઝડપથી ઠંડું પડે છે.

• પીએજોહ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે ત્યારે એ.આ.લાવા ઝડપી ફરે છે.

• એ.આ. લાવાના પ્રવાહના કિસ્સામાં, ગેસના ઉપલા સપાટીથી ક્લિંકર્સ અને જગ્ડ બાહ્ય માળખું બનાવતા હોય છે.

• પહુહિયો લાવાના પ્રવાહના કિસ્સામાં, ગેસ રૉપી અને સરળ સપાટી બનાવવાના બાહ્ય સપાટીમાંથી છટકી શક્યા નથી.

• ખડતલ પાહ્યોહૌ લાવા પ્રવાહથી તમે રબર ચંપલ પહેરી શકો છો, જ્યારે એએ લાવા પ્રવાહ ખડતલ ફૂટવેર વગર જવું અશક્ય છે.